اطلاعات شرکت

پخش ممتاز

شرکت پخش ممتاز در سال ۱۳۸۸ با همکاری و مشارکت دارو درمان پارس و نیز شرکت ایران فارمیس، تاسیس شد.

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com