داکتینومایسین
Dactinomycin for Injection (Cosmegen)
داکتینومایسین

نام ژنریک

Dactinomycin

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection, Powder: 0.5 mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


موارد و مقدار مصرف اين دارو ممكن است تغيير يابد. جهت كسب اطلاعات جديد به منابع پزشكي مراجعه كنيد.


سرطان رحم، سرطان بيضه، تومور ويلمز (Wilms Tumor)، رابدوميو ساركوم، ساركوم يوئينگ(Ewing's Sarcoms)، ساركوم بوتريئوئيد (Sarcoma Botryoides)، ساركوم كاپوسي (Kapsi's Sarcoms)، رد شديد پيوند عضو (كليه يا قلب)، ملانوم بدخيم، لوسمي لنفوسيتيك حاد، تومورهاي پيشرفته پستان يا تخمدان، بيماري پاژه استخوان.


بزرگسالان: مقدار mcg/day 500 به مدت حداكثر پنج روز تزريق وريدي مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف mcg/kg/day 15 يا mcg/m2/day 600-400 به مدت پنج روز است. بعد از بهبودي مغز استخوان، مي‌توان دوره درمان را تكرار كرد.


كودكان: مقدار mcg/kg/day 15 ( mg/kg/day 015/0) به مدت حداكثر 5 روز تزريق وريدي مي‌شود. روش ديگر، تزريق وريدي مقدار تام mcg/m2 2500
طي مدت يك هفته است. حداكثر مقدار مصرف mcg/kg/day 15 يا
mcg/m2/day 600-400 است. بعد از بهبودي مغز استخوان مي‌توان دوره درمان را تكرار كرد.


توجه: در بيماران چاق يا مبتلا به خيز، بايد سطح بدن را براي محاسبه مقدار مصرف در نظر گرفت.


براي پرفيوژن ايزوله، مقدار mg/kg 05/0 براي اندامهاي انتهائي تحتاني يا لگن و مقدار mg/kg 035/0براي اندامهاي انتهايي فوقاني مصرف مي‌شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: آبله‌مرغان يا زونا، حاملگي و شيردهي، شيرخواراني كه كمتر از شش ماه سن دارند (مصرف دارو در اين گروه سني ممكن است موجب بيماري فراگير شديد و بروز مرگ شود)، كاهش فعاليت مغز استخوان و عيب كار كبد و كليه، عفونتهاي ويروسي.


موارد احتياط: تومورهاي متاستاتيك بيضه، در تركيب با كلرامبوسيل و متوتركسات (ممكن است مسموميت شديد گوارشي و مغز استخوان بروز كند)، بيماراني كه طي شش هفته قبل از مصرف اين دارو تحت درمان با داروهاي سمي براي سلول يا پرتودرماني بوده‌اند، بيماران داراي سابقه نقرس، عفونت يا اختلالات خوني (احتمال بروز عوارض جانبي افزايش مي‌يابد).

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


داكتينومايسين ممكن است غلظت اسيداوريك خون و ادرار را افزايش دهد.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


داكتينومايسين ممكن است غلظت اسيداوريك خون و ادرار را افزايش دهد.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: از آنجايي كه اين دارو داراي خاصيت تاول‌زايي است، بايد از راه تزريق وريدي مصرف شود.


پخش: به طور گسترده در بافتهاي بدن انتشار مي‌يابد و بيشترين غلظتهاي آن در مغز استخوان و سلولهاي داراي هسته يافت مي‌شود. اين دارو از سد خوني ـ مغزي عبور نمي‌كند.


متابوليسم: به مقدار بسيار كم در كبد متابوليزه مي‌شود.


دفع: داكتينومايسين و متابوليتهاي آن از طريق ادرار و صفرا دفع مي‌شوند. نيمه‌عمر پلاسمايي دارو 36 ساعت است.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماده ضد نئوپلاسم (آنتي‌بيوتيك)


طبقه‌بندي درماني: آنتي‌بيوتيك


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D


ملاحظات اختصاصي


1- براي تهيه داكتينومايسين تزريقي، مقدار 1/1 ميلي‌ليتر آب استريل براي تزريق (از حلالهاي داراي ماده محافظ نبايد استفاده كرد، زيرا احتمال ايجاد رسوب وجود دارد) را بايد به ويال اضافه كرد، تا محلول حاوي mg/ml 5/0 داكتينومايسين به دست آيد.


2- به هنگام تهيه و تجويز اين دارو بايد از دستكش استفاده كرد.


3- براي انفوزيون وريدي، دارو را مي‌توان با دكستروز پنج درصد در آب يا محلول كلرور سديم تزريقي رقيق كرد.


4- محلول آماده شده بايد طي 24 ساعت بعد از تهيه مصرف شود، زيرا ماده محافظ ندارد.


5- دارو را مي‌توان از راه لوله انفوزيون وريدي در حال جريان تجويز كرد.


6- درمان نشت دارو به بافتهاي اطراف رگ، شامل استفاده از كمپرسهاي سرد و تجويز دي‌متيل سولفوكسيد است.


7- براي كاهش احتمال بروز تهوع، قبل از شروع درمان مي‌توان از داروي ضد استفراغ استفاده كرد. تهوع معمولاً طي 30 دقيقه بعد از مصرف دارو بروز مي‌كند.


8- تعداد تام سلولهاي خوني (CBC) بايد هر روز و تعداد پلاكتها هر سه روز يك بار اندازه‌گيري شوند. بيمار از نظر بروز علائم خونريزي تحت مراقبت باشد.


