زینتوما
زینتوما

نام ژنریک

Zintoma

شکل دارویی

Gingitone:cap 365 mg


Zintoma:cap 250 mg


Gingitone:cap 365 mg


Zintoma:cap 250 mg

موارد مصرف

اين فرآورده ها در پيشگيري از بيماري مسافرت مصرف مي شوند.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتي و پايين آورنده قند خون مي باشد، لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ها ممكن است با درمانهاي قلبي ،پايين آورنده قندخون و ضد انعقاد تداخل نمايد.

مکانیزم اثر

از آنجا كه گزارش شده است زنجبيل داراي اثرات كارديوتونيك و ضدفعاليت پلاكتي و پايين آورنده قند خون مي باشد، لذا مصرف مقادير زياد اين فرآورده ها ممكن است با درمانهاي قلبي ،پايين آورنده قندخون و ضد انعقاد تداخل نمايد.

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com