کلودیون
کلودیون

نام ژنریک

COLLODION

شکل دارویی

محلول.

موارد مصرف

براي حفاظت از پوست در ضايعات پوستي و التهاب پوستي به کار مي رود. در ساخت ترکيبات دارويي نيز به کار مي رود.

موارد منع مصرف

مورد خاصي وجود ندارد.

عوارض جانبی دارو

يه سرعت آتش مي گيرد و در صورت استفاده از غلظت بالا تحريکات پوستي مي دهد.

موارد قابل توجه

مورد خاصي وجود ندارد.

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

ماده قابل اشتعال است.

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com