9- عملكرد كبد و كليه بايد پيگيري شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- از تماس با بيماران مبتلا به عفونت خودداري كنيد.


2- از ريزش مو نگران نباشيد. بعد از خاتمه درمان دوباره مي‌رويند.


3- در صورت بروز گلودرد، تب يا هرگونه علائم خونريزي، فوراً به پزشك اطلاع دهيد.


مصرف در كودكان: اين دارو نبايد در شيرخواران كوچكتر از شش ماه مصرف شود، زيرا عوارض جانبي اين دارو در اين گروه سني شايعتر است.


مصرف در شيردهي: ترشح اين دارو در شير مشخص نيست، ولي به دليل خطر بروز عوارض جانبي شديد و موتاژنيك و كارسينوژنيك بودن اين دارو در شيرخواران، شيردهي در طول درمان با داكتينومايسين توصيه نمي‌شود.


عوارض جانبي


كاهش فعاليت مغز استخوان و واكنشهاي گوارشي، نشانه‌هاي مسموميت با دارو هستند و موجب محدود شدن مقدار مصرف دارو مي‌گردند.


پوست: اريتم، پوسته‌پوسته شدن پوست، زيادي پيگمانتاسيون پوست، بخصوص در آن نواحي كه در معرض پرتو تابي بوده است، بثورات جلدي يا آكنه (برگشت‌پذير).


دستگاه گوارش: بي‌اشتهايي، تهوع، استفراغ، درد شكمي، اسهال، التهاب مخاط دهان، التهاب مري، التهاب حلق.


خون: كم‌خوني، لكوپني، ترومبوسيتوپني، پان‌سيتوپني، آگرانولوسيتوز.


موضعي: فلبيت، آسيب شديد به بافت نرم.


ساير عوارض: ريزش برگشت‌پذير مو.


توجه: در صورت بروز اسهال و التهاب مخاط دهان، بايد مصرف دارو قطع شود. درمان را مي‌توان بعد از رفع اين علائم از سرگرفت.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: كاهش فعاليت مغز استخوان، تهوع، استفراغ، التهاب زبان و زخم دهان.


درمان: معمولاً حمايتي است و شامل مصرف داروهاي ضد استفراغ و انتقال اجزاي خون مي‌شود.

Dactinomycin for Injection (Cosmegen)

COSMEGEN ® FOR INJECTION
Dactinomycin (Actinomycin D) for Injection

WARNING

COSMEGEN® (Dactinomycin for Injection) should be administered only under the supervision of a physician who is experienced in the use of cancer chemotherapeutic agents.

This drug is HIGHLY TOXIC and both powder and solution must be handled and administered with care. Inhalation of dust or vapors and contact with skin or mucous membranes, especially those of the eyes, must be avoided. Avoid exposure during pregnancy. Due to the toxic properties of dactinomycin (e.g., corrosivity, carcinogenicity, mutagenicity, teratogenicity), special handling procedures should be reviewed prior to handling and followed diligently. Dactinomycin is extremely corrosive to soft tissue. If extravasation occurs during intravenous use, severe damage to soft tissues will occur. In at least one instance, this has led to contracture of the arms.

DRUG DESCRIPTION

Dactinomycin is one of the actinomycins, a group of antibiotics produced by various species of Streptomyces. Dactinomycin is the principal component of the mixture of actinomycins produced by Streptomyces parvullus. Unlike other species of Streptomyces, this organism yields an essentially pure substance that contains only traces of similar compounds differing in the amino acid content of the peptide side chains. The empirical formula is C62H86N12O16 and the structural formula is:

COSMEGEN® (Dactinomycin for Injection) Structural Formula Illustration

COSMEGEN is a sterile, yellow to orange lyophilized powder for injection by the intravenous route or by regional perfusion after reconstitution. Each vial contains 0.5 mg (500 mcg) of dactinomycin and 20.0 mg of mannitol.

What are the possible side effects of dactinomycin (Cosmegen)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • pain, swelling, burning, irritation, or skin changes where the injection was given;
 • fever, chills, body aches, diarrhea, flu symptoms, sores in your mouth and throat;
 • swelling or tenderness in your upper stomach, weight gain, dark urine, jaundice (yellowing of the skin or eyes);
 • feeling short of breath, urinating less...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Cosmegen »

What are the precautions when taking dactinomycin for injection (Cosmegen)?

Before using dactinomycin, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: current infection with chickenpox or herpes zoster (shingles).

Tell your doctor your medical history, especially of: certain virus illnesses (herpes, chickenpox), liver problems, kidney problems, blood disorders (e.g., anemia, clotting problems), previous chemotherapy/radiation treatment.

Do not have immunizations/vaccinations without the consent of your...

Read All Potential Precautions of Cosmegen »

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

COSMEGEN, as part of a combination chemotherapy and/or multi-modality treatment regimen, is indicated for the treatment of Wilms' tumor, childhood rhabdomyosarcoma, Ewing's sarcoma and metastatic, nonseminomatous testicular cancer.

COSMEGEN is indicated as a single agent, or as part of a combination chemotherapy regimen, for the treatment of gestational trophoblastic neoplasia.

COSMEGEN, as a component of regional perfusion, is indicated for the palliative and/or adjunctive treatment of locally recurrent or locoregional solid malignancies.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

Not for oral administration

Toxic reactions due to COSMEGEN are frequent and may be severe (see ADVERSE REACTIONS), thus limiting in many instances the amount that may be administered. However, the severity of toxicity varies markedly and is only partly dependent on the dose employed.

Careful calculation of the dosage should be performed prior to administration of each dose.

