استرپتولیزین
استرپتولیزین

نام ژنریک

Streptozocin

شکل دارویی

For Injection:1g

موارد مصرف

استرپتوزوسين در درمان كارسينوماي لوزالمعده و همچنين تومورهاي كارسينوييد مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

سميت و نارسايي كليوي و كاهش قندخون از عوارض نسبتا شايع استرپتوزوسين هستند.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

مصرف همزمان استرپتوزوسين با داروهاي سمي براي كليه و فني تويين باعث تشديد عوارض سمي دارو مي شود.

مکانیزم اثر

مصرف همزمان استرپتوزوسين با داروهاي سمي براي كليه و فني تويين باعث تشديد عوارض سمي دارو مي شود.

فارماكوكینتیك

متابوليسم دارو كبدي است و نيمه عمر نهايي آن حدود 35 دقيقه براي دارو و 40 ساعت براي متابوليت هاي آن است .دفع دارو عمدتا كليوي و همچنين از دستگاه تنفس است.

نکات

1.استرپتوزوسين را مي توان به صورت تزريق سريع داخل وريدي و يا انفوزيون كوتاه مدت (10-15دقيقه) و يا طولاني (طي 6 ساعت) تجويز كرد.


2.در صورت نشت دارو هنگام تزريق ،امكان زخم شدن و نكروز شديد بافت وجود دارد.


3.به خاطر احتمال بروز عوارض كليوي ،تزريق داخل شرياني دارو توصيه نمي شود.


4.به خاطر احتمال بروز كاهش قندخون هنگام تزريق ،محلول دكستروز تزريقي بايد در دسترس باشد.


5.بين دوره هاي درمان استرپتوزوسين بايد 4-6 هفته فاصله باشد تا در صورت بروز سميت كليوي امكان كنترل آن باشد.در صورت بروز سميت كليوي مصرف دارو بايد قطع شود و يا مقدار مصرف كاهش يابد.تجويز مقادير كافي مايعات در هنگام تجويز دارو به كاهش عوارض كليوي كمك مي كند.


سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com