کلوپیدوگرل
Clopidogrel Bisulfate (Plavix)
کلوپیدوگرل

نام ژنریک

Clopidogrel

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 75mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) جهت كاهش وقايع آترواسكلروتيك (سكته قلبي و مغزي، مرگ ناشي از بيماري‌هاي عروقي) در بيماران مبتلا به آترواسكلروز و سكته مغزي و قلبي اخير و يا بيماري عروق محيطي.


بزرگسالان: mg 75 خوراكي يك بار در روز، با يا بدون غذا.


ب) بيماران مبتلا به آنژين ناپايدار و سكته قلبي (غير موج Q) شامل بيماراني كه تحت PCI (با يا بدون فنر) قرار گرفته‌اند.


بزرگسالان: ابتدا mg 300 خوراكي به صورت تك دوز بارگزاري مصرف شده و سپس mg 75 روزانه به همراه mg 325- 75 آسپرين يك بار در روز استفاده گردد. در فاز حاد مي‌توان از هپارين استفاده نمود.


پ) سكته قلبي با افزايش ارتفاع قطعه ST.


بزرگسالان: mg 75 خوراكي يك بار در روز به همراه آسپرين، با يا بدون داروهاي ترومبوليتيك استفاده شود. ممكن است از يك دوز بارگزاري 300 ميلي‌گرمي نيز استفاده شود.


مكانيسم اثر


اثر ضد پلاكتي: كلوپيدوگرل باعث مهار اتصال ADP به رسپتور پلاكتي مي‌گردد و در نتيجه باعث مهار فعاليت كمپلكس گليكوپروتئين IIb/IIIa و در نهايت مهار تجمع پلاكتي مي‌شود. از آنجائي كه اين دارو به صورت برگشت ناپذير عمل مي‌نمايد پلاكتهايي كه تحت تأثير دارو قرار گرفته‌اند تا پايان عمر تجمع مهار يافته دارند.

موارد منع مصرف

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


كلوپيدوگرل مي‌تواند باعث كاهش تعداد پلاكت‌ها گردد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: آستنيا، افسردگي، گيجي، خستگي، سردرد، درد، پاراستزي، سنكوپ.


قلبي - عروقي: درد قفسه سينه، ادم، افزايش فشار خون، افزايش ضربان نبض.


چشم، گوش، حلق و بيني: خون در بيني، آب ريزش بيني.


دستگاه گوارش: درد شكم، يبوست، اسهال، سوءهاضمه، گاستريت، خون‌ريزي، تهوع، استفراغ.


ادراري - تناسلي: عفونت ادراري.


خون: پورپورا.


عضلاني - اسكلتي: درد مفاصل.


تنفسي: برونشيت، سرفه، ديسپنه، عفونت دستگاه تنفس فوقاني.


پوست: خارش، راش.


ساير عوارض: علائم شبه آنفلوانزا.


مسموميت و درمان


پس از يك تك دوز 600 ميلي‌گرمي (معادل 8 قرص استاندارد mg 75) هيچ عارضه‌اي گزارش نشده است. زمان خونريزي 1.7 برابر طولاني شده است كه مشابه اثر دوز درماني mg 75 روزانه دارو مي‌باشد.


مي‌توان از تزريق پلاكت براي برگرداندن اثر دارو استفاده نمود.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مركزي: آستنيا، افسردگي، گيجي، خستگي، سردرد، درد، پاراستزي، سنكوپ.


قلبي - عروقي: درد قفسه سينه، ادم، افزايش فشار خون، افزايش ضربان نبض.


چشم، گوش، حلق و بيني: خون در بيني، آب ريزش بيني.


دستگاه گوارش: درد شكم، يبوست، اسهال، سوءهاضمه، گاستريت، خون‌ريزي، تهوع، استفراغ.


ادراري - تناسلي: عفونت ادراري.


خون: پورپورا.


عضلاني - اسكلتي: درد مفاصل.


تنفسي: برونشيت، سرفه، ديسپنه، عفونت دستگاه تنفس فوقاني.


پوست: خارش، راش.


ساير عوارض: علائم شبه آنفلوانزا.


مسموميت و درمان


پس از يك تك دوز 600 ميلي‌گرمي (معادل 8 قرص استاندارد mg 75) هيچ عارضه‌اي گزارش نشده است. زمان خونريزي 1.7 برابر طولاني شده است كه مشابه اثر دوز درماني mg 75 روزانه دارو مي‌باشد.


مي‌توان از تزريق پلاكت براي برگرداندن اثر دارو استفاده نمود.

فارماكوكینتیك

تداخل دارويي


مصرف همزمان داروهاي ضد التهاب غير استروئيدي و آسپرين مي‌تواند باعث افزايش احتمال خونريزي از دستگاه گوارش گردد.


با احتياط مصرف شود.


ايمني مصرف همزمان هپارين و وارفارين ثابت نشده است. با احتياط مصرف شود.


مصرف همزمان ساليسيلات‌ها باعث افزايش احتمال خونريزي خطرناك در بيماراني كه در ريسك TIA و يا سكته مغزي هستند مي‌گردد. همزمان استفاده نشوند.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك مهاركننده آدنوزين دي فسفات (ADP) و مهار تجمع پلاكتي.


طبقه‌بندي درماني: ضد پلاكت.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


نام‌هاي تجاري: Apo - Clopidogrel, Plavix


ملاحظات اختصاصي


1- دارو عموماً در بيماراني كه به آسپرين حساس هستند و يا آن را تحمل نمي‌نمايند استفاده مي‌شود.


2- در صورتي كه بيمار قرار است تحت عمل جراحي قرار گيرد و اثر ضد پلاكتي دارو مورد نياز نيست، كلوپيدوگرل بايد 7 روز قبل از جراحي قطع شود.


3- بيمار از لحاظ خونريزي و كبودي غير عادي بررسي شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- در هنگام مصرف اين دارو احتمال ديرتر بند آوردن خون وجود دارد و بيمار بايد از فعاليتهايي كه ممكن است باعث آسيب و يا خونريزي شود خودداري نمايد. بهتر است بيمار در خودرو از كمربند ايمني استفاده نمايد.


2- بيمار قبل از هر عمل جراحي و يا مصرف داروي جديد، مصرف كلوپيدوگرل را به پزشك اطلاع دهد.


3- دارو مي‌تواند قبل يا بعد از غذا خورده شود.


مصرف در كودكان: ايمني و كارآيي دارو در كودكان اثبات نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح دارو و متابوليتهاي آن در شير مشخص نيست. قبل از شيردهي منافع و مضرات دارو بررسي شود.

Clopidogrel Bisulfate (Plavix)

PLAVIX
(clopidogrel bisulfate)

WARNING

DIMINISHED EFFECTIVENESS IN POOR METABOLIZERS

The effectiveness of Plavix is dependent on its activation to an active metabolite by the cytochrome P450 (CYP) system, principally CYP2C19 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Plavix at recommended doses forms less of that metabolite and has a smaller effect on platelet function in patients who are CYP2C19 poor metabolizers. Poor metabolizers with acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention treated with Plavix at recommended doses exhibit higher cardiovascular event rates than do patients with normal CYP2C19 function. Tests are available to identify a patient's CYP2C19 genotype; these tests can be used as an aid in determining therapeutic strategy [see CLINICAL PHARMACOLOGY]. Consider alternative treatment or treatment strategies in patients identified as CYP2C19 poor metabolizers [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

DRUG DESCRIPTION

Plavix (clopidogrel bisulfate) is a thienopyridine class inhibitor of P2Y12 ADP platelet receptors. Chemically it is methyl (+)-(S)-α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)acetate sulfate (1:1). The empirical formula of clopidogrel bisulfate is C16H16ClNO2S•H2SO4 and its molecular weight is 419.9.

The structural formula is as follows:

PLAVIX (clopidogrel bisulfate) Structural Formula Illustration

Clopidogrel bisulfate is a white to off-white powder. It is practically insoluble in water at neutral pH but freely soluble at pH 1. It also dissolves freely in methanol, dissolves sparingly in methylene chloride, and is practically insoluble in ethyl ether. It has a specific optical rotation of about +56°.

Plavix for oral administration is provided as either pink, round, biconvex, debossed, film-coated tablets containing 97.875 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 75 mg of clopidogrel base or pink, oblong, debossed film-coated tablets containing 391.5 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 300 mg of clopidogrel base.

Each tablet contains hydrogenated castor oil, hydroxypropylcellulose, mannitol, microcrystalline cellulose and polyethylene glycol 6000 as inactive ingredients. The pink film coating contains ferric oxide, hypromellose 2910, lactose monohydrate, titanium dioxide and triacetin. The tablets are polished with Carnauba wax.