Intravenous Use

The dosage of COSMEGEN varies depending on the tolerance of the patient, the size and location of the neoplasm, and the use of other forms of therapy. It may be necessary to decrease the usual dosages suggested below when additional chemotherapy or radiation therapy is used concomitantly or has been used previously.

The dosage for COSMEGEN is calculated in micrograms (mcg). The dose intensity per 2-week cycle for adults or children should not exceed 15 mcg/kg/day or 400-600 mcg/m²/day intravenously for five days. Calculation of the dosage for obese or edematous patients should be performed on the basis of surface area in an effort to more closely relate dosage to lean body mass.

A wide variety of single agent and combination chemotherapy regimens with COSMEGEN may be employed. Because chemotherapeutic regimens are constantly changing, dosing and administration should be performed under the direct supervision of physicians familiar with current oncologic practices and new advances in therapy. The following suggested regimens are based upon a review of current literature concerning therapy with COSMEGEN and are on a per cycle basis.

Wilms' Tumor, Childhood Rhabdomyosarcoma and Ewing's Sarcoma

Regimens of 15 mcg/kg intravenously daily for five days administered in various combinations and schedules with other chemotherapeutic agents have been utilized in the treatment of Wilms' tumor1, rhabdomyosarcoma2 and Ewing's sarcoma.5,6

Metastatic Nonseminomatous Testicular Cancer

1000 mcg/m² intravenously on Day 1 as part of a combination regimen with cyclophosphamide, bleomycin, vinblastine, and cisplatin.3

Gestational Trophoblastic Neoplasia

12 mcg/kg intravenously daily for five days as a single agent.7

500 mcg intravenously on Days 1 and 2 as part of a combination regimen with etoposide, methotrexate, folinic acid, vincristine, cyclophosphamide and cisplatin.8

Regional Perfusion in Locally Recurrent and Locoregional Solid Malignancies

The dosage schedules and the technique itself vary from one investigator to another; the published literature, therefore, should be consulted for details. In general, the following doses are suggested:

50 mcg (0.05 mg) per kilogram of body weight for lower extremity or pelvis.

35 mcg (0.035 mg) per kilogram of body weight for upper extremity.

It may be advisable to use lower doses in obese patients, or when previous chemotherapy or radiation therapy has been employed.

Preparation of Solution for Intravenous Administration

This drug is HIGHLY TOXIC and both powder and solution must be handled and administered with care (see BOXED WARNING and HOW SUPPLIED, Special Handling). Since COSMEGEN is extremely corrosive to soft tissues, it is intended for intravenous use. Inhalation of dust or vapors and contact with skin or mucous membranes, especially those of the eyes, must be avoided. Appropriate protective equipment should be worn when handling COSMEGEN. Should accidental eye contact occur, copious irrigation for at least 15 minutes with water, normal saline or a balanced salt ophthalmic irrigating solution should be instituted immediately, followed by prompt ophthalmologic consultation. Should accidental skin contact occur, the affected part must be irrigated immediately with copious amounts of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Medical attention should be sought immediately. Contaminated clothing should be destroyed and shoes cleaned thoroughly before reuse. (See HOW SUPPLIED, Special Handling.)

Reconstitute COSMEGEN by adding 1.1 mL of Sterile Water for Injection (without preservative) using aseptic precautions. The resulting solution of COSMEGEN will contain approximately 500 mcg (0.5 mg) per mL.

Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to administration, whenever solution and container permit. When reconstituted, COSMEGEN is a clear, gold-colored solution.

Once reconstituted, the solution of COSMEGEN can be added to infusion solutions of Dextrose Injection 5 percent or Sodium Chloride Injection either directly or to the tubing of a running intravenous infusion.

Although reconstituted COSMEGEN is chemically stable, the product does not contain a preservative and accidental microbial contamination might result. Any unused portion should be discarded. Use of water containing preservatives (benzyl alcohol or parabens) to reconstitute COSMEGEN for Injection, results in the formation of a precipitate.

Partial removal of COSMEGEN from intravenous solutions by cellulose ester membrane filters used in some intravenous in-line filters has been reported.

Since dactinomycin is extremely corrosive to soft tissue, precautions for materials of this nature should be observed.

If the drug is given directly into the vein without the use of an infusion, the “two-needle technique” should be used. Reconstitute and withdraw the calculated dose from the vial with one sterile needle. Use another sterile needle for direct injection into the vein.

Discard any unused portion of the COSMEGEN solution.

Management of Extravasation

Care in the administration of COSMEGEN will reduce the chance of perivenous infiltration (see BOXED WARNINGS and ADVERSE REACTIONS). It may also decrease the chance of local reactions such as urticaria and erythematous streaking. On intravenous administration of COSMEGEN, extravasation may occur with or without an accompanying burning or stinging sensation, even if blood returns well on aspiration of the infusion needle. If any signs or symptoms of extravasation have occurred, the injection or infusion should be immediately terminated and restarted in another vein. If extravasation is suspected, intermittent application of ice to the site for 15 minutes q.i.d. for 3 days may be useful. The benefit of local administration of drugs has not been clearly established. Because of the progressive nature of extravasation reactions, close observation and plastic surgery consultation is recommended. Blistering, ulceration and/or persistent pain are indications for wide excision surgery, followed by split-thickness skin grafting.9

HOW SUPPLIED

COSMEGEN for Injection is a lyophilized powder. In the dry form the compound is an amorphous yellow to orange powder. The solution is clear, gold-colored and essentially free from visible particles.

COSMEGEN for Injection is supplied in vials containing 0.5 mg (500 micrograms) of dactinomycin and 20.0 mg of mannitol.

