ایمنو گلوبین آنتی دی
ایمنو گلوبین آنتی دی

نام ژنریک

Anti-D Immune Globulin

شکل دارویی

Injection:300 mcg vials

موارد مصرف

-

موارد منع مصرف

1.براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند،Anti-D نبايد مصرف شود.


2.براي نوزادان بعد از تولد،افراد Rh+،افراد Rh-كه قبلا نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند،نبايد تجويز شود.

عوارض جانبی دارو

ناراحتي در محل تزريق ،تب ،درد عضلاني و خواب آلودگي از عوارض جانبي اين دارو مي باشد.

موارد قابل توجه

1.براي افرادي كه سابقه واكنشهاي آنافيلاكتيك يا واكنشهاي شديد سيستميك نسبت به گلوبولين هاي انساني دارند،Anti-D نبايد مصرف شود.


2.براي نوزادان بعد از تولد،افراد Rh+،افراد Rh-كه قبلا نسبت به فاكتور Rh حساس شده اند،نبايد تجويز شود.

تداخل دارویی

بدليل وجود سايرايمنوگلوبولينها همراه Anti-D،تا 3 ماه بعد از تزريق ،از انجام واكسيناسيون مادر خودداري شود.

مکانیزم اثر

بدليل وجود سايرايمنوگلوبولينها همراه Anti-D،تا 3 ماه بعد از تزريق ،از انجام واكسيناسيون مادر خودداري شود.

فارماكوكینتیك

-

نکات

1.قبل از تجويز و بلافاصله بعد از زايمان ،آزمايش تعيين گروه خوني نوزاد (ABO, Rh) و آزمايش مستقيم آنتي گلوبولين را بايد انجام داد.


2.در صورت لزوم ،در زايمانها،سقطجنين يا انتقال خون ،بايد طي 72 ساعت فرآورده را تزريق نمود.


3.اگر قبل از زايمان Anti-D تزريق شده باشد،لازم است كه مادر يك مقدار مصرف ديگر بعد از زايمان نوزاد Rh+ دريافت كند.چنانچه اين فرآورده در محدوده 3 هفته قبل از زايمان به مادر تزريق شده باشد،بعد از زايمان نيازي به تزريق مجدد نيست ،مگر اينكه مقدار خونريزي جنيني - مادري بيش از 30 ميلي ليتر خون كامل باشد.


4.اين فرآورده را بايد در دماي 2-8 درجه سانتيگراد نگهداري و از انجماد آن جلوگيري كرد.


حوادث انتقال خون:


به ازاء هر 30 ميلي ليتر خون كامل يا 15 ميلي ليتر گلبول قرمز متراكم ،بايد يك ويال 300 mcg تزريق كرد.


متفرقه:


بعد از تروماي شكمي ،نمونه برداري از مايع آمنيون ،سقط جنين (اعم از خودبخود يا القاء شده)،يا بارداري خارج رحمي در يا بعد از هفته سيزدهم بارداري ،بايد يك ويال تزريق نمود. در صورت تزريق در هفته 13-18 بارداري يك مقدار مصرف mcg 300 ديگر نيز بايد در هفته هاي 26-28 بارداري تزريق شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com