قاعدگی، در حلقه خرافات و باورهای غلط
۱۳۹۲/۵/٧ | ۱۰۶۶

نتایج یک تحقیق درباره رفتار بهداشتی دختران در دوران قاعدگی حاکی از وجود برخی باورهای غلط مرتبط با این دوران و نیز عدم آگاهی کافی دختران از اطلاعات بهداشتی است که با این وجود، خانواده‌ها با سکوت از کنار آن گذشته‌اند.

قاعدگی، در حلقه خرافات و باورهای غلط

نتایج یک تحقیق درباره رفتار بهداشتی دختران در دوران قاعدگی حاکی از وجود برخی باورهای غلط مرتبط با این دوران و نیز عدم آگاهی کافی دختران از اطلاعات بهداشتی است که با این وجود، خانواده‌ها با سکوت از کنار آن گذشته‌اند.


به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، در زندگی یک زن از بدو تولد تا مرگ تغییرات جسمی متعددی رخ می‌دهد که به طور غیر مستقیم با توانایی تولید مثل او مرتبط است. یکی از این مراحل دوران عادت ماهانه است.

همراه دوران عادت ماهانه بحث بهداشت زنان و رفتارهای بهداشتی این دوران مطرح می‌شود. از آنجاکه دستگاه تولید مثل می‌تواند در معرض بیماری‌های گوناگون از جمله بیماری التهابی لگن قرار گیرد (که ممکن است دهانه رحم، تخمدان‌ها، رحم، صفاق لگنی و تمام لگن را گرفتار سازد) و زمینه آن به خصوص در دوران عادت ماهانه فراهم‌تر است، لذا توجه به بهداشت دوران عادت ماهانه و آگاهی از آن از عوامل مهم پیشگیری این مشکلات است. گاهی عدم توجه به این مشکلات منجر به نازایی بعدی نیز می‌شود.

قاعدگی، در حلقه خرافات تاریخی

پدیده قاعدگی اغلب توسط تخیلات و اوهام و نگرش‌های منفی احاطه می‌شود و برای بسیاری از دختران و زنان مفهوم آشفتگی جسمی و روانی را در بردارد.

در گذشته‌های دور زنان را در دوران عادت ماهانه از بقیه جدا می‌کردند و پس از خاتمه این دوران حق برگشت به قبیله را داشتند. از جمله خرافات دیگر این که اگر زنی در دوران عادت ماهانه باشد و از میان مزرعه کشاورزی عبور کند محصولات رشد نمی‌کنند و گل‌ها پژمرده می‌شوند.

هنوز هم باورهای غلط در این مورد در میان زنان وجود دارد از جمله اینکه برخی مادران به دخترانشان توصیه می‌کنند: استحمام نکنید، طهارت نگیرید و مراقب باشید سرما نخورید یا معتقدند که در دوران عادت ماهانه باید از گرما و حرکات ورزشی اجتناب کرد.

در سال 1992 تحقیقی در مورد آگاهی و نگرش دختران در مورد عادت ماهانه در آمریکا انجام شد. گروه مطالعه 74 نفر و بین سنین 11-7 سال بودند. نتایج نشان داد که اکثر افراد، اطلاعات کمی در مورد قاعدگی و رفتارهای بهداشتی این دوران دارند.

در سال 1994 نیز پژوهشی در مناطق روستایی هند روی دختران نوجوان انجام شد. دختران مورد پژوهش در یک دبیرستان روستایی تحصیل می‌کردند. 42 نفر عادت ماهانه را یک پدیده فیزیولوژیک و 12 نفر آن را نفرین و لعنت می‌دانستند. 13 نفر از آنها از رفتن به مدرسه، 49 نفر از بازی کردن، 27 نفر از ورود به آشپزخانه و 30 نفر از حرکت آزادانه در منزل در طول این مدت اجتناب می‌کردند.

مادران منبع کسب اطلاعات دختران

اطلاعات در مورد رفتارهای بهداشتی این دوران از آن جهت ضعیف بود که منبع کسب اطلاعات، مادران و مادربزرگ‌هایی بودند که خود آگاهی کمی داشتند.