NDC 67386-811-55

Storage

Store at 25°C (77°F); excursions permitted to 15-30°C (59-86°F) [see USP Controlled Room Temperature]. Protect from light and humidity.

Special Handling

Animal studies have shown dactinomycin to be corrosive to skin, irritating to the eyes and mucous membranes of the respiratory tract and highly toxic by the oral route. It has also been shown to be carcinogenic, mutagenic, embryotoxic and teratogenic. Due to the drug's toxic properties, appropriate precautions including the use of appropriate safety equipment are recommended for the preparation of COSMEGEN for parenteral administration. Inhalation of dust or vapors and contact with skin or mucous membranes, especially those of the eyes, must be avoided. Avoid exposure during pregnancy. The National Institutes of Health presently recommends that the preparation of injectable antineoplastic drugs should be performed in a Class II laminar flow biological safety cabinet.10 Personnel preparing drugs of this class should wear chemical resistant, impervious gloves, safety goggles, outer garments and shoe covers. Additional body garments should be used based upon the task being performed (e.g., sleevelets, apron, gauntlets, disposable suits) to avoid exposed skin surfaces and inhalation of vapors and dust. Appropriate techniques should be used to remove potentially contaminated clothing.

Several other guidelines for proper handling and disposal of antineoplastic drugs have been published and should be considered.11-16

Accidental Contact Measures

Should accidental eye contact occur, copious irrigation for at least 15 minutes with water, normal saline or a balanced salt ophthalmic irrigating solution should be instituted immediately, followed by prompt ophthalmologic consultation. Should accidental skin contact occur, the affected part must be irrigated immediately with copious amounts of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Medical attention should be sought immediately. Contaminated clothing should be destroyed and shoes cleaned thoroughly before reuse (see PRECAUTIONS, General and DOSAGE AND ADMINISTRATION, Preparation of Solution for Intravenous Administration).

REFERENCES

1. D'Angio, G.J.; et al: Treatment of Wilms' Tumor: Results of the Third National Wilms' Tumor Study, Cancer 64: 349-360, 1989.

2. Crist, W.; et al: The Third Intergroup Rhabdomyosarcoma Study, J. Clin. Oncol. 13: 610-630, 1995.

3. Vugrin, D.; et al: VAB-6 Combination Chemotherapy in Disseminated Cancer of the Testis, Ann. Intern. Med. 95: 59-61, 1981.

4. Bosl, G.J.; et al: VAB-6: An Effective Chemotherapy Regimen for Patients With Germ-Cell Tumors, J. Clin. Oncol. 4: 1493-1499, 1986.

5. Craft, A.W.; et al: Long-Term Results from the First UKCCSG Ewing's Tumour Study (ET-1), Eur. J. Cancer, 33: 1061-1069, 1997.

6. Vietti, T.J.; et al: Multimodal Therapy in Metastatic Ewing's Sarcoma: An Intergroup Study, Nat. Cancer Inst. Monogr. 56: 279-284, 1981.

7. Osathanondh, R.; et al: Actinomycin D as the Primary Agent for Gestational Trophoblastic Disease, Cancer, 36: 863-866, 1975.

8. Newlands, E.S.; et al: Results with the EMA/CO (Etoposide, Methotrexate, Actinomycin D, Cyclophosphamide, Vincristine) Regimen in High Risk Gestational Trophoblastic Tumours, 1979 to 1989, Br. J. Obstet. Gynaecol. 98: 550-557, 1991.

9. Rudolph, R.; Larson, D.L.: Etiology and Treatment of Chemotherapeutic Agent Extravasation Injuries: A Review, J. Clin. Oncol. 5: 1116-1126, 1987.

10. Recommendations for the Safe Handling of Parenteral Antineoplastic Drugs, NIH Publication No. 83-2621. For sale by the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402.

11. AMA Council Report, Guidelines for Handling Parenteral Antineoplastics, JAMA, 253: 1590-1592, 1985.

12. National Study Commission on Cytotoxic Exposure - Recommendations for Handling Cytotoxic Agents. Available from Louis P. Jeffrey, ScD., Chairman, National Study Commission on Cytotoxic Exposure, Massachusetts College of Pharmacy and Allied Health Sciences, 179 Longwood Avenue, Boston, Massachusetts 02115.

13. Clinical Oncological Society of Australia, Guidelines and Recommendations for Safe Handling of Antineoplastic Agents, Med. J. Australia 1: 426-428, 1983.

14. Jones, R. B.; et al: Safe Handling of Chemotherapeutic Agents: A Report from the Mount Sinai Medical Center, Ca- A Cancer Journal for Clinicians, Sept/Oct, 258-263, 1983.

15. American Society of Hospital Pharmacists Technical Assistance Bulletin on Handling Cytotoxic and Hazardous Drugs, Am. J. Hosp. Pharm. 47: 1033-1049, 1990.

16. Controlling Occupational Exposure to Hazardous Drugs (OSHA Work-Practice Guidelines), Am. J. Health-Syst. Pharm. 53: 1669-1685, 1996.

Manufactured by Merck & Co. Inc., Whitehouse Station, NJ 08889, U.S.A. for: Deerfield, IL 60015, U.S.A. Revised March 2008

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Toxic effects (excepting nausea and vomiting) usually do not become apparent until two to four days after a course of therapy is stopped, and may not peak until one to two weeks have elapsed. Deaths have been reported. However, adverse reactions are usually reversible on discontinuance of therapy. They include the following:

Miscellaneous: malaise, fatigue, lethargy, fever, myalgia, proctitis, hypocalcemia, growth retardation, infection.

Oral: cheilitis, dysphagia, esophagitis, ulcerative stomatitis, pharyngitis.

