اطلاعات شرکت

پخش هجرت

پخش هجرت خود را وقف ایجاد و توسعه مفهوم جدیدی از موفقیت نموده است.ابعاد مختلف ماموریت ما عبارتند از:مشتريانمشتریان ما داروخانه ها و مراکز درمانی هستند.خدمات یا محصولات قابل ارائهما متعهدیم به پخش دارو، تجهیزات پزشکی، مکملهای غذایی و محصولات بهداشتی، در زمان ومکان مناسب، با کیفیت مطلوب و به میزان مورد نظر مشتریبازار هدف ما در محدوده جغرافیایی داخل كشور به مشتریانمان ارائه خدمات می نمائیم.ویژگی ممتاز نسبت به رقباما مفتخريم به برخورداري از مزيت هاي قابل اتكايي از قبيل؛ نام تجاری معتبر، جایگاه مناسبدر بین شرکتهای پخش، وابستگی به هلدینگ سازمان تامین اجتماعی، تعصب سازمانی همکاران و حاکمیت خرد جمعی.

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com