سیناکتن
سیناکتن

نام ژنریک

Tetracosactide Acetate

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 250 mcg/ml, 1ml


Injection, Suspension: 1mg/ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


داروي کمکي براي بررسي عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي.


توجه : اين فرآورده به صورت مقدار واحد در عضله يا وريد تزريق مي‌شود و به صورت مکرر مصرف نمي‌شود.


بزرگسالان: اين آزمون بر اساس اندازه گيري غلظت پلاسمايي کورتيزول بلافاصله قبل و دقيقاً 30 دقيقه بعد از تزريق عضلاني يا وريدي 0.25 ميلي گرم از دارو انجام مي‌گيرد. در صورت افزايش غلظت پلاسمايي کورتيزول به حداقل nmol/l 200 ( mcg/l 70) عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي طبيعي تلقي مي‌شود. اين آزمون به آزمون 30 دقيقه‌اي معروف است و نتايج آن قعطي نيست. براي تعيين عملکرد بخش قشري غده فوق کليوي مي‌توان از تتراکوزاکترين طولاني اثر استفاده کرد. يک آزمون سه روزه با کوزاکترين طولاني اثر براي افتراق بي کفايتي اوليه و ثانويه عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي صورت مي‌گيرد.


کودکان: مقدار m2 1.72 / mg 0.25 تزريق وريدي مي‌شود.


کودکان 7ـ5 ساله: براي اين سنين تقريباَ نصف مقدار مصرف بزرگسالان کافي است.

موارد منع مصرف

عوارض جانبي


اين دارو ممکن است واکنشهاي حساسيت مفرط را در بيماراني که دچار اين عارضه هستند يا سابقه آن را دارند و در اختلالات آلرژيک (بخصوص آسم) تحريک کند که به صورت شوک آنافيلاکتيک بروز مي‌کند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

ملاحظات اختصاصي


1- قبل از استفاده از تتراکوزاکترين، پزشک بايد در مورد سابقه اختلالات آلرژيک بيمار کسب اطلاع کند، بخصوص در مورد سابقه واکنش به ACTH بايد از بيمار سؤال شود.


2- تتراکوزاکترين بايد فقط تحت نظر اعضاي تيم پزشکي مصرف شود.


3- در صورت بروز واکنشهاي حساسيت مفرط به صورت موضعي يا سيستميک بعد از تزريق (به عنوان مثال، قرمزي و درد مشخص در عمل تزريق، کهير، خارش، برافروختگي، ضعف يا تنگي نفس)، از مصرف اين دارو در آينده اجتناب شود. واکنشهاي حساسيت مفرط طي 30 دقيقه بعد از تزريق بروز مي‌کند. بيمار بايد در طول اين مدت تحت نظر پزشک باشد.


4- براي برخورد با هرگونه واکنش آنافيلاکتيک (که ممکن است بعد از تزريق دارو بروز کند)، بايد آمادگي کامل وجود داشته باشد. در موارد بروز واکنش شديد آنافيلاکتيک اقدامات زير بلافاصله انجام شود.


تجويز اپي نفرين (1-0.4 ميلي ليتر از محلول 0.1 درصد از راه عضلاني يا 0.1-0.2 ميلي ليتر از محلول 0.1 درصد در 10 ميلي ليتر محلول نمکي نرمال از راه وريدي به آهستگي) و همچنين مقادير زياد کورتيکواستروئيد از راه وريدي (به عنوان مثال، 2-1 گرم پردنيزولون سديم فسفات) تزريق و در صورت لزوم تکرار مي‌شود.

مکانیزم اثر

ملاحظات اختصاصي


1- قبل از استفاده از تتراکوزاکترين، پزشک بايد در مورد سابقه اختلالات آلرژيک بيمار کسب اطلاع کند، بخصوص در مورد سابقه واکنش به ACTH بايد از بيمار سؤال شود.


2- تتراکوزاکترين بايد فقط تحت نظر اعضاي تيم پزشکي مصرف شود.


3- در صورت بروز واکنشهاي حساسيت مفرط به صورت موضعي يا سيستميک بعد از تزريق (به عنوان مثال، قرمزي و درد مشخص در عمل تزريق، کهير، خارش، برافروختگي، ضعف يا تنگي نفس)، از مصرف اين دارو در آينده اجتناب شود. واکنشهاي حساسيت مفرط طي 30 دقيقه بعد از تزريق بروز مي‌کند. بيمار بايد در طول اين مدت تحت نظر پزشک باشد.


4- براي برخورد با هرگونه واکنش آنافيلاکتيک (که ممکن است بعد از تزريق دارو بروز کند)، بايد آمادگي کامل وجود داشته باشد. در موارد بروز واکنش شديد آنافيلاکتيک اقدامات زير بلافاصله انجام شود.


تجويز اپي نفرين (1-0.4 ميلي ليتر از محلول 0.1 درصد از راه عضلاني يا 0.1-0.2 ميلي ليتر از محلول 0.1 درصد در 10 ميلي ليتر محلول نمکي نرمال از راه وريدي به آهستگي) و همچنين مقادير زياد کورتيکواستروئيد از راه وريدي (به عنوان مثال، 2-1 گرم پردنيزولون سديم فسفات) تزريق و در صورت لزوم تکرار مي‌شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: سابقه حساسيت مفرط به ACTH، تتراکوزاکترين و تتراکوزاکترين طولاني اثر، اختلالات آلرژيک (مانند آسم).

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پلي پپتيد صناعي.


طبقه‌بندي درماني: تشخيص عملکرد هيپوفيز ـ غده فوق کليوي.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Synachthen

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com