What are the possible side effects of clopidogrel (Plavix)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using clopidogrel and call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

 • nosebleed or other bleeding that will not stop;
 • bloody or tarry stools, blood in your urine;
 • coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds;
 • chest pain or heavy feeling, pain spreading to the arm or shoulder, nausea, sweating, general ill feeling;
 • sudden numbness or...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Plavix »

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

Acute Coronary Syndrome (ACS)

 • For patients with non-ST-segment elevation ACS [unstable angina (UA)/non-ST-elevation myocardial infarction (NSTEMI)], including patients who are to be managed medically and those who are to be managed with coronary revascularization, Plavix has been shown to decrease the rate of a combined endpoint of cardiovascular death, myocardial infarction (MI), or stroke as well as the rate of a combined endpoint of cardiovascular death, MI, stroke, or refractory ischemia.
 • For patients with ST-elevation myocardial infarction (STEMI), Plavix has been shown to reduce the rate of death from any cause and the rate of a combined endpoint of death, re-infarction, or stroke. The benefit for patients who undergo primary percutaneous coronary intervention is unknown.

The optimal duration of Plavix therapy in ACS is unknown.

Recent MI, Recent Stroke, or Established Peripheral Arterial Disease

For patients with a history of recent myocardial infarction (MI), recent stroke, or established peripheral arterial disease, Plavix has been shown to reduce the rate of a combined endpoint of new ischemic stroke (fatal or not), new MI (fatal or not), and other vascular death.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Acute Coronary Syndrome

Plavix can be administered with or without food [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

 • For patients with non-ST-elevation ACS (UA/NSTEMI), initiate Plavix with a single 300 mg oral loading dose and then continue at 75 mg once daily. Initiate aspirin (75-325 mg once daily) and continue in combination with Plavix [see Clinical Studies].
 • For patients with STEMI, the recommended dose of Plavix is 75 mg once daily orally, administered in combination with aspirin (75-325 mg once daily), with or without thrombolytics. Plavix may be initiated with or without a loading dose [see Clinical Studies].

Recent MI, Recent Stroke, or Established Peripheral Arterial Disease

The recommended daily dose of Plavix is 75 mg once daily orally, with or without food [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

CYP2C19 Poor Metabolizers

CYP2C19 poor metabolizer status is associated with diminished antiplatelet response to clopidogrel. Although a higher dose regimen in poor metabolizers increases antiplatelet response [see CLINICAL PHARMACOLOGY], an appropriate dose regimen for this patient population has not been established.

Use with Proton Pump Inhibitors (PPI)

Avoid using omeprazole or esomeprazole with Plavix. Omeprazole and esomeprazole significantly reduce the antiplatelet activity of Plavix. When concomitant administration of a PPI is required, consider using another acid-reducing agent with minimal or no CYP2C19 inhibitory effect on the formation of clopidogrel active metabolite [see WARNINGS AND PRECAUTIONS, DRUG INTERACTIONS and CLINICAL PHARMACOLOGY].

HOW SUPPLIED

Dosage Forms And Strengths

 • 75 mg tablets: Pink, round, biconvex, film-coated tablets debossed with “75” on one side and “1171” on the other
 • 300 mg tablets: Pink, oblong, film-coated tablets debossed with “300” on one side and “1332” on the other

Storage And Handling

Plavix (clopidogrel bisulfate) 75 mg tablets are available as pink, round, biconvex, film-coated tablets debossed with “75” on one side and “1171” on the other. Tablets are provided as follows:

NDC 63653-1171-6 Bottles of 30
NDC
63653-1171-1 Bottles of 90
NDC 63653-1171-5 Bottles of 500
NDC 63653-1171-3 Blisters of 100

Plavix (clopidogrel bisulfate) 300 mg tablets are available as pink, oblong, film-coated tablets debossed with “300” on one side and “1332” on the other. Tablets are provided as follows:

NDC 63653-1332-2 Unit-dose packages of 30
NDC 63653-1332-3 Unit-dose packages of 100

Store at 25° C (77° F); excursions permitted to 15°–30° C (59°–86° F) [see USP Controlled Room Temperature].

Distributed by: Bristol-Myers Squibb/Sanofi Pharmaceuticals Partnership Bridgewater, NJ 08807. Revised: 12/2011

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

The following serious adverse reactions are discussed below and elsewhere in the labeling:

Clinical Studies Experience

Because clinical trials are conducted under widely varying conditions and durations of follow up, adverse reaction rates observed in the clinical trials of a drug cannot be directly compared to rates in the clinical trials of another drug and may not reflect the rates observed in practice.

Plavix has been evaluated for safety in more than 54,000 patients, including over 21,000 patients treated for 1 year or more. The clinically important adverse reactions observed in trials comparing Plavix plus aspirin to placebo plus aspirin and trials comparing Plavix alone to aspirin alone are discussed below.

Bleeding

CURE

In CURE, Plavix use with aspirin was associated with an increase in major bleeding (primarily gastrointestinal and at puncture sites) compared to placebo with aspirin (see Table 1). The incidence of intracranial hemorrhage (0.1%) and fatal bleeding (0.2%) were the same in both groups. Other bleeding events that were reported more frequently in the clopidogrel group were epistaxis, hematuria, and bruise.

The overall incidence of bleeding is described in Table 1.

Table 1: CURE Incidence of Bleeding Complications (% patients)

Event Plavix (+ aspirin)*
(n=6259)
Placebo (+ aspirin)*
(n=6303)
Major bleeding † 3.7 ‡ 2.7 §
  Life-threatening bleeding 2.2 1.8
    Fatal 0.2 0.2
    5 g/dL hemoglobin drop 0.9 0.9
    Requiring surgical intervention 0.7 0.7
    Hemorrhagic strokes 0.1 0.1
    Requiring inotropes 0.5 0.5
    Requiring transfusion ( 4 units) 1.2 1.0
Other major bleeding 1.6 1.0
  Significantly disabling 0.4 0.3
  Intraocular bleeding with significant loss of vision 0.05 0.03
  Requiring 2-3 units of blood 1.3 0.9
Minor bleeding ¶ 5.1 2.4
* Other standard therapies were used as appropriate.
† Life-threatening and other major bleeding.
‡ Major bleeding event rate for Plavix + aspirin was dose-dependent on aspirin: < 100 mg = 2.6%; 100-200 mg = 3.5%; > 200 mg = 4.9% Major bleeding event rates for Plavix + aspirin by age were: < 65 years = 2.5%, ≥ 65 to < 75 years = 4.1%, ≥ 75 years = 5.9%
§ Major bleeding event rate for placebo + aspirin was dose-dependent on aspirin: < 100 mg = 2.0%; 100-200 mg = 2.3%; > 200 mg = 4.0% Major bleeding event rates for placebo + aspirin by age were: < 65 years = 2.1%, ≥ 65 to < 75 years = 3.1%, ≥ 75 years = 3.6%
¶Led to interruption of study medication.

Ninety-two percent (92%) of the patients in the CURE study received heparin or low molecular weight heparin (LMWH), and the rate of bleeding in these patients was similar to the overall results.

COMMIT

In COMMIT, similar rates of major bleeding were observed in the Plavix and placebo groups, both of which also received aspirin (see Table 2).

Table 2: Incidence of Bleeding Events in COMMIT (% patients)

Type of bleeding Plavix (+ aspirin)
(n=22961)
Placebo (+ aspirin)
(n=22891)
p-value
Major* noncerebral or cerebral bleeding** 0.6 0.5 0.59
Major noncerebral 0.4 0.3 0.48
Fatal 0.2 0.2 0.90
Hemorrhagic stroke 0.2 0.2 0.91
Fatal 0.2 0.2 0.81
Other noncerebral bleeding (non-major) 3.6 3.1 0.005
Any noncerebral bleeding 3.9 3.4 0.004
* Major bleeds were cerebral bleeds or non-cerebral bleeds thought to have caused death or that required transfusion.
** The relative rate of major noncerebral or cerebral bleeding was independent of age. Event rates for Plavix + aspirin by age were: < 60 years = 0.3%, ≥ 60 to < 70 years = 0.7%, ≥ 70 years = 0.8%. Event rates for placebo + aspirin by age were: < 60 years = 0.4%, ≥ 60 to < 70 years = 0.6%, ≥ 70 years = 0.7%.

CAPRIE (Plavix vs. Aspirin)

In CAPRIE, gastrointestinal hemorrhage occurred at a rate of 2.0% in those taking Plavix vs. 2.7% in those taking aspirin; bleeding requiring hospitalization occurred in 0.7% and 1.1%, respectively. The incidence of intracranial hemorrhage was 0.4% for Plavix compared to 0.5% for aspirin.

Other bleeding events that were reported more frequently in the Plavix group were epistaxis and hematoma.

Other Adverse Events

In CURE and CHARISMA, which compared Plavix plus aspirin to aspirin alone, there was no difference in the rate of adverse events (other than bleeding) between Plavix and placebo.

In CAPRIE, which compared Plavix to aspirin, pruritus was more frequently reported in those taking Plavix. No other difference in the rate of adverse events (other than bleeding) was reported.

Postmarketing Experience

The following adverse reactions have been identified during post-approval use of Plavix. Because these reactions are reported voluntarily from a population of an unknown size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to drug exposure.

