داپسون
داپسون

نام ژنریک

Dapsone

شکل دارویی

Tablet:50mgDouble Scored Tablet:100mg

موارد مصرف

اين دارو در درمان جذام و درماتيت تبخالي مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي اين دارو وابسته به مقدار مصرف مي باشند و با مقاديري كه براي درمان جذام مصرف مي شود،بندرت بروز مي نمايند.اين عوارض عبارتند از هموليز،متهموگلوبينمي ،نوروپاتي ،درماتيت آلرژيك ،بي اشتهايي ،تهوع ،استفراغ ،سردرد،بيخوابي ،كم خوني ،هپاتيت ،آگرانولوسيتوز،سندرم داپسون (بثورات جلدي همراه با تب و ايوزينوفيلي) كه در صورت بروز آن بايد بلافاصله مصرف دارو را قطع كرد.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

ريفامپين غلظت پلاسمايي داپسون را كاهش مي دهد.

مکانیزم اثر

ريفامپين غلظت پلاسمايي داپسون را كاهش مي دهد.

فارماكوكینتیك

جذب اين دارو از راه خوراكي آهسته است و به محيط اسيدي نياز دارد.پس از جذب در تمام بافتها و به ويژه كبد،عضلات ،كليه ها و پوست يافت مي شود. غلظت سرمي دارو 62 ساعت بعد از مصرف به اوج خود مي رسد. متابوليسم دارو كبدي است .نيمه عمر داپسون 50-10 ساعت مي باشد. دفع اين دارو عمدتا كليوي است .بخشي از طريق صفرا دفع و وارد چرخه روده اي كبدي مي شود.

نکات

1.از آنجا كه احتمال بروز مقاومت ميكروبي به داپسون وجود دارد،مصرف همزمان اين دارو با ريفامپين توصيه مي شود.


2.در صورت بروز واكنش هاي درماتيت مصرف دارو را بايد قطع كرد.3 دوره درمان كه ممكن است 6 ماه تا 3سال يا بيشتر طول بكشد،بايد كامل شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com