Lung: pneumonitis.

Gastrointestinal: anorexia, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, gastrointestinal ulceration. Nausea and vomiting, which occur early during the first few hours after administration, may be alleviated by the administration of anti-emetics.

Hepatic: liver toxicity including liver function test abnormalities, ascites, hepatomegaly, hepatitis, hepatic failure with reports of death, hepatic veno-occlusive disease which may be associated with intravascular clotting disorder and multi-organ failure (see PRECAUTIONS, Veno-occlusive Disease).

Hematologic: anemia, even to the point of aplastic anemia, agranulocytosis, leukopenia, thrombocytopenia, pancytopenia, reticulocytopenia, neutropenia, febrile neutropenia. Platelet and white cell counts should be performed frequently to detect severe hematopoietic depression. If either count markedly decreases, the drug should be withheld to allow marrow recovery. This often takes up to three weeks.

Dermatologic: alopecia, skin eruptions, acne, flare-up of erythema or increased pigmentation of previously irradiated skin.

Soft tissues: Dactinomycin is extremely corrosive. If extravasation occurs during intravenous use, severe damage to soft tissues will occur. In at least one instance, this has led to contracture of the arms. Epidermolysis, erythema, and edema, at times severe, have been reported with regional limb perfusion.

Laboratory Tests

Many abnormalities of renal, hepatic, and bone marrow function have been reported in patients with neoplastic diseases receiving COSMEGEN. Renal, hepatic, and bone marrow functions should be assessed frequently.

Read the Cosmegen (dactinomycin for injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Drug/Laboratory Test Interactions

Dactinomycin may interfere with bioassay procedures for the determination of antibacterial drug levels.

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Reports indicate an increased incidence of second primary tumors (including leukemia) following treatment with radiation and antineoplastic agents, such as COSMEGEN. Multi-modal therapy creates the need for careful, long-term observation of cancer survivors.

Pregnancy Category D

COSMEGEN may cause fetal harm when administered to a pregnant woman. COSMEGEN has been shown to cause malformations and embryotoxicity in rat, rabbit, and hamster when given in doses of 50-100 mcg/kg (approximately 0.5-2 times the maximum recommended daily human dose on a body surface area basis). If this drug is used during pregnancy, or if the patient becomes pregnant while receiving this drug, the patient should be apprised of the potential hazard to the fetus. Women of childbearing potential must be warned to avoid becoming pregnant.

PRECAUTIONS

General

This drug is HIGHLY TOXIC and both powder and solution must be handled and administered with care (see BOXED WARNING and HOW SUPPLIED, Special Handling). Since COSMEGEN is extremely corrosive to soft tissues, it is intended for intravenous use. Inhalation of dust or vapors and contact with skin or mucous membranes, especially those of the eyes, must be avoided. Appropriate protective equipment should be worn when handling COSMEGEN. Should accidental eye contact occur, copious irrigation for at least 15 minutes with water, normal saline or a balanced salt ophthalmic irrigating solution should be instituted immediately, followed by prompt ophthalmologic consultation. Should accidental skin contact occur, the affected part must be irrigated immediately with copious amounts of water for at least 15 minutes while removing contaminated clothing and shoes. Medical attention should be sought immediately. Contaminated clothing should be destroyed and shoes cleaned thoroughly before reuse (see HOW SUPPLIED, Special Handling).

As with all antineoplastic agents, COSMEGEN is a toxic drug and very careful and frequent observation of the patient for adverse reactions is necessary. These reactions may involve any tissue of the body, most commonly the hematopoietic system resulting in myelosuppression. As such, live virus vaccines should not be administered during therapy with COSMEGEN. The possibility of an anaphylactoid reaction should be borne in mind.

It is extremely important to observe the patient daily for toxic side effects when combination chemotherapy is employed, since a full course of therapy occasionally is not tolerated. If stomatitis, diarrhea, or severe hematopoietic depression appear during therapy, these drugs should be discontinued until the patient has recovered.

Veno-occlusive Disease

Veno-occlusive disease (primarily hepatic) may result in fatality, particularly in children younger than 48 months. (See ADVERSE REACTIONS, Hepatic.)

COSMEGEN (Dactinomycin for Injection) and Radiation Therapy

An increased incidence of gastrointestinal toxicity and marrow suppression has been reported with combined therapy incorporating COSMEGEN and radiation. Moreover, the normal skin, as well as the buccal and pharyngeal mucosa, may show early erythema. A smaller than usual radiation dose administered in combination with COSMEGEN causes erythema and vesiculation, which progress more rapidly through the stages of tanning and desquamation. Healing may occur in four to six weeks rather than two to three months. Erythema from previous radiation therapy may be reactivated by COSMEGEN alone, even when radiotherapy was administered many months earlier, and especially when the interval between the two forms of therapy is brief. This potentiation of radiation effect represents a special problem when the radiotherapy involves the mucous membrane. When irradiation is directed toward the nasopharynx, the combination may produce severe oropharyngeal mucositis. Severe reactions may ensue if high doses of both COSMEGEN and radiation therapy are used or if the patient is particularly sensitive to such combined therapy.

Particular caution is necessary when administering COSMEGEN within two months of irradiation for the treatment of right-sided Wilms' tumor, since hepatomegaly and elevated AST levels have been noted. In general, COSMEGEN should not be concomitantly administered with radiotherapy in the treatment of Wilms' tumor unless the benefit outweighs the risk.

