پرازوسین
پرازوسین

نام ژنریک

Prazocin

شکل دارویی

Tablet:1 mg, 5 mg

موارد مصرف

پرازوسين در درمان زيادي فشارخون مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

پرازوسين در نارسايي قلب ناشي از انسداد مكانيكي (از جمله تنگي آيورت) نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

كمي فشارخون در حالت ايستاده ،ناشي از اولين مقدارمصرف ،30 دقيقه تا 2 ساعت پس از مصرف ايجاد شده و ممكن است شديد باشد. سرگيجه يا منگي ،بخصوص هنگام برخاستن از حالت خوابيده يا نشسته ،درد قفسه سينه ،از حال رفتن ناگهاني ،ضربان نامنظم قلب ،تنگي نفس ،ورم پا يا قسمت تحتاني ساق پا و افزايش وزن با مصرف دارو گزارش شده است.

موارد قابل توجه

پرازوسين در نارسايي قلب ناشي از انسداد مكانيكي (از جمله تنگي آيورت) نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

اثر كاهنده فشارخون پرازوسين ممكن است در صورت مصرف همزمان با داروهاي ضددرد و ضدالتهاب غير استروييدي ،بخصوص ايندومتاسين ،استروژنها يا داروهاي مقلد سمپاتيك كاهش يابد. مصرف همزمان پرازوسين با دوپامين ممكن است موجب خنثي شدن اثر دوپامين در ايجاد انقباض عروق محيطي شود. مصرف همزمان افدرين با اين دارو ممكن است موجب كاهش اثر افدرين در افزايش فشارخون شود.

مکانیزم اثر

اثر كاهنده فشارخون پرازوسين ممكن است در صورت مصرف همزمان با داروهاي ضددرد و ضدالتهاب غير استروييدي ،بخصوص ايندومتاسين ،استروژنها يا داروهاي مقلد سمپاتيك كاهش يابد. مصرف همزمان پرازوسين با دوپامين ممكن است موجب خنثي شدن اثر دوپامين در ايجاد انقباض عروق محيطي شود. مصرف همزمان افدرين با اين دارو ممكن است موجب كاهش اثر افدرين در افزايش فشارخون شود.

فارماكوكینتیك

اين دارو از مجراي گوارش بخوبي جذب مي شود. متابوليسم اين دارو احتمالا كبدي است. نيمه عمر دارو 3-2 ساعت است كه در نارسايي احتقاني قلب ،ممكن است به بيش از دو برابر برسد. اثر كاهنده فشارخون پس از يك نوبت مصرف دارو،طي دو ساعت و در نارسايي احتقاني قلب ،خيلي سريع ظاهر مي شود. زمان لازم براي رسيدن به اوج غلظت اين دارو 3-1ساعت است. زمان لازم براي رسيدن به اوج اثر كاهنده فشارخون پس از مصرف مقدار واحد 4-2 ساعت است. در نارسايي احتقاني قلب ،اين زمان يك ساعت است. اين دارو عمدتا از طريق صفرا و مدفوع دفع مي شود.

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com