ایمونوگلوبین
ایمونوگلوبین

نام ژنریک

Immune Globulines

شکل دارویی

-

موارد مصرف

-

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

اين فرآورده ها از پلاسما يا سرم انسانهاي مصون شده حاصل ،تصفيه و استاندارد مي شوند و براي ايجاد ايمني انتقالي بر عليه يك يا چند بيماري به كار مي روند. اين مصونيت سريع حاصل مي شود ولي براي مدت كوتاهي (1-3 ماه) باقي مي ماند. در هنگام مصرف ايمنوگلوبولينها بايد به نكات ذيل توجه نمود:


1.درد افراد حساس به ايمنوگلوبولينها يا تايمروسال و بيماران مبتلا به نقص منفردايمنوگلوبولين A نبايد از اين فرآورده ها استفاده نمود. همچنين براي افراد با اختلالات انعقادي يا كاهش شديد پلاكتها نبايد از فرآورده هاي داخل عضلاني مصرف نمود.


2.بجز IGIV، ايمنوگلوبولين ها را نبايد داخل وريدي تزريق نمود. با تزريق داخل وريدي ايمنوگلوبولينها احتمال بروز واكنشهاي آنافيلاكتوييد و كاهش سريع فشار خون وجود دارد.


3.از انجام آزمون جلدي خودداري شود،زيرا تزريق داخل جلدي گاماگلوبولين هاي غليظ باعث ايجاد واكنش التهابي مي شود كه ممكن است به عنوان يك واكنش آلرژيك مثبت تفسير شود.


4.از مخلوط كردن ايمنوگلوبولينها با داروهاي ديگر خودداري شود.


5.تا سه ماه بعد از تجويز اين فرآورده ها،بايد از تجويز واكسن هاي ويروسي خودداري كرد. احتمالا لازم است كه چنين افرادي مجددا واكسينه شوند.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com