اکالیپتوس
اکالیپتوس

نام ژنریک

Eucalyptus

شکل دارویی

Dineh Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml


Dineh Inhaler:Powder 50g


Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml

موارد مصرف

اين فرآورده ها براي برطرف نمودن نشانه هاي سرماخوردگي ،سرفه و احتقان بيني به كار مي روند.

موارد منع مصرف

اين فرآورده ها در بيماران مبتلا به تب بالا،سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس نبايد مصرف شوند.

عوارض جانبی دارو

تيمول موجود در برخي از اين فرآورده ها ممكن است باعث تحريك غشا مخاطي گردد.

موارد قابل توجه

اين فرآورده ها در بيماران مبتلا به تب بالا،سرفه هاي مداوم و خون ريزي دستگاه تنفس نبايد مصرف شوند.

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

1.اين داروها بايد به صورت بخور مصرف شود و از خوردن آن اكيدا خودداري گردد.


2.در طي بخور دادن چشمها بايد بسته باشند.


3.سرفه هاي مداوم ممكن است نشانگر يك بيماري جدي باشد. در صورت تداوم نشانه هاي بيماري بايد به پزشك مراجعه شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com