بیزاکودیل
بیزاکودیل

نام ژنریک

Bisacodyl

شکل دارویی

Entric Coated Tablet:5 mg


Suppository:10 mg


Pediatric Suppository:5 mg

موارد مصرف

بيساكوديل به عنوان يك مسهل محرك براي درمان كوتاه مدت يبوست و تخليه ركتوم و كولون قبل از انجام آزمونها يا جراحي كولون مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

بيساكوديل در صورت وجود آپانديسيت يا نشانه هاي آن يا خونريزي مقعد و نيز در انسداد روده با علت نامشخص نبايد مصرف شود. اين دارو در صورت كولوستومي يا ايليوستومي نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

از عوارض احتمالي اين دارو مي توان از آروغ زدن ،كرامپ ،اسهال ،تهوع و تحريك پوستي در اطراف مقعد نام برد.

موارد قابل توجه

بيساكوديل در صورت وجود آپانديسيت يا نشانه هاي آن يا خونريزي مقعد و نيز در انسداد روده با علت نامشخص نبايد مصرف شود. اين دارو در صورت كولوستومي يا ايليوستومي نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

مصرف بيش از حد اين دارو باعث دفع املاح پتاسيم مي شود و اثر داروهاي مدر در كاهش غلظت سرمي پتاسيم را كاهش مي دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد اسيد و شير با قرص هاي بيساكوديل ممكن است باعث حل شدن سريع روكش قرصها و در نتيجه بروز تحريك معده يا دوازدهه شود.

مکانیزم اثر

مصرف بيش از حد اين دارو باعث دفع املاح پتاسيم مي شود و اثر داروهاي مدر در كاهش غلظت سرمي پتاسيم را كاهش مي دهد. مصرف همزمان داروهاي ضد اسيد و شير با قرص هاي بيساكوديل ممكن است باعث حل شدن سريع روكش قرصها و در نتيجه بروز تحريك معده يا دوازدهه شود.

فارماكوكینتیك

اثر اين دارو پس از 86 ساعت شروع مي گردد.

نکات

1.از جويدن يا خردكردن قرصهاي بيساكوديل يا از مصرف آن با داروهاي ضد اسيد خودداري گردد.


2.در صورت وجود علايم آپانديسيت و تا دو ساعت بعد از مصرف ساير داروها، از مصرف اين دارو خودداري گردد.


3.مصرف طولاني مدت اين دارو ممكن است سبب وابسته شدن كار روده به آن گردد.


4.احتمال بروز بثورات جلدي و كرامپ به خصوص در صورت مصرف با معده خالي وجود دارد.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com