 • Blood and lymphatic system disorders: Agranulocytosis, aplastic anemia/pancytopenia, thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP)
 • Eye disorders: Eye (conjunctival, ocular, retinal) bleeding
 • Gastrointestinal disorders: Gastrointestinal and retroperitoneal hemorrhage with fatal outcome, colitis (including ulcerative or lymphocytic colitis), pancreatitis, stomatitis, gastric/duodenal ulcer, diarrhea
 • General disorders and administration site condition: Fever, hemorrhage of operative wound
 • Hepato-biliary disorders: Acute liver failure, hepatitis (non-infectious), abnormal liver function test
 • Immune system disorders: Hypersensitivity reactions, anaphylactoid reactions, serum sickness
 • Musculoskeletal, connective tissue and bone disorders: Musculoskeletal bleeding, myalgia, arthralgia, arthritis
 • Nervous system disorders: Taste disorders, fatal intracranial bleeding, headache
 • Psychiatric disorders: Confusion, hallucinations
 • Respiratory, thoracic and mediastinal disorders: Bronchospasm, interstitial pneumonitis, respiratory tract bleeding
 • Renal and urinary disorders: Increased creatinine levels
 • Skin and subcutaneous tissue disorders: Maculopapular or erythematous rash, urticaria, bullous dermatitis, eczema, toxic epidermal necrolysis, Stevens-Johnson syndrome, angioedema, erythema multiforme, skin bleeding, lichen planus, generalized pruritus
 • Vascular disorders: Vasculitis, hypotension

Read the Plavix (clopidogrel bisulfate) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

CYP2C19 Inhibitors

Clopidogrel is metabolized to its active metabolite in part by CYP2C19. Concomitant use of certain drugs that inhibit the activity of this enzyme results in reduced plasma concentrations of the active metabolite of clopidogrel and a reduction in platelet inhibition [see WARNINGS AND PRECAUTIONS and DOSAGE AND ADMINISTRATION].

Proton Pump Inhibitors (PPI)

Avoid concomitant use of Plavix with omeprazole or esomeprazole. In clinical studies, omeprazole was shown to reduce the antiplatelet activity of Plavix when given concomitantly or 12 hours apart. A higher dose regimen of clopidogrel concomitantly administered with omeprazole increases antiplatelet response; an appropriate dose regimen has not been established. A similar reduction in antiplatelet activity was observed with esomeprazole when given concomitantly with Plavix. Consider using another acid-reducing agent with minimal or no CYP2C19 inhibitory effect on the formation of clopidogrel active metabolite. Dexlansoprazole, lansoprazole and pantoprazole had less effect on the antiplatelet activity of Plavix than did omeprazole or esomeprazole [see DOSAGE AND ADMINISTRATION, WARNINGS AND PRECAUTIONS and CLINICAL PHARMACOLOGY].

Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs)

Coadministration of Plavix and NSAIDs increases the risk of gastrointestinal bleeding.

Warfarin (CYP2C9 Substrates)

Although the administration of clopidogrel 75 mg per day did not modify the pharmacokinetics of S-warfarin (a CYP2C9 substrate) or INR in patients receiving long-term warfarin therapy, coadministration of Plavix with warfarin increases the risk of bleeding because of independent effects on hemostasis.

However, at high concentrations in vitro , clopidogrel inhibits CYP2C9.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Included as part of the PRECAUTIONS section.

PRECAUTIONS

Diminished Antiplatelet Activity Due to Impaired CYP2C19 Function

Clopidogrel is a prodrug. Inhibition of platelet aggregation by clopidogrel is achieved through an active metabolite. The metabolism of clopidogrel to its active metabolite can be impaired by genetic variations in CYP2C19 [see BOXED WARNING] and by concomitant medications that interfere with CYP2C19.

Proton Pump Inhibitors

Avoid concomitant use of Plavix with omeprazole or esomeprazole because both significantly reduce the antiplatelet activity of Plavix [see DRUG INTERACTIONS and DOSAGE AND ADMINISTRATION].

General Risk of Bleeding

Thienopyridines, including Plavix, increase the risk of bleeding. If a patient is to undergo surgery and an antiplatelet effect is not desired, discontinue Plavix five days prior to surgery. In patients who stopped therapy more than five days prior to CABG the rates of major bleeding were similar (event rate 4.4% Plavix + aspirin; 5.3% placebo + aspirin). In patients who remained on therapy within five days of CABG, the major bleeding rate was 9.6% for Plavix + aspirin, and 6.3% for placebo + aspirin.

Thienopyridines inhibit platelet aggregation for the lifetime of the platelet (7-10 days), so withholding a dose will not be useful in managing a bleeding event or the risk of bleeding associated with an invasive procedure. Because the half-life of clopidogrel's active metabolite is short, it may be possible to restore hemostasis by administering exogenous platelets; however, platelet transfusions within 4 hours of the loading dose or 2 hours of the maintenance dose may be less effective.

Discontinuation of Plavix

Avoid lapses in therapy, and if Plavix must be temporarily discontinued, restart as soon as possible. Premature discontinuation of Plavix may increase the risk of cardiovascular events.

Patients with Recent Transient Ischemic Attack (TIA) or Stroke

In patients with recent TIA or stroke who are at high risk for recurrent ischemic events, the combination of aspirin and Plavix has not been shown to be more effective than Plavix alone, but the combination has been shown to increase major bleeding.

Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP)

TTP, sometimes fatal, has been reported following use of Plavix, sometimes after a short exposure ( < 2 weeks). TTP is a serious condition that requires urgent treatment including plasmapheresis (plasma exchange). It is characterized by thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia (schistocytes [fragmented RBCs] seen on peripheral smear), neurological findings, renal dysfunction, and fever [see ADVERSE REACTIONS].

Patient Counseling Information

[See Medication Guide]

Benefits and Risks

 • Summarize the effectiveness features and potential side effects of Plavix.
 • Tell patients to take Plavix exactly as prescribed.
 • Remind patients not to discontinue Plavix without first discussing it with the physician who prescribed Plavix.

Bleeding

Inform patients that they:

 • will bruise and bleed more easily.
 • will take longer than usual to stop bleeding.
 • should report any unanticipated, prolonged, or excessive bleeding, or blood in their stool or urine.

Other Signs and Symptoms Requiring Medical Attention

 • Inform patients that TTP is a rare but serious condition that has been reported with Plavix and other drugs in this class of drugs.
 • Instruct patients to get prompt medical attention if they experience any of the following symptoms that cannot otherwise be explained: fever, weakness, extreme skin paleness, purple skin patches, yellowing of the skin or eyes, or neurological changes.

Invasive Procedures

Instruct patients to:

 • inform physicians and dentists that they are taking Plavix before any invasive procedure is scheduled.
 • tell the doctor performing the invasive procedure to talk to the prescribing health care professional before stopping Plavix.

Concomitant Medications

Ask patients to list all prescription medications, over-the-counter medications, or dietary supplements they are taking or plan to take, including prescription or over-the-counter proton pump inhibitors (e.g., omeprazole), warfarin, or NSAIDs [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Nonclinical Toxicology

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

There was no evidence of tumorigenicity when clopidogrel was administered for 78 weeks to mice and 104 weeks to rats at dosages up to 77 mg/kg per day, which afforded plasma exposures > 25 times that in humans at the recommended daily dose of 75 mg.

Clopidogrel was not genotoxic in four in vitro tests (Ames test, DNA-repair test in rat hepatocytes, gene mutation assay in Chinese hamster fibroblasts, and metaphase chromosome analysis of human lymphocytes) and in one in vivo test (micronucleus test by oral route in mice).

Clopidogrel was found to have no effect on fertility of male and female rats at oral doses up to 400 mg/kg per day (52 times the recommended human dose on a mg/m² basis).

Use In Specific Populations

Pregnancy

Pregnancy Category B

Reproduction studies performed in rats and rabbits at doses up to 500 and 300 mg/kg/day, respectively (65 and 78 times the recommended daily human dose, respectively, on a mg/m² basis), revealed no evidence of impaired fertility or fetotoxicity due to clopidogrel. There are, however, no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Because animal reproduction studies are not always predictive of a human response, Plavix should be used during pregnancy only if clearly needed.

Nursing Mothers

Studies in rats have shown that clopidogrel and/or its metabolites are excreted in the milk. It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from clopidogrel, a decision should be made whether to discontinue nursing or to discontinue the drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric populations have not been established.

A randomized, placebo-controlled trial (CLARINET) did not demonstrate a clinical benefit of clopidogrel in neonates and infants with cyanotic congenital heart disease palliated with a systemic-to-pulmonary arterial shunt. Possible factors contributing to this outcome were the dose of clopidogrel, the concomitant administration of aspirin and the late initiation of therapy following shunt palliation. It cannot be ruled out that a trial with a different design would demonstrate a clinical benefit in this patient population.

Geriatric Use

Of the total number of subjects in the CAPRIE and CURE controlled clinical studies, approximately 50% of patients treated with Plavix were 65 years of age and older, and 15% were 75 years and older. In COMMIT, approximately 58% of the patients treated with Plavix were 60 years and older, 26% of whom were 70 years and older.

The observed risk of bleeding events with Plavix plus aspirin versus placebo plus aspirin by age category is provided in Table 1 and Table 2 for the CURE and COMMIT trials, respectively [see ADVERSE REACTIONS]. No dosage adjustment is necessary in elderly patients.

Renal Impairment

Experience is limited in patients with severe and moderate renal impairment [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

Hepatic Impairment

No dosage adjustment is necessary in patients with hepatic impairment [see CLINICAL PHARMACOLOGY].