COSMEGEN (Dactinomycin for Injection) and Regional Perfusion Therapy

Complications of the perfusion technique are related mainly to the amount of drug that escapes into the systemic circulation and may consist of hematopoietic depression, absorption of toxic products from massive destruction of neoplastic tissue, increased susceptibility to infection, impaired wound healing, and superficial ulceration of the gastric mucosa. Other side effects may include edema of the extremity involved, damage to soft tissues of the perfused area, and (potentially) venous thrombosis.

Laboratory Tests

Many abnormalities of renal, hepatic, and bone marrow function have been reported in patients with neoplastic diseases receiving COSMEGEN. Renal, hepatic, and bone marrow functions should be assessed frequently.

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Reports indicate an increased incidence of second primary tumors (including leukemia) following treatment with radiation and antineoplastic agents, such as COSMEGEN. Multi-modal therapy creates the need for careful, long-term observation of cancer survivors.

The International Agency on Research on Cancer has judged that dactinomycin is a positive carcinogen in animals. Local sarcomas were produced in mice and rats after repeated subcutaneous or intraperitoneal injection. Mesenchymal tumors occurred in male F344 rats given intraperitoneal injections of 50 mcg/kg, 2 to 5 times per week for 18 weeks. The first tumor appeared at 23 weeks.

Dactinomycin has been shown to be mutagenic in a number of test systems in vitro and in vivo including human fibroblasts and leukocytes, and HeLa cells. DNA damage and cytogenetic effects have been demonstrated in the mouse and the rat.

Adequate fertility studies have not been reported, although, reports suggest an increased incidence of infertility following treatment with other antineoplastic agents.

Pregnancy

Pregnancy Category D

(See WARNINGS.)

Nursing Mothers

It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants from COSMEGEN, a decision should be made as to discontinuation of nursing and/or drug, taking into account the importance of the drug to the mother.

Pediatric Use

The greater frequency of toxic effects of COSMEGEN in infants suggest that this drug should be administered to infants only over the age of 6 to 12 months.

Geriatric Use

Clinical studies of COSMEGEN did not include sufficient numbers of subjects aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger subjects. Other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients. However, a published meta-analysis of all studies performed by the Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) over a 13-year period suggests that administration of COSMEGEN to elderly patients may be associated with an increased risk of myelosuppression compared to younger patients. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, usually starting at the low end of the dosing range, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal, or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy.

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Dactinomycin was lethal to mice and rats at intravenous doses of 700 and 500 mcg/kg, respectively (approximately 3.8 and 5.4 times the maximum recommended daily human dose on a body surface area basis, respectively). The oral LD50 of dactinomycin is 7.8 mg/kg and 7.2 mg/kg in the mouse and rat, respectively.

Manifestations of overdose in patients have included nausea, vomiting, diarrhea, mucositis including stomatitis, gastrointestinal ulceration, skin disorders including exanthema, desquamation and epidermolysis, severe hematopoietic depression, veno-occlusive disease, acute renal failure, and death. No specific information is available on the treatment of overdosage with COSMEGEN. Treatment is symptomatic and supportive. It is advisable to check skin and mucous membrane integrity as well as renal, hepatic, and bone marrow functions frequently.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity to any component of this product.

COSMEGEN should not be given at or about the time of infection with chickenpox or herpes zoster because of the risk of severe generalized disease which may result in death.

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Action

Generally, the actinomycins exert an inhibitory effect on gram-positive and gram-negative bacteria and on some fungi. However, the toxic properties of the actinomycins (including dactinomycin) in relation to antibacterial activity are such as to preclude their use as antibiotics in the treatment of infectious diseases.

Because the actinomycins are cytotoxic, they have an antineoplastic effect which has been demonstrated in experimental animals with various types of tumor implants. This cytotoxic action is the basis for their use in the treatment of certain types of cancer. Dactinomycin is believed to produce its cytotoxic effects by binding DNA and inhibiting RNA synthesis.

Pharmacokinetics and Metabolism

Results of a study in patients with malignant melanoma indicate that dactinomycin (3H actinomycin D) is minimally metabolized, is concentrated in nucleated cells, and does not penetrate the blood-brain barrier. Approximately 30% of the dose was recovered in urine and feces in one week. The terminal plasma half-life for radioactivity was approximately 36 hours.

Clinical Studies

A wide variety of single agent and combination chemotherapy regimens with COSMEGEN have been studied. Because chemotherapeutic regimens are constantly changing, the decision to employ COSMEGEN should be directly supervised by physicians familiar with current oncologic practices and new advances in therapy.

Wilms' Tumor

The neoplasm responding most frequently to COSMEGEN is Wilms' tumor. Data from the National Wilms' Tumor Studies (NWTS-1, NWTS-2, NWTS-3 and NWTS-4) support the use of COSMEGEN in Wilms' tumor. The NWTS-3 evaluated results in 1,439 patients randomized to various regimens incorporating COSMEGEN (see table below).1

The Third National Wilms' Tumor Study

Stage Regimen 4-Year Relapse Free Survival (%) 4-Year Overall Survival (%)
I (favorable histology) L 89.0 95.6
EE 91.8 97.4
II (favorable histology) DD 87.9 93.6
DD2 86.9 89.6
K 87.4 91.1
K2 90.1 94.9
III (favorable histology) DD1 82.0 90.9
DD2 85.9 86.7
K1 71.4 85.2
K2 76.8 85.1
IV (favorable histology) DD-RT 71.9 78.4
J 77.9 86.6
I-III (unfavorable histology) DD-RT 67.1 68.3
J 62.4 68.4
IV (unfavorable histology) DD-RT 58.3 58.3
J 52.9 52.3
L = COSMEGEN and vincristine (10 weeks)
EE = COSMEGEN and vincristine (26 weeks)
DD = COSMEGEN, doxorubicin, and vincristine (65 weeks)
DD1 = COSMEGEN, doxorubicin, and vincristine (65 weeks) preceded by radiation therapy (1000 rads)
DD2 = COSMEGEN, doxorubicin, and vincristine (65 weeks) preceded by radiation therapy (2000 rads)
DD-RT = COSMEGEN, doxorubicin, and vincristine (65 weeks) preceded by radiation therapy (dose according to age)
K = COSMEGEN and vincristine (65 weeks)
K1 = COSMEGEN and vincristine (65 weeks) preceded by radiation therapy (1000 rads)
K2 = COSMEGEN and vincristine (65 weeks) preceded by radiation therapy (2000 rads)
J = COSMEGEN, doxorubicin, cyclophosphamide, and vincristine (65 weeks)

