اطلاعات شرکت

پخش فردوس

شرکت پخش فردوس در تاریخ 18 اسفند 1355 تحت شماره 27920 به نام داوکمیکال ایران ( شرکت سهامی خاص )در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. پس از پيروزي انقلاب اسلامی، مالکیت این شرکت در تیر ماه سال 1359 بعد از صدور رای قطعی دیوان بین المللی لاهه , از شرکت داوکمیکال سلب و به تملک دولت جمهوری اسلامی ایران ( تحت پوشش سازمان صنایع ملی ایران ) درآمد. با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و پیاده شدن طرح ژنریک در نظام دارویی، مقرر گردید که شش شرکت توزیع دارو با مدیریت دولتی وتحت نظارت وزارت بهداشت راه اندازی شوند. شرکت پخش فردوس یکی از این شش شرکت بود، که فعالیت خود را به طور رسمی از نیمه دوم سال 1360 آغاز کرد.

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com