با همه قوا پیش به سوی سرما
۱۳۹۵/۸/۴ | ۲٧۵

آدم‌ها، همان‌قدر که عاشق پاییز هستند و قربان صدقه‌اش می‌روند به همان میزان هم در این فصل مستعد گرفتارشدن در دام سرماخوردگی و آلرژی هستند.

با همه قوا پیش به سوی سرما

همشهری

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com