اورسودزوکسی
اورسودزوکسی

نام ژنریک

Ursodeoxycholic Acid

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 250, 300mg


Capsule: 250, 300mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


انحلال سنگهاي كيسه صفراي حاجب در راديوگرافي؛ افزايش جريان صفرا در بيماران داراي پروتز مجراي صفراوي.


بزرگسالان: مقدار mg/kg/day 10-8 در دو تا سه مقدار منقسم مصرف مي‌شود. اين دارو براي بيماران دچار سنگ هاي كيسه صفراي كلسيفيه نشده حاجب در راديوگرافي كه بزرگترين قطر آنها كوچكتر از 20 ميلي متر است، و امكان برداشت كيسه صفراي آنها بدليل زياد بودن خطر جراحي ناشي از بيماري سيستميك، بالا بودن سن، يا واكنشهاي ايديوسينكرازي بيهوش كننده‌ها، يا عدم تمايل بيمار به جراحي وجود ندارد تجويز مي‌شود.


مكانيسم اثر


اثر حل كننده سنگ صفرا: اين دارو يك اسيد صفراوي طبيعي است كه به ميزان كم در صفراي طبيعي انسان و به ميزان بيشتر در صفراي بعضي از گونه‌هاي خرس يافت مي‌شود؛ ساخت و ترشح كبدي كلسترول را سركوب كرده و جذب روده‌اي كلسترول را نيز مهار مي‌كند. دارو اثر مهار كننده كمي بر روي ساخت و ترشح اسيدهاي صفراوي درونزاد به درون صفرا داشته ولي تأثيري بر ترشح فسفوليپيد به درون صفرا ندارد؛ به نظر مي‌رسد كلسترول را نيز حل مي‌كند.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان استروژنها، داروهاي خوراكي جلوگيري از بارداري، و كلوفيبرات (و شايد ساير داروهاي كاهنده چربي) كه ترشح كبدي كلسترول را افزايش و تشكيل سنگهاي صفراوي كلسترولي را افزايش مي‌دهند، ممكن است اثربخشي اين دارو را خنثي كند.


آنتي اسيدهاي حاوي آلومينيوم در شرايط آزمايشگاهي، اسيد صفراوي را جذب سطحي كرده و با اثر آن از طريق كاهش جذب دارو تداخل مي‌كنند. كلستيرامين و كلستيپول ممكن است با اثر اين دارو از طريق كاهش جذب آن تداخل كنند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مركزي:‌ سردرد، خستگي، اضطراب، افسردگي، اختلالات خواب.


بيني:‌ رينيت.


دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، احساس طعم فلزي، درد شكم، درد صفراوي، كوله سيستيت، اسهال، يبوست، التهاب مخاط دهان، نفخ.


تنفسي:‌ سرفه.


پوست: خارش، بثورات پوستي، خشكي پوست، كهير، نازك شدن مو، تعريق.


ساير عوارض: درد مفصلي، درد عضلاني، درد پشت.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: اسهال.


درمان: علامتي و حمايتي است.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مركزي:‌ سردرد، خستگي، اضطراب، افسردگي، اختلالات خواب.


بيني:‌ رينيت.


دستگاه گوارش:‌ تهوع، استفراغ، سوء هاضمه، احساس طعم فلزي، درد شكم، درد صفراوي، كوله سيستيت، اسهال، يبوست، التهاب مخاط دهان، نفخ.


تنفسي:‌ سرفه.


پوست: خارش، بثورات پوستي، خشكي پوست، كهير، نازك شدن مو، تعريق.


ساير عوارض: درد مفصلي، درد عضلاني، درد پشت.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: اسهال.


درمان: علامتي و حمايتي است.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو يا ساير اسيدهاي صفراوي؛ بيماري مزمن كبدي، كوله سيستيت حاد، كلانژيت، انسداد صفراوي؛ پانكراتيت ناشي از سنگ كيسه صفرا يا فيستول صفراوي.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: اسيد صفراوي.


طبقه‌بندي درماني: ماده حل كننده سنگ صفرا.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


نام‌هاي تجاري: Ursoflor 300


ملاحظات اختصاصي


‌1ـ براي انحلال سنگ كيسه صفرا ماه ها درمان لازم است. انحلال سنگها ممكن است كامل نباشد و در 50 درصد بيماران احتمال عود سنگ طي پنج سال وجود دارد. بيماران براي درمان به دقت انتخاب و روشهاي ديگر درمان در نظر گرفته شوند. بي ضرري مصرف اين دارو براي بيش از 24 ماه تاييد نشده است.


2ـ پاسخ به درمان پيگيري شود. سونوگرافي كيسه صفرا هر شش ماه در اولين سال درمان لازم است. در صورت انحلال سنگها، درمان ادامه يابد و حل شدن سنگها با تكرار هر 3-1 ماه سونوگرافي تاييد شود.. اگر سنگ طي 12 ماه به طور نسبي حل نشود، در نهايت حل شدن آن بعيد است.


3ـ ‌به نظر مي‌رسد انحلال نسبي سنگ طي شش ماه درمان، با بيش از هفتاد درصد شانس حل شدن كامل سنگ در صورت ادامه درمان، و انحلال طي يك سال درمان، با چهل درصد احتمال حل شدن كامل سنگ همراه است.


4ـ‌ بعضي از بيماران ممكن است هرگز به درمان نياز نداشته باشند. بيماراني كه سنگهاي نهفته يا داراي حداقل نشانه دارند، به ميزان 6-2 درصد در سال، و 27-2 درصد در 5 سال نشانه‌ها يا عواقب سنگ را نشان مي‌دهند. اين ميزان در بيماراني كه از قبل نشانه دار بوده‌اند، بيشتر است.


5ـ كوله سيستكتومي خارج كردن فوري و دائم سنگ است، اما براي بعضي از بيماران خطر زيادي دارد.


6ـ‌ خطر جراحي از عملكرد سني تا وجود بيماريهاي ديگر متفاوت است، حدود پنج درصد افرادي كه كوله سيستكتومي شده‌اند، نشانه‌هاي باقيمانده سنگهاي محبوس شده در مجراي مشترك دارند.


مصرف در سالمندان: سن، جنسيت، وزن، ميزان چاقي، و غلظت سرمي كلسترول به شانس انحلال سنگ با اين دارو ارتباط ندارد.


مصرف در كودكان: بي ضرري و اثربخشي دارو در كودكان ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست، در دوران شيردهي با احتياط تجويز شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com