پردنیزون
پردنیزون

نام ژنریک

Prednisone

شکل دارویی

Tablet:I mg, 50 mg

موارد مصرف

پردنيزون براي درمان جايگزيني در نارسايي غده فوق كليوي استفاده مي شود. اين دارو همچنين در درمان علامتي اختلالات التهابي و آلرژيك و در جهت سركوب كردن سيستم ايمني استفاده مي شود. پردنيزون در هايپرپلازي مادرزادي غده فوق كليه و ادم مغزي نيز موثر است.

موارد منع مصرف

در صورت وجود عفونت هاي سيستميك كه با وجود داروهاي ضدميكروبي اختصاصي درمان نشده اند،نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

مصرف همزمان دارو با ريفامپين ،داروهاي ضدصرع مانند كاربامازپين ،فنوباربيتال ،فني تويين و پريميدون موجب تسريع متابوليسم پردنيزون و كاهش اثر دارو مي گردد. اين دارو ممكن است باعث كاهش اثر داروهاي پايين آورنده قند خون و يا داروهاي كاهنده فشار خون گردد.

موارد قابل توجه

در صورت وجود عفونت هاي سيستميك كه با وجود داروهاي ضدميكروبي اختصاصي درمان نشده اند، نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

مصرف همزمان دارو با ريفامپين ،داروهاي ضدصرع مانند كاربامازپين ،فنوباربيتال ،فني تويين و پريميدون موجب تسريع متابوليسم پردنيزون و كاهش اثر دارو مي گردد. اين دارو ممكن است باعث كاهش اثر داروهاي پايين آورنده قند خون و يا داروهاي كاهنده فشار خون گردد.

مکانیزم اثر

مصرف همزمان دارو با ريفامپين ،داروهاي ضدصرع مانند كاربامازپين ،فنوباربيتال ،فني تويين و پريميدون موجب تسريع متابوليسم پردنيزون و كاهش اثر دارو مي گردد. اين دارو ممكن است باعث كاهش اثر داروهاي پايين آورنده قند خون و يا داروهاي كاهنده فشار خون گردد.

فارماكوكینتیك

فراهمي زيستي دارو حدود 90-80 درصد و نيمه عمر آن 4-3 ساعت مي باشد. پردنيزون بطور عمده در كبد و مقاديري نيز در كليه و بافتها به متابوليت هاي غيرفعال تبديل مي شود. متابوليت هاي غير فعال اين دارو از طريق كليه دفع مي شوند.

نکات

1.براي به حداقل رساندن تحريك گوارشي پردنيزون خوراكي بايد بعد از غذا مصرف شود.


2.از قطع ناگهاني مصرف دارو و بعد از استفاده طولاني (بيش از 3 هفته) پرهيز شود.


3.در طول درمان ،مصرف سديم بايستي محدود شده و مصرف مكمل هاي حاوي پتاسيم توصيه مي شود.


4.معاينات چشم پزشكي در طول درمان دراز مدت ،بطور مرتب بايد انجام گيرد.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com