پروکائین امید
پروکائین امید

نام ژنریک

Procainamide

شکل دارویی

Injection:1000mg/10ml

موارد مصرف

پروكايين آميد در درمان و كنترل آريتمي بطني ،به ويژه پس از انفاركتوس قلبي و همچنين تاكي كاردي دهليزي مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

اين دارو در موارد انسداد كامل قلب ،نارسايي قلب ،كمي فشارخون و لوپوس اريتماتوز سيستميك نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

تهوع ،اسهال ،بثورات جلدي ،تب ،ضعف عضله قلب ،نارسايي قلب ،سندرم شبه لوپوس اريتماتوز،آگرانولوسيتوز پس از درمان طولاني مدت ،پسيكوز و آنژيوادم با مصرف اين دارو گزارش شده است.

موارد قابل توجه

اين دارو در موارد انسداد كامل قلب ،نارسايي قلب ،كمي فشارخون و لوپوس اريتماتوز سيستميك نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي ضدآريتمي ممكن است سبب بروز اثرات تجمعي هر دو بر روي قلب شود. مصرف همزمان داروهاي كاهنده فشار خون با پروكايين آميد ممكن است سبب تجمع اثر كاهنده فشارخون هر دو دارو شود. پروكايين آميد به علت دارابودن اثر مسدود كننده عصبي عضلاني و يا ضدموسكاريني ثانويه ،ممكن است اثر داروهاي ضدمياستني را بر روي عضلات اسكلتي خنثي نمايد. مصرف همزمان پروكايين آميد با داروهاي مسدود كننده عصبي عضلاني ،ممكن است موجب طولاني شدن يا تشديد اثر اين داروها شود.

مکانیزم اثر

مصرف همزمان اين دارو با ساير داروهاي ضدآريتمي ممكن است سبب بروز اثرات تجمعي هر دو بر روي قلب شود. مصرف همزمان داروهاي كاهنده فشار خون با پروكايين آميد ممكن است سبب تجمع اثر كاهنده فشارخون هر دو دارو شود. پروكايين آميد به علت دارابودن اثر مسدود كننده عصبي عضلاني و يا ضدموسكاريني ثانويه ،ممكن است اثر داروهاي ضدمياستني را بر روي عضلات اسكلتي خنثي نمايد. مصرف همزمان پروكايين آميد با داروهاي مسدود كننده عصبي عضلاني ،ممكن است موجب طولاني شدن يا تشديد اثر اين داروها شود.

فارماكوكینتیك

جذب دارو پس از تزريق عضلاني سريع و متابوليسم دارو كبدي است. در حدود 25 درصد از يك مقدارمصرف ،به متابوليت فعال تبديل مي شود. نيمه عمر دارو در حدود 4/5-2/5 ساعت و نيمه عمر متابوليت آن در حدود 6 ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر، از راه طريق عضلاني 60-15 دقيقه و از راه وريدي فوري است. دفع دارو از راه كليه مي باشد و سرعت دفع متابوليت آن كندتر است.

نکات

1. مصرف اين دارو از راه عضلاني ،فقط در مواردي كه امكان تزريق وريدي وجود ندارد،توصيه مي شود.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com