تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می‌کند
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۲۲۹

به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می‌شود.

تسلط بر دو زبان از بروز زوال عقل پیشگیری می‌کند

به گفته محققان دانستن دو یا چند زبان، در مقایسه با کسانی که چنین دانشی ندارند، موجب حفظ بیشتر قدرت مغز با افزایش سن می‌شود. به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از محققان بیان کردهاند که دانستن دو زبان در طی سالها، باعث میشود مغز کارهایی را که نیاز به تمرکز بر روی بخشی از اطلاعات دارد، بدون این که به وسیله سایر اطلاعات سردرگم شود، انجام دهد.

دکتر آنا اینس آنسالدو از دانشگاه مونترال میگوید: این امر موجب میشود مغز کارآمدتر شود. کسانی که دو زبان میدانند، پس از سالها مدیریت عمل روزانه بین دو زبان، در انتخاب اطلاعات مناسب و نادیده گرفتن اطلاعاتی که میتواند آنها را از کار اصلی منحرف کند، ماهر میشوند.

برای رسیدن به این نتیجه، تیم آنسالدو از دو گروه از سالمندان (یک گروه تنها یک زبان و گروه دیگر دو زبان میدانستند) خواستند که کاری را انجام دهند که با تمرکز بر اطلاعات بصری درگیر بود در حالی که باید اطلاعات مکانی را نادیده میگرفتند.

محققان شبکههای بین نواحی مختلف مغز را در حالی که آنها مشغول انجام کار بودند، مقایسه کردند و دریافتند کسانی که تنها یک زبان میدانستند، یک مدار بزرگتر با اتصالات متعدد را به کار میگرفتند، در حالی که افرادی که دو زبان میدانستند، یک مدار کوچکتر را که برای اطلاعات مورد نیاز مناسبتر بود به خدمت میگرفتند.

به طور خلاصه، افراد دو زبانه اتصال بالاتری بین مناطق پردازش بصری واقع در پشت مغز را نشان دادند. این دادهها نشان میدهد که مغز افراد دوزبانه کارآمدتر است، چرا که آنها مناطق کمتر ولی تخصصیتر مغز را به کار میگیرند.

همشهری

دنبال محصول دارویی - بهداشتی خاصی هستید؟اگر نیاز به یافتن محصولی خاص در داروخانه های شهر دارید از دارونما کمک بگیرید.

در صورت امکان داروخانه ای که محصول شما را داشته باشد را معرفی میکنیم...

نیاز خود را در تلگرام دارونما ثبت نمایید...

شماره تلگرام ارتباط مستقیم با
دارونـــما

جهت ارتباط مستقیم با دارونما می توانید در تلگرام با شماره
09025121640 و یا با تلگرام آی دی @DarunamaAgent در ارتباط باشید

ارسال پیام مستقیم به تلگرام دارونما

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com