Shadow جستجو Shadow
Donate Darunama
وارد کننده
نام ژنریکشکل دارونام تجاری
Cytarabine VIAL CYTARABINE 100MG/5ML VIAL
Cytarabine VIAL CYTOSAR® 100MG/5ML VIAL
Cytarabine VIAL CYTOSAR® 1G/10ML VIAL
Desmopressin Acetate NASAL SPRAY MINIRIN® 0.1MG/ML 5ML NASAL SPRAY
Desmopressin Acetate AMPOULE OCTOSTIM® 15MCG/ML AMP
Desmopressin Acetate AMPOULE MINIRIN® 4MCG/1ML AMP
Desmopressin Acetate SUBLINGUAL TABLET DESMOPRESSIN ACETATE 60MCG SUBLINGUALTAB
Desmopressin Acetate SUBLINGUAL TABLET MINIRIN MELT® 60MCG SUBLINGUAL TAB
Eptifibatide VIAL INTEGRILIN® 2MG/ML 10ML VIAL
Eptifibatide VIAL INTEGRILIN® 0.75MG/ML 100ML VIAL
Infliximab VIAL REMICADE® 100MG VIAL
Metoprolol succinate TABLET METOHEXAL SUCC® 190MG TAB
Metoprolol succinate TABLET METOHEXAL SUCC® 47.5MG TAB
Metoprolol succinate TABLET METOHEXAL SUCC® 95MG TAB
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTRON® 100MCG VIAL
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTERFERON ALFA-2B 120MCG VIAL
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTRON® 120MCG VIAL
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTERFERON ALFA-2B 150MCG VIAL
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTRON® 150MCG VIAL
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTRON® 50MCG VIAL
Peginterferon alfa-2b VIAL PEGINTRON® 80MCG VIAL
Misoprostol TABLET CYTOTEC® 200MCG TAB
Propafenone HCl TABLET PROPAFENONE-HEXAL® 150MG TAB
Propafenone HCl TABLET PROPAFENONE HCL 300MG TAB
Propafenone HCl TABLET PROPAFENONE-HEXAL® 300MG TAB
1234567وب سایت :
پست الکترونیک :
توضیحات :
تلفن :
نمابر :
نشانی :
Close

تـبـلیـغــــات