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Platelet inhibition by Plavix is irreversible and will last for the life of the platelet. Overdose following clopidogrel administration may result in bleeding complications. A single oral dose of clopidogrel at 1500 or 2000 mg/kg was lethal to mice and to rats and at 3000 mg/kg to baboons. Symptoms of acute toxicity were vomiting, prostration, difficult breathing, and gastrointestinal hemorrhage in animals.

Based on biological plausibility, platelet transfusion may restore clotting ability.

CONTRAINDICATIONS

Active Bleeding

Plavix is contraindicated in patients with active pathological bleeding such as peptic ulcer or intracranial hemorrhage.

Hypersensitivity

Plavix is contraindicated in patients with hypersensitivity (e.g., anaphylaxis) to clopidogrel or any component of the product [see ADVERSE REACTIONS].

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Mechanism of Action

Clopidogrel is an inhibitor of platelet activation and aggregation through the irreversible binding of its active metabolite to the P2Y12 class of ADP receptors on platelets.

Pharmacodynamics

Clopidogrel must be metabolized by CYP450 enzymes to produce the active metabolite that inhibits platelet aggregation. The active metabolite of clopidogrel selectively inhibits the binding of adenosine diphosphate (ADP) to its platelet P2Y12 receptor and the subsequent ADP-mediated activation of the glycoprotein GPIIb/IIIa complex, thereby inhibiting platelet aggregation. This action is irreversible. Consequently, platelets exposed to clopidogrel's active metabolite are affected for the remainder of their lifespan (about 7 to 10 days). Platelet aggregation induced by agonists other than ADP is also inhibited by blocking the amplification of platelet activation by released ADP.

Dose-dependent inhibition of platelet aggregation can be seen 2 hours after single oral doses of Plavix. Repeated doses of 75 mg Plavix per day inhibit ADP-induced platelet aggregation on the first day, and inhibition reaches steady state between Day 3 and Day 7. At steady state, the average inhibition level observed with a dose of 75 mg Plavix per day was between 40% and 60%. Platelet aggregation and bleeding time gradually return to baseline values after treatment is discontinued, generally in about 5 days.

Geriatric Patients

Elderly ( ≥ 75 years) and young healthy subjects had similar effects on platelet aggregation.

Renally-Impaired Patients

After repeated doses of 75 mg Plavix per day, patients with severe renal impairment (creatinine clearance from 5 to 15 mL/min) and moderate renal impairment (creatinine clearance from 30 to 60 mL/min) showed low (25%) inhibition of ADP-induced platelet aggregation.

Hepatically-Impaired Patients

After repeated doses of 75 mg Plavix per day for 10 days in patients with severe hepatic impairment, inhibition of ADP-induced platelet aggregation was similar to that observed in healthy subjects.

Gender

In a small study comparing men and women, less inhibition of ADP-induced platelet aggregation was observed in women.

Pharmacokinetics

Clopidogrel is a prodrug and is metabolized to a pharmacologically active metabolite and inactive metabolites.

Absorption

After single and repeated oral doses of 75 mg per day, clopidogrel is rapidly absorbed. Absorption is at least 50%, based on urinary excretion of clopidogrel metabolites.

Effect of Food

Plavix can be administered with or without food. In a study in healthy male subjects when Plavix 75 mg per day was given with a standard breakfast, mean inhibition of ADP-induced platelet aggregation was reduced by less than 9%. The active metabolite AUC0-24 was unchanged in the presence of food, while there was a 57% decrease in active metabolite Cmax. Similar results were observed when a Plavix 300 mg loading dose was administered with a high-fat breakfast.

Metabolism

Clopidogrel is extensively metabolized by two main metabolic pathways: one mediated by esterases and leading to hydrolysis into an inactive carboxylic acid derivative (85% of circulating metabolites) and one mediated by multiple cytochrome P450 enzymes. Cytochromes first oxidize clopidogrel to a 2-oxo-clopidogrel intermediate metabolite. Subsequent metabolism of the 2-oxo-clopidogrel intermediate metabolite results in formation of the active metabolite, a thiol derivative of clopidogrel. This metabolic pathway is mediated by CYP2C19, CYP3A, CYP2B6 and CYP1A2. The active thiol metabolite binds rapidly and irreversibly to platelet receptors, thus inhibiting platelet aggregation for the lifespan of the platelet.

The Cmax of the active metabolite is twice as high following a single 300 mg clopidogrel loading dose as it is after four days of 75 mg maintenance dose. Cmax occurs approximately 30 to 60 minutes after dosing. In the 75 to 300 mg dose range, the pharmacokinetics of the active metabolite deviates from dose proportionality: increasing the dose by a factor of four results in 2.0- and 2.7-fold increases in Cmax and AUC, respectively.

Elimination

Following an oral dose of 14C-labeled clopidogrel in humans, approximately 50% of total radioactivity was excreted in urine and approximately 46% in feces over the 5 days post-dosing. After a single, oral dose of 75 mg, clopidogrel has a half-life of approximately 6 hours. The half-life of the active metabolite is about 30 minutes.

Drug Interactions

Clopidogrel is metabolized to its active metabolite in part by CYP2C19. Concomitant use of certain inhibitors of this enzyme results in reduced plasma concentrations of the active metabolite of clopidogrel and a reduction in platelet inhibition.

Proton Pump Inhibitors (PPI)

The effect of proton pump inhibitors (PPI) on the systemic exposure to the clopidogrel active metabolite following multiple doses of Plavix 75 mg evaluated in dedicated drug interaction studies is presented in Figure 1.

Figure 1: Exposure to Clopidogrel Active Metabolite Following Multiple Doses of Plavix 75 mg Alone or with Proton Pump Inhibitors (PPIs)

Exposure to Clopidogrel Active Metabolite - Illustration

Pharmacodynamic and pharmacokinetic parameters measured in these studies showed that the interaction was highest with omeprazole and least with dexlansoprazole.

Pharmacogenomics

CYP2C19 is involved in the formation of both the active metabolite and the 2-oxo-clopidogrel intermediate metabolite. Clopidogrel active metabolite pharmacokinetics and antiplatelet effects, as measured by ex vivo platelet aggregation assays, differ according to CYP2C19 genotype. Genetic variants of other CYP450 enzymes may also affect the formation of clopidogrel's active metabolite.

The CYP2C19*1 allele corresponds to fully functional metabolism while the CYP2C19*2 and *3 alleles are nonfunctional. CYP2C19*2 and *3 account for the majority of reduced function alleles in white (85%) and Asian (99%) poor metabolizers. Other alleles associated with absent or reduced metabolism are less frequent, and include, but are not limited to, CYP2C19*4, *5, *6, *7, and *8. A patient with poor metabolizer status will possess two loss-of-function alleles as defined above. Published frequencies for poor CYP2C19 metabolizer genotypes are approximately 2% for whites, 4% for blacks and 14% for Chinese. Tests are available to determine a patient's CYP2C19 genotype.

A crossover study in 40 healthy subjects, 10 each in the four CYP2C19 metabolizer groups, evaluated pharmacokinetic and antiplatelet responses using 300 mg followed by 75 mg per day and 600 mg followed by 150 mg per day, each for a total of 5 days. Decreased active metabolite exposure and diminished inhibition of platelet aggregation were observed in the poor metabolizers as compared to the other groups. When poor metabolizers received the 600 mg/150 mg regimen, active metabolite exposure and antiplatelet response were greater than with the 300 mg/75 mg regimen (see Table 3). An appropriate dose regimen for this patient population has not been established in clinical outcome trials.

Table 3: Active Metabolite Pharmacokinetics and Antiplatelet Responses by CYP2C19 Metabolizer Status

  Dose Ultrarapid
(n=10)
Extensive
(n=10)
Intermediate
(n=10)
Poor
(n=10)
Cmax (ng/mL) 300 mg (24 h) 24 (10) 32 (21) 23 (11) 11 (4)
600 mg (24 h) 36 (13) 44 (27) 39 (23) 17 (6)
75 mg (Day 5) 12 (6) 13 (7) 12 (5) 4 (1)
150 mg (Day 5) 16 (9) 19 (5) 18 (7) 7 (2)
IPA (%)* 300 mg (24 h) 40 (21) 39 (28) 37 (21) 24 (26)
600 mg (24 h) 51 (28) 49 (23) 56 (22) 32 (25)
75 mg (Day 5) 56 (13) 58 (19) 60 (18) 37 (23)
150 mg (Day 5) 68 (18) 73 (9) 74 (14) 61 (14)
VASP-PRI (%) † 300 mg (24 h) 73 (12) 68 (16) 78 (12) 91 (12)
600 mg (24 h) 51 (20) 48 (20) 56 (26) 85 (14)
75 mg (Day 5) 40 (9) 39 (14) 50 (16) 83 (13)
150 mg (Day 5) 20 (10) 24 (10) 29 (11) 61 (18)
Values are mean (SD)
* Inhibition of platelet aggregation with 5mcM ADP; larger value indicates greater platelet inhibition
† Vasodilator-stimulated phosphoprotein – platelet reactivity index; smaller value indicates greater platelet inhibition

Some published studies suggest that intermediate metabolizers have decreased active metabolite exposure and diminished antiplatelet effects.

