شرکت های دارویی

شرکت های دارویی براساس نوع فعالیت به 3 گروه تولید کننده، وارد کننده و توزیع کننده تقسیم شده اند. برای دسترسی به این بخش، در صفحه نخست روی دکمه شرکت های دارویی در وسط صفحه کلیک کنید و یا از منوی بالای صفحه، بخش شرکت های دارویی، گروه موردنظر خود را انتخاب نمایید.

همانطور که در تصویر زیر می بینید، جدولی نمایش داده می شود که اطلاعاتی راجع به نام شرکت، نوع شرکت و محصولات شرکت در اختیار شما قرار می دهد.

شرکت های دارویی

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرکت ها و عملکردشان، روی نام شرکت مدنظرتان کلیک کنید. برای مثال شرکت عبیدی. کلیه اطلاعات مربوط به شرکت مذکور، قابل مشاهده است.

اطلاعات شرکت های دارویی

اگر بخواهید بدانید که شرکت چه اقلام داروهایی را ارائه می کند، روی آیکون چشمی که کنار محصولات شرکت قرار دارد، باید کلیک کنید.

توضیحات راجع به هر دارو، سه مورد خواهد بود: نام تجاری، شکل دارو و نام ژنریک آن.

محصولات شرکت های دارویی

از این سه مورد، نام تجاری و ژنریک دارو نیز امکان انتخاب شدن دارند. برای مثال داروی Adult Cold را در نظر بگیرید.روی نام تجاری آن کلیک کنید. صفحه زیر نمایش داده می شود. در این صفحه کلیه اطلاعات مربوط به داروی مدنظر شما قابل دسترسی است. به عبارت دیگر به کمک سه مورد اطلاعات مربوط به داروها که در بالای صفحه قرار دارند، می توانید به اطلاعات کامل داروی موردنظرتان دسترسی داشته باشید.

محصولات شرکت های دارویی