سیکلوسرین
سیکلوسرین

نام ژنریک

Cycloserine

شکل دارویی

Capsuleor Tablet:250mg

موارد مصرف

اين دارو همراه با ساير داروهاي ضد سل در موارد عفونت مقاوم به داروهاي انتخاب اول مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي شديد كار كليه ،صرع ،افسردگي ،اضطراب شديد،حالات سايكوتيك و پورفيري ،نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

در صورت ابتلاي بيمار به نارسايي شديد كار كليه ،صرع ،افسردگي ،اضطراب شديد،حالات سايكوتيك و پورفيري ،نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

درصورت مصرف همزمان ايزونيازيد با اين دارو،احتمال بروز مسموميت CNS افزايش مي يابد. سيكلوسرين درصورت مصرف همزمان با فني تويين ،غلظت پلاسمايي فني تويين و احتمال بروز مسموميت با اين دارو را افزايش مي دهد.

مکانیزم اثر

درصورت مصرف همزمان ايزونيازيد با اين دارو،احتمال بروز مسموميت CNS افزايش مي يابد. سيكلوسرين درصورت مصرف همزمان با فني تويين ،غلظت پلاسمايي فني تويين و احتمال بروز مسموميت با اين دارو را افزايش مي دهد.

فارماكوكینتیك

جذب اين دارو از راه خوراكي تقريبا كامل و سريع است و پس از جذب در اغلب مايعات و بافتهاي بدن به طور گسترده منتشر مي شود. اوج غلظت سرمي دارو 43 ساعت پس از مصرف حاصل مي شود. نيمه عمر سيكلوسرين حدود 10 ساعت است كه در صورت عيب كار كليه افزايش مي يابد. دفع اين دارو عمدتا كليوي است.

نکات

1.درصورت بروز تحريك گوارشي ،مي توان دارو را با غذا مصرف كرد.


2.بيمار ممكن است تمايل به خودكشي پيدا كند.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com