It should be noted that the complete results from NWTS-4 have not yet been published. Changes in NWTS-4 and NWTS-5 have consisted of alterations in duration as well as dose intensity of COSMEGEN. As a consequence, appropriate consultation with physicians experienced in the management of Wilms' tumor should be sought.

Childhood Rhabdomyosarcoma

The Third Intergroup Rhabdomyosarcoma Study (IRS-III) studied 1,062 previously untreated pediatric patients and young adults ( ≤ 21 years of age) and compared outcomes amongst a number of treatment regimens.

COSMEGEN was included in all arms as a standard component of the treatment regimen; thus, comparative data are not available from this study. Nevertheless, it does provide information on treatment outcomes in a large group of closely studied patients. For treatment purposes, patients were stratified according to clinical group, histologic subtype, and site of disease. Patients in most strata were randomized, but clinical group I patients with favorable histology were not randomized and treated according to a single regimen.2

The Third Intergroup Rhabdomyosarcoma Study

Group Number of Arms Chemotherapy Regimen 5-Year Progression Free Survival (%) (mean ± SEM) 5-Year Overall Survival (%) (mean ± SEM)
I (favorable histology) 1 (non-randomized) cyclic sequential VA (1 year) 83 ± 3 93 ± 2
II (favorable histology, excluding orbit, head and paratesticular sites) 2 (randomized) VA, doxorubicin and RT (1 year) 77 ± 6 89 ± 5
VA and RT (1 year) 56 ± 10 54 ± 13
III (excluding special pelvic, orbit, scalp, parotid, oral cavity, larynx, oropharynx and cheek) 3 (randomized) pulsed VAC and RT (2 years) 70 ± 6 70 ± 6
pulsed VADRC-VAC, CDDP and RT (2 years) 62 ± 5 63 ± 5
pulsed VADRC-VAC, CDDP, VP-16 and RT (2 years) 56 ± 4 64 ± 5
IV (all) 3 (randomized) pulsed VAC and RT (2 years) 27 ± 8 27 ± 6
pulsed VADRC-VAC, CDDP and RT (2 years) 27 ± 8 31 ± 6
pulsed VADRC-VAC, CDDP, VP-16 and RT (2 years) 30 ± 6 29 ± 7
VA = vincristine/COSMEGEN
VADRC = vincristine/doxorubicin/cyclophosphamide
VAC = vincristine/COSMEGEN/cyclophosphamide
CDDP= Cisplatin
VP-16 = Etoposide
RT = radiation therapy

Metastatic Nonseminomatous Testicular Cancer

Combinations of vinblastine, cyclophosphamide, COSMEGEN, bleomycin and cisplatin (VAB-6 regimen) have been employed in the treatment of metastatic nonseminomatous testicular cancer.3,4 In a retrospective analysis of 142 evaluable patients with primary advanced stage II or clinical stage III testicular cancer 112 (79%) achieved a complete response (CR) after treatment with VAB-6 alone or in combination with surgery. Relapses were uncommon (12%) and 117 of 166 patients (71%) were categorized as alive without evidence of disease during the four years covered by the study.

Ewing's Sarcoma

COSMEGEN in conjunction with vincristine, doxorubicin, cyclophosphamide and radiotherapy has been used in the management of both metastatic and non-metastatic Ewing's sarcoma. Of 120 previously untreated patients with non-metastatic disease treated with COSMEGEN as part of maintenance therapy in the United Kingdom Children's Cancer Study Group Ewing's Tumor Study (ET-1), 49 (41%) were free of disease at 5 years and 53 (44%) were alive at 5 years.5 Outcomes in regional and metastatic disease for previously untreated patients administered COSMEGEN resulted in 31 of 44 patients (70%) achieving a CR after a median time on study of 83 weeks. Eight of 44 (18%) patients achieved a partial response (PR) and the remaining 5 (11%) demonstrated no response to the regimen.6

Gestational Trophoblastic Neoplasia

Single agent COSMEGEN has been used in the management of nonmetastatic gestational trophoblastic neoplasia. In a series of 31 patients with nonmetastatic disease, complete and sustained remissions were achieved with COSMEGEN alone in 94% of treated patients.7 Alternating combination regimens incorporating COSMEGEN in conjunction with etoposide, methotrexate, vincristine and cyclophosphamide (EMA-CO regimen)8 have also been used in the treatment of poor prognosis gestational trophoblastic neoplasia. Administration of EMA-CO to 148 women with poor prognosis gestational trophoblastic neoplasia resulted in 110 (80%) complete and 25 (18%) partial responses after a mean follow-up of 50.4 months. Overall survival during the study period was 85% and relapses were uncommon (5.4%). Meticulous monitoring of beta-hCG (human chorionic gonadotropin) must be incorporated into the treatment regimen.

