اطلاعات شرکت

داروگستر رازي

توزیع و پخش سراسری دارو, واردات, صادرات, تولید تحت لیسانس و بسته بندی دارو اطلاع رسانی علمی فرآورده و مکمل های داروئی, انتشارات و نشریات علوم پزشکی و داروئی

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com