در سال 1996، مطالعه‌ای در ترکیه بر روی 13 هزار و 655 دانش‌آموز دبیرستانی در گروه سنی 18-13 سال انجام شد که یافته‌ها نشان داد فقط 23 درصد از افراد مورد پژوهش اطلاعات صحیحی در مورد عادت ماهانه و رفتارهای بهداشتی این دوران دارند. اکثر آنها معتقد به لزوم ارایه آموزش‌هایی در این مورد در محیط مدرسه بودند.

با توجه به مطالب فوق، پژوهشی در کشور از نوع توصیفی تحلیلی بر روی 280 دختر محصل دبیرستانی در سه منطقه شمال و سه منطقه جنوب شهر تهران که حداقل یک بار قاعدگی را تجربه کرده‌ بودند، انجام شده است.

 

یافته‌ها نشان داد: شغل پدران، درآمد خانواده، وضعیت مسکن، بعد خانوار و رتبه تولد در دو گروه مورد مطالعه باهم اختلاف معنی‌دار دارند. این مساله نشان دهنده وضع اقتصادی بهتر، جمعیت کمتر و مسکن بهتر در نمونه‌های مورد بررسی در منطقه شمال تهران است.

اجرای نظرات غلط مادران درباره استحمام نکردن

یافته‌های این تحقیق حاکیست: 92.1 درصد نمونه‌های مورد پژوهش در شمال تهران و 79.3 درصد در جنوب تهران، در دوران عادت ماهیانه استحمام می‌کنند که این اختلاف بین دختران شمال و جنوب شهر تهران معنی‌دار بود.

دخترانی که در دوران قاعدگی حمام نمی‌کردند، در واقع نظر مادرانشان را که نباید در 3-2 روز اول عادت ماهانه استحمام کرد را اجرا می‌کردند که این اختلاف بین دختران شمال و جنوب شهر تهران نیز معنی‌دار بود.

طهارت نکردن از ترس ابتلا به بیماری

یافته‌های حاکی از آن است که 89 درصد دختران در منطقه شمال تهران و 86 درصد دختران مورد بررسی در جنوب تهران، در دوران عادت ماهانه طهارت می‌گیرند که در این زمینه اختلاف معنادار نبوده است. اما آن دسته از دختران که از طهارت کردن خودداری کرده‌اند،‌ از عفونت، زیاد شدن خونریزی، عدم بارداری در آینده و .... هراس داشتند.

درد شدید قاعدگی به خاطر ابتلا به بیماری خاص!

طبق نتایج به دست آمده از این پژوهش 22 درصد نمونه‌های مورد بررسی در شمال تهران و 30 درصد آنها در جنوب شهر، علت دردهای شدید دوران عادت ماهانه را بیماری خاص می‌دانند که نتایج حاکی از اختلاف آماری معنادار بین دختران شمال و جنوب شهر تهران است.

پرهیز غذایی برای دوران قاعدگی

همچنین 51.8 درصد از نمونه‌ها در شمال تهران پرهیز غذایی را در این دوران ضروری نمی‌دانند، حال آن که 57.2 درصد دختران در جنوب تهران بر پرهیز غذایی در این دوران تاکید داشتند که نتایج آماری، اختلاف معنی‌داری را نشان نداد.

فعالیت‌های بدنی، تعطیل!

بر اساس یافته‌ها، 62.9 درصد دختران مورد بررسی در شمال تهران و 70.5 درصد در جنوب تهران اظهار کرده‌اند که باید فعالیت در دوران عادت ماهانه کاهش یابد که بررسی این موضوع اختلاف معنی‌دار آماری را بین دختران در شمال و جنوب تهران نشان نداد.

در مورد آگاهی از علایم سندروم پیش قاعدگی (Pre Menstrual Syndrome-PMS) به جز عصبانیت قبل از عادت ماهانه که هر دو گروه در مورد آن اطلاعات یکسان بدون اختلاف معنی‌دار داشتند، در مورد سایر علایم، میزان آگاهی دختران جنوب تهران به طور معنی‌داری بیشتر از شمال تهران بود.

