نظام سیاستگذاری بیمه باید در وزارت بهداشت مستقر شود
۱۳۹۵/۱۰/۸ | ۱۲۶

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع چالش‌های طرح تحول سلامت را توانمند سازی و تخصصی شدن نظام سیاستگذاری بیمه و استقرار آن در وزارت بهداشت عنوان کرد.

نظام سیاستگذاری بیمه باید در وزارت بهداشت مستقر شود

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع چالش‌های طرح تحول سلامت را توانمند سازی و تخصصی شدن نظام سیاستگذاری بیمه و استقرار آن در وزارت بهداشت عنوان کرد. محمد نعیم امینیفرد در گفتگو با سلامت آنلاین افزود: این اقدام براساس سیاستهای وزارت بهداشت میتواند کارآمد باشد و به معنای تعدد صندوقهای بیمه نیست، در وضعیتی که برنامههایی همچون گسترش نظام ارجاع یا پزشکخانواده و تشکیل پروندهالكترونيك سلامت برای افراد از سوی این وزراتخانه انجام شده و همه اینها به توانمندی بیمهها کمک میکند.

وی تاکید کرد: دراقتصاد سلامت جایگاه بیمهها با محوریت وزارت بهداشت باید ارتقا یابد.

وی با اشاره به نامه نمایندگان مجلس به رییس جمهور برای تامین منابع مالی طرح تحول سلامت، گفت: با توجه به اظهارات مطرح شده در یک ماه اخیر تردیدها درباره ادامه موفقیت آمیز این طرح موجب نگرانی نمایندگان مجلس شد برای همین نمایندههای زیادی پیشقدم شدند تا با نوشتن نامه ای به رییس جمهور مشکلات به وجود آمده برای این طرح را برطرف کنند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: این نامه نوعی هشدار و جلب توجه عالیترین مقام اجرایی کشور نسبت به این موضوع است. از سوی دیگر، اقدامهایی همچون افزایش منابع مالی این طرح نیز با هدف حمایت مجلس از آن بوده است، با این توضیح که پیشنهاد دولت در متمم بودجه پنج هزار میلیارد تومان بود که ما آن را به هشت هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

امینی فرد درباره دیگر راهکارهای رفع مشکلات حوزه سلامت توضیح داد: طبق قانون هر سازمان و صندوقی مرتبط با نظام سلامت باید ۹ بیست و هفتم منابع مالی خود را به سلامت اختصاص دهد که برای ادامه قوی تر طرح تحول سلامت باید این موارد نیز اجرا شود. از سوی دیگر، منابع بیمه سلامت هم باید افزایش یابد.

وی اظهارامیدواری کرد که با توجه به حمایت اکثریت نمایندگان مجلس از طرح تحول سلامت با امضای نامه به رییس جمهور مشکلات طرح تحول سلامت کاهش و رفع شود.

همشهری

دنبال محصول دارویی - بهداشتی خاصی هستید؟اگر نیاز به یافتن محصولی خاص در داروخانه های شهر دارید از دارونما کمک بگیرید.

در صورت امکان داروخانه ای که محصول شما را داشته باشد را معرفی میکنیم...

نیاز خود را در تلگرام دارونما ثبت نمایید...

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com