ارتباط بیماری‌های روانی با شخصیت
۱۳۹۵/۱۰/۸ | ۱۵۵

همشهری آنلاین: پژوهشگران ارتباط ژنتیکی بین صفات شخصیتی و بیماری‌های روانی کشف کردند.

ارتباط بیماری‌های روانی با شخصیت

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس، دانشمندان ارتباط ژنتیکی بین مجموعهای از عوامل روانی که به عنوان پنج ویژگی بزرگ شخصیتی شناخته می‎شوند را کشف کردند. این ویژگیهای شخصیتی شامل برونگرایی، روان رنجوری، توافق، وظیفهشناسی و بازبودن فضا برای تجربه است که عوامل خطری برای اختلالات روانی خاص هستند.

این در حالی است که پیش از این ثابت شده بود شخصیت تا حدودی با ژنتیک در ارتباط است. مطالعات ژنومی اخیر نشان میدهد که DNA در جنبههای خاصی از شخصیت تاثیرگذار است.

"چی هوا چن"، محقق دانشگاه کالیفرنیا اظهار کرد: اگرچه ویژگیهای شخصیتی ارثی هستند، اما در مقیاس بزرگ GWAS توصیف متغیرهای ژنتیک مرتبط با شخصیت مشکل است.

"چن" و تیم او اطلاعات ژنتیکی ۶۰ هزار نمونه ژنتیکی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این دادهها را شرکت خصوصی ۲۳andMe و ۸۰ هزار نمونه در کنسرسیوم شخصیت ارائه دادند.

دادههای DNA، ارتباط بین ویژگیهای خاص ژنتیکی، صفات شخصیتی و اختلالات روانپزشکی را نشان میدهد.

ما میدانیم که بخشهایی از شخصیت ما مانند هوش، ترکیبی از ژنهایی است که با آنها به دنیا آمدهایم.

محققان ارتباط بین ژنهای خاص و صفات خاصی را نشان دادند. به عنوان مثال ژن WSCD۲ و PCDH۱۵ با برونگرایی در ارتباط است و ژن L۳MBTL۲ و کروموزوم ۸p۲۳.۱ با روانرنجوری مرتبط است.

آنها همچنین دریافتند ژنهای مربوط به روانرنجوری و تجربه آزاد مانند ژن مرتبط با اختلالات روانی خاص، در یک منطقه قرار دارند.

روابط ژنتیکی بین برونگرایی و اختلال نقص توجه - بیش فعالی (ADHD)، اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی، روان رنجورخویی، افسردگی و اضطراب برقرار است.

به عبارت دیگر قسمتهایی از DNA که به تعریف شخصیت ما کمک میکند در بروز مشکلات روحی و روانی تاثیرگذار است.

این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است و نیاز به بررسی و مطالعه بیشتر دارد.

این بررسی در Nature Genetics منتشر شده است.

همشهری

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com