قیمت های بیمه ای

برای جستجوی قیمت بیمه ای دارو، در صفحه نخست و کنار باکس جستجو، جستجو در قیمت بیمه ای دارو را انتخاب نمایید و یا روی دکمه قیمت های بیمه ای در وسط صفحه کلیک کنید.

نام دارویی را که می خواهید از اطلاعات بیمه ای آن آگاه شوید، نوشته و روی دکمه جستجو کلیک کنید. برای مثال داروی Adult Cold.

جستجوی قیمت بیمه ای داروها

همانطور که می بینید، جدولی برای شما نمایان می شود که نتایج جستجو را دربردارد.

لیست نتایج جستجوی قیمت بیمه ای دارو

برای مشاهده قیمت دارو، روی آیکون چشم واقع در اطلاعات قیمت کلیک کنید.

در صفحه باز شده، جدولی را مشاهده می کنید که علاوه بر قیمت دارو، اطلاعات بیشتر و شرایط را بازگو می کند.

مشاهده قیمت بیمه ای دارو