اطلاعات شرکت

توزيع دارو پخش

شرکت توزيع داروپخش يک شرکت تجاري ,خدماتي است که در زمينه تهيه و تدارک انواع داروهاي انساني ,دام و طيور , تجهيزات پزشکي , آرايشي , بهداشتي و توزيع و فروش آنها در سراسر کشور فعاليت مي نمايد ,اين شرکت قبلا با عنوان سازمان توزيع و فروش و يکي از زير مجموعه هاي شرکت سهامي داروپخش فعاليت داشت که در تاريخ 28/12/1375 از شرکت مادر منفک و تحت شماره 129209 و با نام شرکت توزيع داروپخش (سهامي عام ) به ثبت رسيد در حال حاضر سرمايه شرکت50 ميليارد ريال و فروش سال 1387 آن بالغ بر 5151 ميليارد ريال , سال 1388 بالغ بر 6669 ميليارد ريال , سال 1389 بالغ بر 7511 ميليارد ريال و سال 1390 بالغ بر 8681 ميليارد ريال بوده است.

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com