آلیکوم
آلیکوم

نام ژنریک

Alicom

شکل دارویی

Alicom:Coated Tablet 260 mg


Allium - S:Tablet 700 mg


Garlet:Tablet 570 mg


Garlic:Drop 15 ml


Garlicap:Capsul 330 mg

موارد مصرف

اين فرآورده ها در زيادي فشار خون ،زيادي چربي خون ،تصلب شرايين و پيشگيري از ترومبوز به كار مي روند.

موارد منع مصرف

اين فرآورده ها در افراد حساس به سير و افراد مبتلا به زخمهاي حاد دستگاه گوارش نبايد مصرف شوند.

عوارض جانبی دارو

مصرف اين فرآورده ها با معده خالي و يا مقادير زياد، ممكن است اختلالات گوارشي نظير سوزش معده ،تهوع ،استفراغ و اسهال ايجاد نمايد. همچنين در افراد حساس واكنش هاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي و حملات آسم با مصرف سير گزراش شده است.

موارد قابل توجه

اين فرآورده ها در افراد حساس به سير و افراد مبتلا به زخم هاي حاد دستگاه گوارش نبايد مصرف شوند.

تداخل دارویی

در بيماراني كه تحت درمان با آسپرين و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند بايد با احتياط مصرف شود.

مکانیزم اثر

در بيماراني كه تحت درمان با آسپرين و يا ساير داروهاي ضد انعقاد و داروهاي پايين آورنده قند خون مي باشند بايد با احتياط مصرف شود.

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com