پروستاتان
پروستاتان

نام ژنریک

Prostatan

شکل دارویی

Drop:30 m

موارد مصرف

قطره پروستاتان در موارد التهاب حاد و مزمن پروستات ،سوزش و تكرر ادرار بكار مي رود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

با مصرف اين فرآورده احتمال بروز اختلالات گوارشي (تحريك معده) و واكنشهاي آلرژيك وجود دارد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

اجزاء فرآورده‌: قطره‌ پروستاتان‌ از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:
1. ريشه‌ گزنه‌ 20%
Urtica dioica
2. اندام‌ هوايي‌ گزنه‌ 10%
Urtica dioica
3. تخم‌ كدوي‌ بدون‌ پوست‌ 20%
Cucurbita pepo
4. گل‌ بابونه‌ 20%
Matricaria chamomilla
5. ميوه‌ خارخاسك‌ 20%
Tribulus terrestis
6. ميوه‌ انيسون‌ 10%
Pimpinella anisum


مواد موثره‌: استروييدها (سيتوسترول‌)،اسكوپولتين‌، فنيل‌ پروپان‌، ايزولكتين‌،پلي‌ساكاريدها و فلانوييدها، روغنهاي‌ فرار و اسيدهاي‌ چرب‌ (اسيد لينولئيك‌).

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com