میتوتان
میتوتان

نام ژنریک

Mitotane

شکل دارویی

Tablet:500mg

موارد مصرف

ميتوتان در درمان كارسينوماي بخش قشري غده فوق كليوي (غيرقابل جراحي) و سندرم كوشينگ مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

نارسايي بخش قشري غده فوق كليوي ،تيره شدن پوست ،اسهال ،سرگيجه ،خواب آلودگي ،كاهش اشتها،افسردگي رواني ،تهوع و استفراغ ،بثورات جلدي ،خستگي از عوارض شايع ميتوتان هستند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

مصرف همزمان ميتوتان با داروهاي مضعف دستگاه عصبي مركزي ممكن است باعث تشديد اثرات دارو شود.گلوكوكورتيكوييدها،مينرالوكورتيكوييدها و كورتيكوتروپين (ACTH) با اثرات ميتوتان تضاد دارند.

مکانیزم اثر

مصرف همزمان ميتوتان با داروهاي مضعف دستگاه عصبي مركزي ممكن است باعث تشديد اثرات دارو شود.گلوكوكورتيكوييدها،مينرالوكورتيكوييدها و كورتيكوتروپين (ACTH) با اثرات ميتوتان تضاد دارند.

فارماكوكینتیك

تقريب 35-40 درصد جذب خوراكي داشته و در تمام بافتها منتشر مي شود.متابوليسم آن كبدي و كليوي است .نيمه عمر دارو 18-159 روز است .كاهش غلظت 17- هيدروكسي كورتيكوستروييد طي 2-3 روز پس از شروع درمان حاصل شده و پاسخ تومور به درمان ممكن است شش هفته طول بكشد.غلظت هاي پلاسمايي قابل اندازه گيري اين دارو حتي 6-9 هفته پس از خاتمه درمان نيز باقي مي ماند.


موارد منع مصرف:درصورت وجود عفونت نبايد مصرف شود.

نکات

1.درمان اوليه تا زماني كه مقدار مصرف تثبيت شود،بايد در بيمارستان صورت گيرد.


2.مقدار مصرف دارو بايد با توجه به ميزان حداكثر قابل تحمل براي هر بيمار و مبتني بر وجود عوارض جانبي و بهبود پاسخهاي باليني تنظيم شود.


3.معمولا در بيماران تحت درمان با ميتوتان درمان با گلوكوكورتيكوييدها لازم مي شود.درمان بامينرالو-كورتيكوييدها نيز به خصوص در درمان طولاني مدت ممكن است لازم شود.پس از خاتمه درمان با ميتوتان ،تا زماني كه عملكرد بخش قشري غده فوق كليوي به حالت عادي برنگشته است ،درمان با استروييدها را بايد ادامه داد.


4.به نظر مي رسد كه درمان مداوم با حداكثر ميزان قابل تحمل ميتوتان مؤثرتر از درمان متناوب است.


5.مدت درمان نيز به پاسخ هاي باليني بستگي دارد.تنها 15 درصد بيماراني كه با حداكثر مقدار قابل تحمل به مدت سه ماه درمان شده ولي به درمان پاسخ نداده اند،با ادامه درمان پاسخ باليني نشان مي دهند.


6.توصيه مي شود كه در صورت بروز شوك يا ضربه شديد فوري و به طور موقت درمان با ميتوتان قطع شود و استروييد تجويز گردد.زيرا ممكن است كاهش فعاليت غده فوق كليوي ،پاسخ طبيعي به اين استرس را مختل نمايد.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com