ضرر ۲۴هزار میلیاردی عدم‌اجرای طرح پزشک خانواده
۱۳۹۵/۱۰/۱ | ۲۶۸

مدیرعامل بیمه سلامت کشور با تأکید بر اینکه اجرای طرح پزشک خانواده مهم‌ترین نیاز بخش سلامت کشور در زمان حاضر است، گفت: اجرا نشدن این طرح میزان بدهی‌های بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد را به رقم نجومی ۲۴۰هزار میلیارد ریال تا پایان سال آینده می‌رساند.

ضرر ۲۴هزار میلیاردی عدم‌اجرای طرح پزشک خانواده

مدیرعامل بیمه سلامت کشور با تأکید بر اینکه اجرای طرح پزشک خانواده مهم‌ترین نیاز بخش سلامت کشور در زمان حاضر است، گفت: اجرا نشدن این طرح میزان بدهی‌های بیمه سلامت به مراکز طرف قرارداد را به رقم نجومی ۲۴۰هزار میلیارد ریال تا پایان سال آینده می‌رساند. به گزارش همشهري، اجراي طرح پزشك خانواده يكي از تكاليف مهم برنامههاي توسعه براي بخش درمان كشور بوده كه همواره با كوتاهي وزارتخانههاي بهداشت و رفاه، هنوز در مرحله اجراي آزمايشي در برخي مناطق كشور باقي مانده است. از سوي ديگر در مناطقي مانند استان فارس و مازندران نيز كه اين طرح اجرا شده، بهدليل نبود نظارت كافي، مردم چندان رضايتي از اجراي طرح ندارند و نتيجهاي جز اعمال هزينه بر بيمهها را بهدنبال نداشته است.

طرح پزشك خانواده بايد اجرا شود در همين حال، محمدجواد كبير مديرعامل بيمه سلامت گفت: طرح پزشك خانواده در راستاي فرامين مقام معظم رهبري، سياستهاي ابلاغي سلامت، سند چشمانداز 20ساله كشور، برنامههاي پنج ساله و كاهش دغدغههاي حوزه سلامت كشور بايد به هر نحو ممكن اجرا شود.

وي با اشاره به پيشبيني اجراي طرح پزشك خانواده در لايحه بودجه سال آينده كشور اضافه كرد: ما اصرار داريم كه اين طرح از سال آينده در شهرهاي زير 100هزار نفر جمعيت، حاشيه شهرها و روستاها اجرا شود. به گفته وي، درصورت موافقت مجلس و تصويب اجراي طرح پزشك خانواده از سال آينده در كشور حدود 47ميليون نفر تحت پوشش اين طرح قرار ميگيرند و نظام ارجاع ساماندهي ميشود. كبير ادامه داد: اجراي طرح كلينيكهاي سوبسيدي در شهرهاي زير 100هزار نفر جمعيت و پيادهسازي طرح راهنماي باليني براي 50خدمت پرهزينه بخش سلامت ازجمله بخشهاي مهم طرح پزشك خانواده است كه ميتواند از هزينههاي سرسام آور بيمه سلامت در بخش درمان جلوگيري كند.

وي در پاسخ به برخي منتقدان كه نبود زيرساختها را بهانهاي براي عدماجراي پزشك خانواده، پرونده الكترونيك و برخي ديگر از تكاليف قانوني وزارت بهداشت ميدانند، تأكيد كرد: در اجراي طرح پزشك خانواده نبايد زياد درگير وجود زيرساختها باشيم زيرا ميتوان با منابع انساني موجود، اين طرح را اجرا كرد. مديرعامل بيمه سلامت كشور با اشاره به روند افزايش بدهيهاي بيمه سلامت در 3سال گذشته بهعلت كاهش قابل توجه و حدود 100دلاري قيمت نفت در سال 93، گفت: ميزان بدهي اين بيمه در پايان سال 93حدود 21هزار ميليارد ريال و در پايان سال گذشته 57هزار ميليارد ريال بود و ادامه اين روند بسيار نگرانكننده است.

كبير افزود: دولت تمهيد ويژهاي در قالب فروش اوراق قرضه 80هزار ميليارد ريالي براي كاهش بدهيهاي بيمه سلامت انديشيده كه نيمي از آن تاكنون محقق شده است و نيم ديگر نيز تا هفتههاي آينده محقق ميشود. هماكنون بيش از 40ميليون نفر در كل كشور از خدمات بيمه سلامت بهرهمند هستند كه افزون بر 50درصد مردم كشور را شامل ميشود.

همشهری

دنبال محصول دارویی - بهداشتی خاصی هستید؟اگر نیاز به یافتن محصولی خاص در داروخانه های شهر دارید از دارونما کمک بگیرید.

در صورت امکان داروخانه ای که محصول شما را داشته باشد را معرفی میکنیم...

نیاز خود را در تلگرام دارونما ثبت نمایید...

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com