پارامومسین
پارامومسین

نام ژنریک

Paromomycin

شکل دارویی

Injection:10mg/ml,40mg/ml(assulfate)

موارد مصرف

توبرامايسين از جنتامايسين بر روي پسودوموناس آيروژينوزا كمي موثرتر است .توبرامايسين در سپتي سمي و سپسيس نوزادان ،مننژيت و ساير عفونتهاي CNS،عفونت مجاري صفراوي ،پيلونفريت حاد يا التهاب عفوني حاد پروستات مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

اين دارو نبايد در صورت ابتلاي بيمار به مياستني گراو مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

آسيب بخش حلزوني گوش ،مسموميت برگشت پذير كليه ،بندرت كاهش منيزيم خون به ويژه در مصرف طولاني مدت وكوليت پسود و ممبران از عوارض احتمالي اين دارو هستند.

موارد قابل توجه

اين دارو نبايد در صورت ابتلاي بيمار به مياستني گراو مصرف شود.

تداخل دارویی

در صورت مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويژه سفالوتين) ،آمفوتريسين ،سيكلوسپورين و داروهاي سيتوتوكسيك ،خطر بروز مسموميت كليوي (و احتمالا مسموميت گوشي) افزايش مي يابد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با نيوستيگمين و پيريدوستيگمين ،اثر اين داروهاي كولينرژيك را كاهش مي دهد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با داروهاي مسدد عصب عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي ،ضعف تنفس و حتي آپنه شود. خطر بروز مسموميت گوشي در صورت مصرف آمينوگليكوزيدها با داروهاي مدرگروه حلقه لوپ ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان دو يا چند آمينوگليكوزيد با يكديگر و مصرف همزمان اين داروها با كاپريومايسين بايد خودداري كرد، زيرا خطر بروز مسموميت گوشي و كليوي و انسداد عصب عضله ممكن است افزايش يابد.

مکانیزم اثر

در صورت مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با سفالوسپورين ها (به ويژه سفالوتين) ،آمفوتريسين ،سيكلوسپورين و داروهاي سيتوتوكسيك ،خطر بروز مسموميت كليوي (و احتمالا مسموميت گوشي) افزايش مي يابد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با نيوستيگمين و پيريدوستيگمين ،اثر اين داروهاي كولينرژيك را كاهش مي دهد. مصرف همزمان آمينوگليكوزيدها با داروهاي مسدد عصب عضله ممكن است موجب ضعف بيشتر عضلات اسكلتي ،ضعف تنفس و حتي آپنه شود. خطر بروز مسموميت گوشي در صورت مصرف آمينوگليكوزيدها با داروهاي مدرگروه حلقه لوپ ممكن است افزايش يابد. از مصرف همزمان دو يا چند آمينوگليكوزيد با يكديگر و مصرف همزمان اين داروها با كاپريومايسين بايد خودداري كرد، زيرا خطر بروز مسموميت گوشي و كليوي و انسداد عصب عضله ممكن است افزايش يابد.

فارماكوكینتیك

-

نکات

1.از آنجا كه احتمال تشكيل كمپلكس بين توبرامايسين و ساير داروها وجود دارد، مخلوط كردن اين دارو با ساير داروها در يك محلول توصيه نمي شود.


2.تزريق زير جلدي توبرامايسين بدليل دردناك بودن ،توصيه نمي شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com