The relationship between CYP2C19 genotype and Plavix treatment outcome was evaluated in retrospective analyses of Plavix-treated subjects in CHARISMA (n=2428) and TRITON-TIMI 38 (n=1477), and in several published cohort studies. In TRITON-TIMI 38 and the majority of the cohort studies, the combined group of patients with either intermediate or poor metabolizer status had a higher rate of cardiovascular events (death, myocardial infarction, and stroke) or stent thrombosis compared to extensive metabolizers. In CHARISMA and one cohort study, the increased event rate was observed only in poor metabolizers.

Clinical Studies

Acute Coronary Syndrome

CURE

The CURE study included 12,562 patients with ACS without ST-elevation (UA or NSTEMI) and presenting within 24 hours of onset of the most recent episode of chest pain or symptoms consistent with ischemia. Patients were required to have either ECG changes compatible with new ischemia (without ST-elevation) or elevated cardiac enzymes or troponin I or T to at least twice the upper limit of normal. The patient population was largely Caucasian (82%) and included 38% women, and 52% patients ≥ 65 years of age.

Patients were randomized to receive Plavix (300-mg loading dose followed by 75 mg once daily) or placebo, and were treated for up to one year. Patients also received aspirin (75-325 mg once daily) and other standard therapies such as heparin. The use of GPIIb/IIIa inhibitors was not permitted for three days prior to randomization.

The number of patients experiencing the primary outcome (CV death, MI, or stroke) was 582 (9.3%) in the Plavix-treated group and 719 (11.4%) in the placebo-treated group, a 20% relative risk reduction (95% CI of 10%-28%; p < 0.001) for the Plavix-treated group (see Table 4.

Table 4: Outcome Events in the CURE Primary Analysis

Outcome Plavix (+aspirin)*
(n=6259)
Placebo (+ aspirin)*
(n=6303)
Relative Risk Reduction (%)
(95% CI)
Primary outcome (Cardiovascular death, MI, stroke) 582 (9.3%) 719 (11.4%) 20% (10.3, 27.9)
p < 0.001
All Individual Outcome Events:†
  CV death 318 (5.1%) 345 (5.5%) 7% (-7.7, 20.6)
  MI 324 (5.2%) 419 (6.6%) 23% (11.0, 33.4)
  Stroke 75 (1.2%) 87 (1.4%) 14% (-17.7, 36.6)
* Other standard therapies were used as appropriate.
† The individual components do not represent a breakdown of the primary and co-primary outcomes, but rather the total number of subjects experiencing an event during the course of the study.

Most of the benefit of Plavix occurred in the first two months, but the difference from placebo was maintained throughout the course of the trial (up to 12 months) (see Figure 2).

Figure 2: Cardiovascular Death, Myocardial Infarction, and Stroke in the CURE Study

Cardiovascular Death, Myocardial Infarction, and Stroke in the CURE Study - Illustration

In CURE, the use of Plavix was associated with a lower incidence of CV death, MI or stroke in patient populations with different characteristics, as shown in Figure 3. The benefits associated with Plavix were independent of the use of other acute and long-term cardiovascular therapies, including heparin/LMWH, intravenous glycoprotein IIb/IIIa (GPIIb/IIIa) inhibitors, lipid-lowering drugs, beta-blockers, and ACE-inhibitors. The efficacy of Plavix was observed independently of the dose of aspirin (75-325 mg once daily). The use of oral anticoagulants, non-study antiplatelet drugs, and chronic NSAIDs was not allowed in CURE.

Figure3: Hazard Ratio for Patient Baseline Characteristics and On-Study Concomitant Medications/Interventions for the CURE Study

Hazard Ratio for Patient Baseline Characteristics - Illustration

The use of Plavix in CURE was associated with a decrease in the use of thrombolytic therapy (71 patients [1.1%] in the Plavix group, 126 patients [2.0%] in the placebo group; relative risk reduction of 43%), and GPIIb/IIIa inhibitors (369 patients [5.9%] in the Plavix group, 454 patients [7.2%] in the placebo group, relative risk reduction of 18%). The use of Plavix in CURE did not affect the number of patients treated with CABG or PCI (with or without stenting), (2253 patients [36.0%] in the Plavix group, 2324 patients [36.9%] in the placebo group; relative risk reduction of 4.0%).

COMMIT

In patients with STEMI, the safety and efficacy of Plavix were evaluated in the randomized, placebo-controlled, double-blind study, COMMIT. COMMIT included 45,852 patients presenting within 24 hours of the onset of the symptoms of myocardial infarction with supporting ECG abnormalities (i.e., ST-elevation, ST-depression or left bundle-branch block).

Patients were randomized to receive Plavix (75 mg once daily) or placebo, in combination with aspirin (162 mg per day), for 28 days or until hospital discharge, whichever came first.

The primary endpoints were death from any cause and the first occurrence of re-infarction, stroke or death.

The patient population included 28% women, 58% age ≥ 60 years (26% age ≥ 70 years), 55% patients who received thrombolytics, 68% who received ACE-inhibitors, and only 3% who underwent PCI.

As shown in Table 5 and Figure 4 and Figure 5 below, Plavix significantly reduced the relative risk of death from any cause by 7% (p=0.029), and the relative risk of the combination of re-infarction, stroke or death by 9% (p=0.002).

Table 5: Outcome Events in the COMMIT Analysis

Event Plavix (+ aspirin)
(N=22961)
Placebo (+ aspirin)
(N=22891)
Odds ratio (95% CI) p-value
Composite endpoint: Death, MI, or Stroke* 2121
(9.2%)
2310
(10.1%)
0.91
(0.86, 0.97)
0.002
Death 1726
(7.5%)
1845
(8.1%)
0.93
(0.87, 0.99)
0.029
Non-fatal MI** 270
(1.2%)
330
(1.4%)
0.81
(0.69, 0.95)
0.011
Non-fatal Stroke** 127
(0.6%)
142
(0.6%)
0.89
(0.70, 1.13)
0.33
* The difference between the composite endpoint and the sum of death+non-fatal MI+non-fatal stroke indicates that 9 patients (2 clopidogrel and 7 placebo) suffered both a non-fatal stroke and a non-fatal MI.
** Non-fatal MI and non-fatal stroke exclude patients who died (of any cause).

Figure 4: Cumulative Event Rates for Death in the COMMIT Study *

Cumulative Event Rates for Death in the COMMIT Study - Illustration

* All treated patients received aspirin.

Figure 5: Cumulative Event Rates for the Combined Endpoint Re-Infarction, Stroke or Death in the COMMIT Study*

Cumulative Event Rates for the Combined Endpoint Re-Infarction, Stroke or Death in the COMMIT Study - Illustration

* All treated patients received aspirin.

The effect of Plavix did not differ significantly in various pre-specified subgroups as shown in Figure 6. The effect was also similar in non-prespecified subgroups including those based on infarct location, Killip class or prior MI history (see Figure 7). Such subgroup analyses should be interpreted cautiously.

Figure 6: Effects of Adding Plavix to Aspirin on the Combined Primary Endpoint across Baseline and Concomitant Medication Subgroups for the COMMIT Study

Effects of Adding Plavix to Aspirin on the Combined Primary Endpoint across Baseline and Concomitant Medication Subgroups for the COMMIT Study - Illustration

* Three similar-sized prognostic index groups were based on absolute risk of primary composite outcome for each patient calculated from baseline prognostic variables (excluding allocated treatments) with a Cox regression model.

Figure 7: Effects of Adding Plavix to Aspirin in the Non-Prespecified Subgroups in the COMMIT Study

Effects of Adding Plavix to Aspirin in the Non-Prespecified Subgroups in the COMMIT Study - Illustration

Recent Myocardial Infarction, Recent Stroke, or Established Peripheral Arterial Disease

CAPRIE

The CAPRIE trial was a 19,185-patient, 304-center, international, randomized, double-blind, parallel-group study comparing Plavix (75 mg daily) to aspirin (325 mg daily). The patients randomized had: 1) recent histories of myocardial infarction (within 35 days); 2) recent histories of ischemic stroke (within 6 months) with at least a week of residual neurological signs; or 3) established peripheral arterial disease. Patients received randomized treatment for an average of 1.6 years (maximum of 3 years).

The trial's primary outcome was the time to first occurrence of new ischemic stroke (fatal or not), new myocardial infarction (fatal or not), or other vascular death. Deaths not easily attributable to nonvascular causes were all classified as vascular.

Table 6: Outcome Events in the CAPRIE Primary Analysis

Patients Plavix
n=9599
aspirin
n=9586
Ischemic stroke (fatal or not) 438 (4.6%) 461 (4.8%)
MI (fatal or not) 275 (2.9%) 333 (3.5%)
Other vascular death 226 (2.4%) 226 (2.4%)
Total 939 (9.8%) 1020 (10.6%)

As shown in Table 6, Plavix was associated with a lower incidence of outcome events, primarily MI. The overall relative risk reduction (9.8% vs. 10.6%) was 8.7%, p=0.045. Similar results were obtained when all-cause mortality and all-cause strokes were counted instead of vascular mortality and ischemic strokes (risk reduction 6.9%). In patients who survived an on-study stroke or myocardial infarction, the incidence of subsequent events was lower in the Plavix group.

The curves showing the overall event rate are shown in Figure 8. The event curves separated early and continued to diverge over the 3-year follow-up period.

