پیپرازین
پیپرازین

نام ژنریک

Piperazine

شکل دارویی

(Tablet:500 mg (as Citrate or Phosphate


(Syrup:583.3 mg/5 ml (As Citrate orPhosphate

موارد مصرف

پي پرازين در درمان آلودگي به كرمهاي نخي و گرد مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد كار كليه اين دارو نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

تهوع ،استفراغ ،قولنج ،اسهال ،واكنش هاي آلرژيك (شامل كهير،اسپاسم برونش و موارد نادري از سندرم استيونس جانسون و آنژيوادم) از عوارض اين دارو هستند.

موارد قابل توجه

در صورت ابتلاي بيمار به عيب شديد كار كليه اين دارو نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

اين دارو به سرعت از راه خوراكي جذب مي شود. غلظت سرمي دارو 2-4 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو متغير است. دفع اين دارو عمدتا كليوي است.

نکات

1.در صورت مصرف اين دارو براي درمان كرمك ،بهتر است تمام افراد خانواده به طور همزمان درمان شوند. همچنين ،شستن لباسهاي خواب و رختخواب بعد از درمان با دارو ضروري است تا آلودگي دوباره عود نكند.


2.بيش از مقدار تجويز شده نبايد دارو مصرف شود.


3.دوره درمان بايد كامل گردد. در عفونتهاي شديد يا در صورت عود مجدد عفونت ،درمان 2-1 هفته بعد ممكن است تكرار شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com