کمیل

نام ژنریک

Kamil

شکل دارویی

Cream:30 g

موارد مصرف

كرم كاميل در درمان التهابات پوستي ،آزردگي هاي جلدي ناشي از خراشها و بريدگي هاي سطحي ،خشكي و تركهاي پوست به كار مي رود.

موارد منع مصرف

اين فرآورده در افراد حساس به بابونه منع مصرف دارد.

عوارض جانبی دارو

در افراد حساس احتمال بروز واكنشهاي آلرژيك (در ماتيت تماسي) وجود دارد.

موارد قابل توجه

اين فرآورده در افراد حساس به بابونه منع مصرف دارد.

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

از تماس دارو با چشم و ساير مخاط خودداري شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com