Figure 8: Fatal or Non-Fatal Vascular Events in the CAPRIE Study

Fatal or Non-Fatal Vascular Events in the CAPRIE Study - Illustration

The statistical significance favoring Plavix over aspirin was marginal (p=0.045). However, because aspirin is itself effective in reducing cardiovascular events in patients with recent myocardial infarction or stroke, the effect of Plavix is substantial.

The CAPRIE trial included a population that was randomized on the basis of 3 entry criteria. The efficacy of Plavix relative to aspirin was heterogeneous across these randomized subgroups (p=0.043). It is not clear whether this difference is real or a chance occurrence. Although the CAPRIE trial was not designed to evaluate the relative benefit of Plavix over aspirin in the individual patient subgroups, the benefit appeared to be strongest in patients who were enrolled because of peripheral vascular disease (especially those who also had a history of myocardial infarction) and weaker in stroke patients. In patients who were enrolled in the trial on the sole basis of a recent myocardial infarction, Plavix was not numerically superior to aspirin.

Lack of Established Benefit of Plavix plus Aspirin in Patients with Multiple Risk Factors or Established Vascular Disease

CHARISMA

The CHARISMA trial was a 15,603 subject, randomized, double-blind, parallel group study comparing Plavix (75 mg daily) to placebo for prevention of ischemic events in patients with vascular disease or multiple risk factors for atherosclerosis. All subjects were treated with aspirin 75-162 mg daily. The mean duration of treatment was 23 months. The study failed to demonstrate a reduction in the occurrence of the primary endpoint, a composite of CV death, MI, or stroke. A total of 534 (6.9%) patients in the Plavix group versus 573 (7.4%) patients in the placebo group experienced a primary outcome event (p=0.22). Bleeding of all severities was more common in the subjects randomized to Plavix.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Medication Guide

Plavix®
(PLAV-iks)
(clopidogrel bisulfate) tablets

Read this Medication Guide before you start taking Plavix and each time you get a refill. There may be new information. This Medication Guide does not take the place of talking with your doctor about your medical condition or your treatment.

What is the most important information I should know about Plavix?

1. Plavix may not work as well in people who:

 • have certain genetic factors that affect how the body breaks down Plavix. Your doctor may do genetic tests to make sure Plavix is right for you.
 • take certain medicines, especially omeprazole (Prilosec®) or esomeprazole (Nexium®). Your doctor may change the medicine you take for stomach acid problems while you take Plavix.

2. Plavix can cause bleeding which can be serious and can sometimes lead to death. Plavix is a blood thinner medicine that lowers the chance of blood clots forming in your body. While you take Plavix:

 • you may bruise and bleed more easily
 • you are more likely to have nose bleeds
 • it will take longer for any bleeding to stop

Call your doctor right away if you have any of these signs or symptoms of bleeding:

 • unexpected bleeding or bleeding that lasts a long time
 • blood in your urine (pink, red or brown urine)
 • red or black stools (looks like tar)
 • bruises that happen without a known cause or get larger
 • cough up blood or blood clots
 • vomit blood or your vomit looks like coffee grounds

Do not stop taking Plavix without talking to the doctor who prescribes it for you. People who are treated with a stent, and stop taking Plavix too soon, have a higher risk of getting a blood clot on the stent, having a heart attack, or dying. If you must stop Plavix because of bleeding, your risk of a heart attack may be higher.

What is Plavix?

Plavix is a prescription medicine used to treat people who have any of the following:

Plavix is used alone or with aspirin to lower your chance of having another serious problem with your heart or blood vessels such as heart attack, stroke, or blood clot that can lead to death.

Platelets are blood cells that help your blood clot normally. Plavix helps to prevent platelets from sticking together and forming a clot that can block an artery.

It is not known if Plavix is safe and effective in children.

Who should not take Plavix?

Do not take Plavix if you:

 • currently have a condition that causes bleeding, such as a stomach ulcer
 • are allergic to clopidogrel or other ingredients in Plavix. See the end of this leaflet for a complete list of ingredients in Plavix.

What should I tell my doctor before taking Plavix?

Before you take Plavix, tell your doctor if you:

 • have a history of bowel (gastrointestinal) or stomach ulcers
 • have a history of bleeding problems
 • plan to have surgery or a dental procedure. See “How should I take Plavix?”
 • are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if Plavix will harm your unborn baby
 • are breastfeeding or plan to breastfeed. It is not known if Plavix passes into your breast milk. You and your doctor should decide if you will take Plavix or breastfeed. You should not do both without talking to your doctor.

Tell all of your doctors and your dentist that you are taking Plavix. They should talk to the doctor who prescribed Plavix for you before you have any surgery or invasive procedure.

Tell your doctor about all the medicines you take, including prescription, non-prescription medicines, vitamins and herbal supplements.

Plavix may affect the way other medicines work, and other medicines may affect how Plavix works. See “What is the most important information I should know about Plavix?”

Taking Plavix with certain other medicines may increase your risk of bleeding. Especially tell your doctor if you take:

 • aspirin, especially if you have had a stroke. Always talk to your doctor about whether you should take aspirin along with Plavix to treat your condition.
 • Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ask your doctor or pharmacist for a list of NSAID medicines if you are not sure.
 • warfarin (Coumadin®, Jantoven®)

Know the medicines you take. Keep a list of them to show your doctor or pharmacist when you get a new medicine.

How should I take Plavix?

 • Take Plavix exactly as your doctor tells you.
 • Do not change your dose or stop taking Plavix without talking to your doctor first. Stopping Plavix may increase your risk of heart attack or stroke.
 • Take Plavix with aspirin as instructed by your doctor.
 • You can take Plavix with or without food.
 • If you miss a dose, take Plavix as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose. Take the next dose at your regular time. Do not take 2 doses of Plavix at the same time unless your doctor tells you to.
 • If you take too much Plavix, call your doctor or go to the nearest emergency room right away.
 • Talk with your doctor about stopping your Plavix before you have surgery. Your doctor may tell you to stop taking Plavix at least 5 days before you have surgery to avoid excessive bleeding during surgery.

What are the possible side effects of Plavix?

Plavix can cause serious side effects including:

 • See “What is the most important information I should know about Plavix?”
 • A blood clotting problem called Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP). TTP can happen with Plavix, sometimes after a short time (less than 2 weeks). TTP is a blood clotting problem where blood clots form in blood vessels; and can happen anywhere in the body. TTP needs to be treated in a hospital right away, because it may cause death. Get medical help right away if you have any of these symptoms and they can not be explained by another medical condition:
  • purplish spots (called purpura) on the skin or in the mouth (mucous membranes) due to bleeding under the skin
  • your skin or the whites of your eyes are yellow (jaundice)
  • you feel tired or weak
  • your skin looks very pale
  • fever
  • fast heart rate or feeling short of breath
  • headache
  • speech changes
  • confusion
  • coma
  • stroke
  • seizure
  • low amount of urine, or urine that is pink or has blood in it
  • stomach area (abdominal) pain
  • nausea, vomiting, or diarrhea
  • vision changes

Tell your doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of Plavix. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

How should I store Plavix?

 • Store Plavix at 59°F to 86°F (15°C to 30°C).

Keep Plavix and all medicines out of the reach of children.

General information about Plavix

Medicines are sometimes used for purposes other than those listed in a Medication Guide. Do not take Plavix for a condition for which it was not prescribed. Do not give Plavix to other people, even if they have the same symptoms that you have. It may harm them.

This Medication Guide summarizes the most important information about Plavix. If you would like more information, talk to your doctor. Ask your doctor or pharmacist for information about Plavix that was written for healthcare professionals.

For more information, go to www.sanofi-aventis.us or www.bms.com or call 1-800-321-1335.

What are the ingredients in Plavix?

Active ingredient: clopidogrel bisulfate

Inactive ingredients:

Tablet: hydrogenated castor oil, hydroxypropylcellulose, mannitol, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol 6000

Film coating: ferric oxide, hypromellose 2910, lactose monohydrate, titanium dioxide, triacetin, Carnauba wax

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Medication Guide

Plavix®
(PLAV-iks)
(clopidogrel bisulfate) tablets

Read this Medication Guide before you start taking Plavix and each time you get a refill. There may be new information. This Medication Guide does not take the place of talking with your doctor about your medical condition or your treatment.

What is the most important information I should know about Plavix?

1. Plavix may not work as well in people who:

 • have certain genetic factors that affect how the body breaks down Plavix. Your doctor may do genetic tests to make sure Plavix is right for you.
 • take certain medicines, especially omeprazole (Prilosec®) or esomeprazole (Nexium®). Your doctor may change the medicine you take for stomach acid problems while you take Plavix.

2. Plavix can cause bleeding which can be serious and can sometimes lead to death. Plavix is a blood thinner medicine that lowers the chance of blood clots forming in your body. While you take Plavix:

 • you may bruise and bleed more easily
 • you are more likely to have nose bleeds
 • it will take longer for any bleeding to stop

Call your doctor right away if you have any of these signs or symptoms of bleeding:

 • unexpected bleeding or bleeding that lasts a long time
 • blood in your urine (pink, red or brown urine)
 • red or black stools (looks like tar)
 • bruises that happen without a known cause or get larger
 • cough up blood or blood clots
 • vomit blood or your vomit looks like coffee grounds

Do not stop taking Plavix without talking to the doctor who prescribes it for you. People who are treated with a stent, and stop taking Plavix too soon, have a higher risk of getting a blood clot on the stent, having a heart attack, or dying. If you must stop Plavix because of bleeding, your risk of a heart attack may be higher.

