گنادورلین
گنادورلین

نام ژنریک

Gonadorelin

شکل دارویی

For Injection (as Acetate):0.1 mg,


0.8 mg, 3.2 mg

موارد مصرف

گنادورلين براي درمان آمنوره و ناباوري ناشي از آزادشدن غيرطبيعي هورمون آزادكننده گنادوتروپينها (GnRH) در زنان ،و نيز بررسي عملكرد هيپوفيز در بزرگسالان به كار مي رود.

موارد منع مصرف

اين تركيب نبايد در موارد حساسيت به گنادورلين ،نارسايي اوليه تخمدان ،خونريزي غيرطبيعي و تشخيص داده نشده واژينال مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

تهوع ،سردرد،دردشكم ،افزايش خونريزي قاعدگي ،واكنش هاي حساسيت مفرط در موقع تجويز مكرر مقادير زياد دارو و تحريك در محل تزريق زيرجلدي از عوارض جانبي اين دارو مي باشد.

موارد قابل توجه

اين تركيب نبايد در موارد حساسيت به گنادورلين ،نارسايي اوليه تخمدان ،خونريزي غيرطبيعي و تشخيص داده نشده واژينال مصرف شود.

تداخل دارویی

فنوتيازينها و ساير آنتاگونيست هاي دوپامين با افزايش پرولاكتين ممكن است موجب كاهش اثر دارو شوند. آندروژن ها،گلوكوكورتيكوييدها،استروژنها و پروژستينها با تاثير بر ترشح گنادوتروپينها از هيپوفيز، نتيجه آزمون گنادورلين را تغيير مي دهند.

مکانیزم اثر

فنوتيازينها و ساير آنتاگونيست هاي دوپامين با افزايش پرولاكتين ممكن است موجب كاهش اثر دارو شوند. آندروژن ها،گلوكوكورتيكوييدها،استروژنها و پروژستينها با تاثير بر ترشح گنادوتروپينها از هيپوفيز، نتيجه آزمون گنادورلين را تغيير مي دهند.

فارماكوكینتیك

اين دارو يك پپتيد ده اسيد آمينه اي است كه از طريق وريدي يا زيرجلدي تزريق مي شود. نيمه عمر آن در تزريق وريدي حدود 4 دقيقه مي باشد.


اين دارو در هيپوتالاموس و هيپوفيز توسط پپتيدازها تجزيه مي شود و به صورت متابوليت از طريق كليه ها دفع مي شود.

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com