چرا برخی عوامل ذاتا تاثیرگذار در خانواده‌ها بی‌تاثیر شده‌اند؟

همین نتایج حاکیست: رفتار بهداشتی دوران عادت ماهانه با پایه تحصیلی، شغل پدر، شغل مادر، وجود خواهر بزرگتر در منزل، بعد خانوار، درآمد خانواده و وضعیت مسکن در بین دو گروه اختلاف معنی‌داری را نشان نمی‌دهد.

به عبارت دیگر این عوامل در دو گروه نتوانسته‌اند تاثیری در میزان رفتار بهداشتی داشته باشند و در مجموع، اکثر نمونه‌های مورد پژوهش در شمال و جنوب تهران از آگاهی متوسطی در این زمینه برخوردار و در واقع هر دو گروه فاقد اطلاعات جامع در این مورد بودند.

پژوهش فوق تاکید می‌کند که با توجه به اهمیت بهداشت دوران عادت ماهانه و پیامدهای آن در سلامتی دوران باروری لازم است به اهمیت و نقش آگاهی دختران نوجوان در این مورد توجه ویژه کرد. در بسیاری از موارد نقش وضع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مسایل بهداشتی کاملا مشخص بوده و هرچه وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهتر باشد، رفتارهای بهداشتی نیز بهتر می‌شود.

در این پژوهش با این که شغل پدران، درآمد خانواده و وضعیت مسکن دو گروه با هم اختلاف معنی‌داری داشت، یعنی از نظر اقتصادی دانش‌آموزان منطقه شمال در وضعیت بهتری بودند، ولی هر کدام از این موارد با رفتار بهداشتی سنجیده شده که تفاوت معنی‌داری در دو گروه مورد مطالعه یافت نشد. به عبارتی وضعیت اقتصادی نتوانسته بود موجب بهبود رفتار بهداشتی شود.

تحقیق فوق همچنین به این نکته اشاره می‌کند که وجود خواهر بزرگتر به خاطر تجربه‌ای که داشته، می‌توانست عاملی برای افزایش آگاهی و باورهای بهداشتی در این زمینه خاص شود، ولی آزمون آماری در این مورد هم رابطه معنی‌داری را نشان نداده و در مجموع درصد زیادی از این دانش‌آموزان چه در جنوب و چه در شمال تهران آگاهی متوسطی در مورد رفتارهای بهداشتی داشتند.

سکوت خانواده‌ها بر برابر باورهای غلط یا بی‌اطلاعی دختران

تحقیق حاضر نتیجه می‌گیرد که عدم تاثیر موارد ذکر شده در باورها و رفتارهای بهداشتی عادت ماهانه، شاید به این خاطر باشد که در فرهنگ ما هنوز هم صحبت از فیزیولوژی دستگاه تناسلی، عادت ماهانه و باروری در پرده ابهام بوده و خانواده‌ها با سکوت از آن می‌گذرند. به خصوص که در بسیاری از موارد خود نیز آگاهی زیادی در این مورد ندارند. بنابراین نیاز به آموزش و بالا بردن سطح آگاهی خانواده‌ها و دختران نوجوان شدیدا احساس می‌شود؛ زیرا اگر هدف، ارتقای سلامت باشد، رفتار بهداشتی یک عامل مهم تاثیرگذار در این رفتار است و برای ایجاد رفتار بهداشتی باید از آموزش بهره گرفت که این مهم را می‌توان با گنجاندن در کتاب‌های درسی، برگزاری کلاس‌های آموزش بهداشت برای دختران دانش‌آموز راهنمایی و دبیرستان، استفاده از نقش موثر آموزش دهندگان بهداشت، پزشکان، ماماها و پرستاران در امر آموزش دانش‌آموزان، انجام داد.


منبع : ایسنا

به دنبال ارتباط با دارونما هستید؟از طریق پنل موجود میتوانید در هر لحظه با دارونما در ارتباط باشید

منتظر تماس شماییم..

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com