What is Plavix?

Plavix is a prescription medicine used to treat people who have any of the following:

Plavix is used alone or with aspirin to lower your chance of having another serious problem with your heart or blood vessels such as heart attack, stroke, or blood clot that can lead to death.

Platelets are blood cells that help your blood clot normally. Plavix helps to prevent platelets from sticking together and forming a clot that can block an artery.

It is not known if Plavix is safe and effective in children.

Who should not take Plavix?

Do not take Plavix if you:

 • currently have a condition that causes bleeding, such as a stomach ulcer
 • are allergic to clopidogrel or other ingredients in Plavix. See the end of this leaflet for a complete list of ingredients in Plavix.

What should I tell my doctor before taking Plavix?

Before you take Plavix, tell your doctor if you:

 • have a history of bowel (gastrointestinal) or stomach ulcers
 • have a history of bleeding problems
 • plan to have surgery or a dental procedure. See “How should I take Plavix?”
 • are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if Plavix will harm your unborn baby
 • are breastfeeding or plan to breastfeed. It is not known if Plavix passes into your breast milk. You and your doctor should decide if you will take Plavix or breastfeed. You should not do both without talking to your doctor.

Tell all of your doctors and your dentist that you are taking Plavix. They should talk to the doctor who prescribed Plavix for you before you have any surgery or invasive procedure.

Tell your doctor about all the medicines you take, including prescription, non-prescription medicines, vitamins and herbal supplements.

Plavix may affect the way other medicines work, and other medicines may affect how Plavix works. See “What is the most important information I should know about Plavix?”

Taking Plavix with certain other medicines may increase your risk of bleeding. Especially tell your doctor if you take:

 • aspirin, especially if you have had a stroke. Always talk to your doctor about whether you should take aspirin along with Plavix to treat your condition.
 • Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Ask your doctor or pharmacist for a list of NSAID medicines if you are not sure.
 • warfarin (Coumadin®, Jantoven®)

Know the medicines you take. Keep a list of them to show your doctor or pharmacist when you get a new medicine.

How should I take Plavix?

 • Take Plavix exactly as your doctor tells you.
 • Do not change your dose or stop taking Plavix without talking to your doctor first. Stopping Plavix may increase your risk of heart attack or stroke.
 • Take Plavix with aspirin as instructed by your doctor.
 • You can take Plavix with or without food.
 • If you miss a dose, take Plavix as soon as you remember. If it is almost time for your next dose, skip the missed dose. Take the next dose at your regular time. Do not take 2 doses of Plavix at the same time unless your doctor tells you to.
 • If you take too much Plavix, call your doctor or go to the nearest emergency room right away.
 • Talk with your doctor about stopping your Plavix before you have surgery. Your doctor may tell you to stop taking Plavix at least 5 days before you have surgery to avoid excessive bleeding during surgery.

What are the possible side effects of Plavix?

Plavix can cause serious side effects including:

 • See “What is the most important information I should know about Plavix?”
 • A blood clotting problem called Thrombotic Thrombocytopenic Purpura (TTP). TTP can happen with Plavix, sometimes after a short time (less than 2 weeks). TTP is a blood clotting problem where blood clots form in blood vessels; and can happen anywhere in the body. TTP needs to be treated in a hospital right away, because it may cause death. Get medical help right away if you have any of these symptoms and they can not be explained by another medical condition:
  • purplish spots (called purpura) on the skin or in the mouth (mucous membranes) due to bleeding under the skin
  • your skin or the whites of your eyes are yellow (jaundice)
  • you feel tired or weak
  • your skin looks very pale
  • fever
  • fast heart rate or feeling short of breath
  • headache
  • speech changes
  • confusion
  • coma
  • stroke
  • seizure
  • low amount of urine, or urine that is pink or has blood in it
  • stomach area (abdominal) pain
  • nausea, vomiting, or diarrhea
  • vision changes

Tell your doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of Plavix. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

How should I store Plavix?

 • Store Plavix at 59°F to 86°F (15°C to 30°C).

Keep Plavix and all medicines out of the reach of children.

General information about Plavix

Medicines are sometimes used for purposes other than those listed in a Medication Guide. Do not take Plavix for a condition for which it was not prescribed. Do not give Plavix to other people, even if they have the same symptoms that you have. It may harm them.

This Medication Guide summarizes the most important information about Plavix. If you would like more information, talk to your doctor. Ask your doctor or pharmacist for information about Plavix that was written for healthcare professionals.

For more information, go to www.sanofi-aventis.us or www.bms.com or call 1-800-321-1335.

What are the ingredients in Plavix?

Active ingredient: clopidogrel bisulfate

Inactive ingredients:

Tablet: hydrogenated castor oil, hydroxypropylcellulose, mannitol, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol 6000

Film coating: ferric oxide, hypromellose 2910, lactose monohydrate, titanium dioxide, triacetin, Carnauba wax

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PLAVIX
(clopidogrel bisulfate)

WARNING

DIMINISHED EFFECTIVENESS IN POOR METABOLIZERS

The effectiveness of Plavix is dependent on its activation to an active metabolite by the cytochrome P450 (CYP) system, principally CYP2C19 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Plavix at recommended doses forms less of that metabolite and has a smaller effect on platelet function in patients who are CYP2C19 poor metabolizers. Poor metabolizers with acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention treated with Plavix at recommended doses exhibit higher cardiovascular event rates than do patients with normal CYP2C19 function. Tests are available to identify a patient's CYP2C19 genotype; these tests can be used as an aid in determining therapeutic strategy [see CLINICAL PHARMACOLOGY]. Consider alternative treatment or treatment strategies in patients identified as CYP2C19 poor metabolizers [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

DRUG DESCRIPTION

Plavix (clopidogrel bisulfate) is a thienopyridine class inhibitor of P2Y12 ADP platelet receptors. Chemically it is methyl (+)-(S)-α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)acetate sulfate (1:1). The empirical formula of clopidogrel bisulfate is C16H16ClNO2S•H2SO4 and its molecular weight is 419.9.

The structural formula is as follows:

PLAVIX (clopidogrel bisulfate) Structural Formula Illustration

Clopidogrel bisulfate is a white to off-white powder. It is practically insoluble in water at neutral pH but freely soluble at pH 1. It also dissolves freely in methanol, dissolves sparingly in methylene chloride, and is practically insoluble in ethyl ether. It has a specific optical rotation of about +56°.

Plavix for oral administration is provided as either pink, round, biconvex, debossed, film-coated tablets containing 97.875 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 75 mg of clopidogrel base or pink, oblong, debossed film-coated tablets containing 391.5 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 300 mg of clopidogrel base.

Each tablet contains hydrogenated castor oil, hydroxypropylcellulose, mannitol, microcrystalline cellulose and polyethylene glycol 6000 as inactive ingredients. The pink film coating contains ferric oxide, hypromellose 2910, lactose monohydrate, titanium dioxide and triacetin. The tablets are polished with Carnauba wax.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PLAVIX
(clopidogrel bisulfate)

WARNING

DIMINISHED EFFECTIVENESS IN POOR METABOLIZERS

The effectiveness of Plavix is dependent on its activation to an active metabolite by the cytochrome P450 (CYP) system, principally CYP2C19 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Plavix at recommended doses forms less of that metabolite and has a smaller effect on platelet function in patients who are CYP2C19 poor metabolizers. Poor metabolizers with acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention treated with Plavix at recommended doses exhibit higher cardiovascular event rates than do patients with normal CYP2C19 function. Tests are available to identify a patient's CYP2C19 genotype; these tests can be used as an aid in determining therapeutic strategy [see CLINICAL PHARMACOLOGY]. Consider alternative treatment or treatment strategies in patients identified as CYP2C19 poor metabolizers [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

DRUG DESCRIPTION

Plavix (clopidogrel bisulfate) is a thienopyridine class inhibitor of P2Y12 ADP platelet receptors. Chemically it is methyl (+)-(S)-α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)acetate sulfate (1:1). The empirical formula of clopidogrel bisulfate is C16H16ClNO2S•H2SO4 and its molecular weight is 419.9.

The structural formula is as follows:

PLAVIX (clopidogrel bisulfate) Structural Formula Illustration

Clopidogrel bisulfate is a white to off-white powder. It is practically insoluble in water at neutral pH but freely soluble at pH 1. It also dissolves freely in methanol, dissolves sparingly in methylene chloride, and is practically insoluble in ethyl ether. It has a specific optical rotation of about +56°.

Plavix for oral administration is provided as either pink, round, biconvex, debossed, film-coated tablets containing 97.875 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 75 mg of clopidogrel base or pink, oblong, debossed film-coated tablets containing 391.5 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 300 mg of clopidogrel base.

