د رگلیس
د رگلیس

نام ژنریک

D-Reglis

شکل دارویی

A:Liquorice Products


Shirinoosh:Powder 40 g


Reglis moattar:Powder 70 g


B:D - Glycyrrhizinated Products


D - Reglis:Tablet 650 mg


Reglisidin:Tablet 600 mg

موارد مصرف

اين فرآورده ها در زخم معده و اثني عشر،گاستريت و درد معده به كار مي روند.

موارد منع مصرف

فرآورده هاي دگليسريزه نشده در بيماران قلبي عروقي (به دليل اثرات مينرالوكورتيكوييدي) نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

مصرف مقادير زياد و طولاني مدت (بيش از 6 هفته و بيش از 60 گرم در روز) فرآورده هاي حاوي شيرين بيان سبب بروز علايم زياد آلدوسترون مي شود.


عصاره توتال شيرين بيان به علت داشتن اثرات مينرالوكورتيكوييدي سبب احتباس برگشت پذير آب و سديم شده ،دفع پتاسيم را افزايش مي دهد. عصاره دگليسيريزه شيرين بيان معمولا اين اثرات را نداشته ولي توصيه مي گردد اين فرآورده ها در افرادي كه مشكلات قلبي عروقي و يا فشارخون بالا دارند با احتياط مصرف شود.

موارد قابل توجه

فرآورده هاي دگليسريزه نشده در بيماران قلبي عروقي (به دليل اثرات مينرالوكورتيكوييدي) نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با كورتيكوستروييدها و داروهاي هورموني (با اثرات استروژني و آنتي استروژني) بايد با احتياط صورت گيرد.

مکانیزم اثر

مصرف همزمان فرآورده هاي حاوي شيرين بيان با كورتيكوستروييدها و داروهاي هورموني (با اثرات استروژني و آنتي استروژني) بايد با احتياط صورت گيرد.

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com