کوئینین
کوئینین

نام ژنریک

Quinine

شکل دارویی

Injection:250 mg/ml


Tablet (as HCl):100 mg, 250 mg

موارد مصرف

كينين در درمان مالارياي ناشي از پلاسموديوم فالسيپارم مقاوم به كلروكين يا در صورتي كه ارگانيسم عامل ،نامشخص باشد يا آنكه گونه هاي مختلف پلاسموديوم در بروز بيماري دخالت داشته باشند،مصرف مي شود. اين دارو همچنين در پيشگيري يا درمان گرفتگي شبانه عضلات پا (ناشي از آرتريت ،ديابت ،واريس ،ترومبوفلبيت ،و آترواسكلروز) مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

اين دارو در صورت ابتلاي بيمار به هموگلوبينوري و نوريت چشمي نبايد مصرف شود.

عوارض جانبی دارو

علايم سينكونيسم شامل وزوز گوش ،سردرد،پوست داغ و برافروخته ،تهوع ،درد شكم ،بثورات جلدي ،اختلالات بينايي (از جمله كوري موقت) و اغتشاش شعور با مصرف اين دارو گزارش شده است.

موارد قابل توجه

اين دارو در صورت ابتلاي بيمار به هموگلوبينوري و نوريت چشمي نبايد مصرف شود.

تداخل دارویی

خطر بروز آريتمي بطني در صورت مصرف همزمان ترفنادين با اين دارو افزايش مي يابد. غلظت پلاسمايي ديگوكسين توسط كينين افزايش مي يابد. سايمتيدين متابوليسم كينين را مهار ميكند و غلظت پلاسمايي دارو را افزايش مي دهد.

مکانیزم اثر

خطر بروز آريتمي بطني در صورت مصرف همزمان ترفنادين با اين دارو افزايش مي يابد. غلظت پلاسمايي ديگوكسين توسط كينين افزايش مي يابد. سايمتيدين متابوليسم كينين را مهار ميكند و غلظت پلاسمايي دارو را افزايش مي دهد.

فارماكوكینتیك

جذب اين دارو از راه خوراكي سريع و نسبت كامل است. بيش از80 درصد دارو در كبد متابوليزه مي شود.غلظت سرمي دارو 3/2-5/9 ساعت پس از مصرف به اوج خود مي رسد. نيمه عمر دارو حدود 11-18 ساعت است. دفع دارو عمدتا كليوي است و با اسيدي كردن ادرار دفع آن نيز افزايش مي يابد.

نکات

1.براي كاهش تحريك گوارشي ناشي از دارو بهتر است آن را با غذا يا بعد از آن مصرف كرد.


2.اين دارو بيش از مقدار تجويز شده نبايد مصرف شود.


3.دوره درمان با اين دارو بايد كامل شود.


4.در صورت بروز تاري ديد يا هر گونه اختلال بينايي بايد احتياط شود.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com