Each tablet contains hydrogenated castor oil, hydroxypropylcellulose, mannitol, microcrystalline cellulose and polyethylene glycol 6000 as inactive ingredients. The pink film coating contains ferric oxide, hypromellose 2910, lactose monohydrate, titanium dioxide and triacetin. The tablets are polished with Carnauba wax.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PLAVIX
(clopidogrel bisulfate)

WARNING

DIMINISHED EFFECTIVENESS IN POOR METABOLIZERS

The effectiveness of Plavix is dependent on its activation to an active metabolite by the cytochrome P450 (CYP) system, principally CYP2C19 [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Plavix at recommended doses forms less of that metabolite and has a smaller effect on platelet function in patients who are CYP2C19 poor metabolizers. Poor metabolizers with acute coronary syndrome or undergoing percutaneous coronary intervention treated with Plavix at recommended doses exhibit higher cardiovascular event rates than do patients with normal CYP2C19 function. Tests are available to identify a patient's CYP2C19 genotype; these tests can be used as an aid in determining therapeutic strategy [see CLINICAL PHARMACOLOGY]. Consider alternative treatment or treatment strategies in patients identified as CYP2C19 poor metabolizers [see DOSAGE AND ADMINISTRATION].

DRUG DESCRIPTION

Plavix (clopidogrel bisulfate) is a thienopyridine class inhibitor of P2Y12 ADP platelet receptors. Chemically it is methyl (+)-(S)-α-(2-chlorophenyl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridine-5(4H)acetate sulfate (1:1). The empirical formula of clopidogrel bisulfate is C16H16ClNO2S•H2SO4 and its molecular weight is 419.9.

The structural formula is as follows:

PLAVIX (clopidogrel bisulfate) Structural Formula Illustration

Clopidogrel bisulfate is a white to off-white powder. It is practically insoluble in water at neutral pH but freely soluble at pH 1. It also dissolves freely in methanol, dissolves sparingly in methylene chloride, and is practically insoluble in ethyl ether. It has a specific optical rotation of about +56°.

Plavix for oral administration is provided as either pink, round, biconvex, debossed, film-coated tablets containing 97.875 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 75 mg of clopidogrel base or pink, oblong, debossed film-coated tablets containing 391.5 mg of clopidogrel bisulfate which is the molar equivalent of 300 mg of clopidogrel base.

Each tablet contains hydrogenated castor oil, hydroxypropylcellulose, mannitol, microcrystalline cellulose and polyethylene glycol 6000 as inactive ingredients. The pink film coating contains ferric oxide, hypromellose 2910, lactose monohydrate, titanium dioxide and triacetin. The tablets are polished with Carnauba wax.

Last reviewed on RxList: 1/12/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Plavix Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Plavix

Generic Name: clopidogrel (Pronunciation: kloe PID oh grel)

What is clopidogrel (Plavix)?

Clopidogrel keeps the platelets in your blood from coagulating (clotting) to prevent unwanted blood clots that can occur with certain heart or blood vessel conditions.

Clopidogrel is used to prevent blood clots after a recent heart attack or stroke, and in people with certain disorders of the heart or blood vessels.

Clopidogrel may also be used for other purposes not listed in this medication guide.

Plavix 75 mg

round, pink, imprinted with 75, 1171

What are the possible side effects of clopidogrel (Plavix)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using clopidogrel and call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

 • nosebleed or other bleeding that will not stop;
 • bloody or tarry stools, blood in your urine;
 • coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds;
 • chest pain or heavy feeling, pain spreading to the arm or shoulder, nausea, sweating, general ill feeling;
 • sudden numbness or weakness, especially on one side of the body;
 • sudden headache, confusion, problems with vision, speech, or balance;
 • pale skin, weakness, fever, or jaundice (yellowing of the skin or eyes); or
 • easy bruising, unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), purple or red pinpoint spots under your skin.

Less serious side effects may include itching.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Plavix (clopidogrel bisulfate) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about clopidogrel (Plavix)?

Clopidogrel keeps your blood from coagulating (clotting) to prevent unwanted blood clots that can occur with certain heart or blood vessel conditions. Because of this drug action, clopidogrel can make it easier for you to bleed, even from a minor injury. Contact your doctor or seek emergency medical attention if you have bleeding that will not stop.

You may also have bleeding on the inside of your body, such as in your stomach or intestines. Call your doctor at once if you have black or bloody stools, or if you cough up blood or vomit that looks like coffee grounds. These could be signs of bleeding in your digestive tract.

Avoid drinking alcohol. It may increase your risk of bleeding in your stomach or intestines.

If you need surgery or dental work, tell the surgeon or dentist ahead of time that you are using clopidogrel. You may need to stop using the medicine for at least 5 days before having surgery, to prevent excessive bleeding. Follow your doctor's instructions and start taking clopidogrel again as soon as possible.

While you are taking clopidogrel, do not take aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) without your doctor's advice. NSAIDs include ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn, Naprelan, Treximet), celecoxib (Celebrex), diclofenac (Cataflam, Voltaren), indomethacin (Indocin), meloxicam (Mobic), and others.

Tell your doctor about all other medicines you use to prevent blood clots.

Side Effects Centers

Plavix Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before taking clopidogrel (Plavix)?

Do not use this medication if you are allergic to clopidogrel, or if you have any active bleeding such as a stomach ulcer or bleeding in the brain (such as from a head injury).

If you have any of these other conditions, you may need a dose adjustment or special tests:

 • a bleeding or blood clotting disorder, such as TTP (thrombocytopenic purpura) or hemophilia;
 • a history of stroke, including TIA ("mini-stroke");
 • a stomach ulcer or ulcerative colitis; or
 • kidney disease.

FDA pregnancy category B. This medication is not expected to be harmful to an unborn baby. Tell your doctor if you are pregnant or plan to become pregnant during treatment.

It is not known whether clopidogrel passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. You should not breast-feed while you are taking clopidogrel.

How should I take clopidogrel (Plavix)?

Take exactly as prescribed by your doctor. Do not take in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Take this medication with a full glass of water.

Clopidogrel can be taken with or without food.

Because clopidogrel keeps your blood from coagulating (clotting) to prevent unwanted blood clots, it can also make it easier for you to bleed, even from a minor injury. Contact your doctor or seek emergency medical attention if you have bleeding that will not stop.

If you need surgery or dental work, tell the surgeon or dentist ahead of time that you are using clopidogrel. You may need to stop using the medicine for at least 5 days before having surgery, to prevent excessive bleeding. Follow your doctor's instructions and start taking clopidogrel again as soon as possible.

Do not stop using clopidogrel without first talking to your doctor. Use clopidogrel regularly to get the most benefit. Get your prescription refilled before you run out of medicine completely.

To be sure this medicine is not causing harmful effects, your blood will need to be tested often. Visit your doctor regularly.

Store at room temperature away from moisture and heat.

Side Effects Centers

Plavix Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Plavix)?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What happens if I overdose (Plavix)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose symptoms may include vomiting, feeling exhausted or short of breath, and blood in your stools or vomit.

What should I avoid while taking clopidogrel (Plavix)?

While you are taking clopidogrel, do not take aspirin or other NSAIDs (non-steroidal anti-inflammatory drugs) without your doctor's advice. NSAIDs include ibuprofen (Advil, Motrin), naproxen (Aleve, Naprosyn, Naprelan, Treximet), celecoxib (Celebrex), diclofenac (Cataflam, Voltaren), indomethacin (Indocin), meloxicam (Mobic), and others.

Avoid activities that may increase your risk of bleeding or injury. Use extra care to prevent bleeding while shaving or brushing your teeth.

Avoid drinking alcohol. It may increase your risk of bleeding in your stomach or intestines.

What other drugs will affect clopidogrel (Plavix)?

Tell your doctor about all other medicines you use to prevent blood clots, including:

 • abciximab (ReoPro);
 • dalteparin (Fragmin);
 • drotrecogin alfa (Xigris);
 • enoxaparin (Lovenox);
 • eptifibatide (Integrilin);
 • fondaparinux (Arixtra);
 • heparin;
 • ticlopidine (Ticlid);
 • tinzaparin (Innohep);
 • tirofiban (Aggrastat);
 • urokinase (Abbokinase); and
 • warfarin (Coumadin).

Tell your doctor about all other medicines you use, especially:

 • armodafanil (NuVigil) or modafanil (Provigil);
 • fluoxetine (Prozac) or fluvoxamine (Luvox);
 • gemfibrozil (Lopid);
 • isoniazid (Rifamate, Rifater);
 • a cancer medication such as dasatinib (Sprycel), letrozole (Femara), ibritumomab (Zevalin), or tositumomab (Bexxar);
 • certain stomach acid reducers, such as cimetidine (Tagamet), esomeprazole (Nexium), dexlansoprazole (Kapidex), lansoprazole (Prevacid), omeprazole (Prilosec, Prilosec OTC, Zegerid), pantoprazole (Protonix), or rabeprazole (AcipHex);
 • an antifungal medication such as fluconazole (Diflucan), ketoconazole (Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegal), or voriconazole (Vfend);
 • HIV medications such as delavirdine (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, Atripla), etravirine (Intelence), or tipranavir (Aptivus); or
 • seizure medication such as felbamate (Felbatol) or oxcarbamazepine (Trileptal).

This list is not complete and other drugs may interact with clopidogrel. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your pharmacist can provide more information about clopidogrel.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 10.01. Revision date: 2/1/2011.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com