Regional Perfusion in Locally Recurrent and Locoregional Solid Malignancies

COSMEGEN, as a component of regional perfusion, has been administered as palliative treatment and as an adjunct to tumor resection in the management of locally recurrent and locoregional sarcomas, carcinomas and adenocarcinomas.

REFERENCES

1. D'Angio, G.J.; et al: Treatment of Wilms' Tumor: Results of the Third National Wilms' Tumor Study, Cancer 64: 349-360, 1989.

2. Crist, W.; et al: The Third Intergroup Rhabdomyosarcoma Study, J. Clin. Oncol. 13: 610-630, 1995.

3. Vugrin, D.; et al: VAB-6 Combination Chemotherapy in Disseminated Cancer of the Testis, Ann. Intern. Med. 95: 59-61, 1981.

4. Bosl, G.J.; et al: VAB-6: An Effective Chemotherapy Regimen for Patients With Germ-Cell Tumors, J. Clin. Oncol. 4: 1493-1499, 1986.

5. Craft, A.W.; et al: Long-Term Results from the First UKCCSG Ewing's Tumour Study (ET-1), Eur.J. Cancer, 33: 1061-1069, 1997.

6. Vietti, T.J.; et al: Multimodal Therapy in Metastatic Ewing's Sarcoma: An Intergroup Study, Nat. Cancer Inst. Monogr. 56: 279-284, 1981.

7. Osathanondh, R.; et al: Actinomycin D as the Primary Agent for Gestational Trophoblastic Disease, Cancer, 36: 863-866, 1975.

8. Newlands, E.S.; et al: Results with the EMA/CO (Etoposide, Methotrexate, Actinomycin D, Cyclophosphamide, Vincristine) Regimen in High Risk Gestational Trophoblastic Tumours, 1979 to 1989, Br. J. Obstet. Gynaecol. 98: 550-557, 1991.

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

No information provided. Please refer to the WARNINGS and PRECAUTIONS sections.

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

No information provided. Please refer to the WARNINGS and PRECAUTIONS sections.

Last reviewed on RxList: 2/16/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Cosmegen Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

DACTINOMYCIN - INJECTION

(dack-tin-oh-MY-sin)

COMMON BRAND NAME(S): Cosmegen

WARNING: If this medication accidentally leaks into surrounding tissue when being given, the skin and/or muscle may be severely damaged. Tell your doctor immediately if you feel pain or irritation at the injection site.

Be very careful when handling/giving this medication. This medication may be very harmful to your skin, eyes, or mucous membranes. To avoid touching this medication or inhaling its dust or vapors, wear protective clothing (e.g., gown, mask, gloves). If this medication gets in your eye, open the eyelids and flush with water, saline, or an eyewash solution for 15 minutes, then seek immediate medical attention. If this medication touches your skin, nose, mouth, or other area, immediately wash the area well with water for 15 minutes, then seek immediate medical attention. Remove and discard any contaminated clothing.

Since this drug can be absorbed through the skin and lungs, women who are pregnant or who may become pregnant should not handle this medication or breathe the dust from the powder.

USES: Dactinomycin is used alone or with other anti-cancer drugs to treat cancer. It works by slowing or stopping the growth of cancer cells.

HOW TO USE: This medication is given by injection into a vein over a few minutes by a health care professional, usually once daily for 1 to 5 days or as directed by your doctor. Do not give into a muscle or under the skin. Tell your doctor or nurse immediately if you experience pain, burning, or redness at the injection site.

Dosage is based on your medical condition, body size, and response to treatment. Your doctor will order lab tests to make sure you can receive your next dose. Keep all medical/lab appointments.

Disclaimer

Cosmegen Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: Nausea, vomiting, diarrhea, acne, and pain/redness at the injection site may occur. Nausea and vomiting can be severe. In some cases, your doctor may prescribe medication to prevent or relieve nausea and vomiting. Eating several small meals, not eating before treatment, or limiting activity may help lessen some of these effects. If these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Temporary hair loss is another common side effect. Normal hair growth should return after treatment has ended.

Many people using this medication may have serious side effects. However, your doctor has prescribed this medication because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. To lower your risk of serious side effects, your doctor will follow your condition closely and order lab tests. Serious side effects may not happen until days to weeks after your treatment.

Pain/sores in the mouth and throat may occur. Brush your teeth gently/carefully, avoid using mouthwash that contains alcohol, and rinse your mouth frequently with cool water mixed with baking soda or salt. It may also be best to eat soft, moist foods. Tell your doctor immediately if these effects persist/worsen or if you have trouble swallowing.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: unusual weakness/tiredness, muscle/joint pain, stomach pain, swelling hands/ankles/feet (edema), pain/redness/swelling of arms/legs, coughing up blood, vomit that looks like coffee grounds, unusual bleeding/bruising, bloody/black/tarry stools, severe abdominal pain, lower back/side (flank) pain, yellowing skin/eyes, red/pinkish/dark urine, painful/difficult urination, change in the amount of urine.

This medication may cause certain severe blood and bone marrow problems (low red blood cells/white blood cells/platelets). These problems can affect your body's ability to stop bleeding or fight infection. Tell your doctor immediately if you develop easy bleeding/bruising or signs of infection (e.g., fever, chills, persistent sore throat).

When dactinomycin is given after radiation treatment, it can sometimes cause a serious skin reaction that looks likes a severe sunburn (radiation recall). The reaction usually develops within days to months after treatment on the skin area previously treated with radiation. Throat problems can also be part of radiation recall with dactinomycin. Tell your doctor immediately if you develop skin redness/tenderness/swelling/peeling/blisters or painful/difficult swallowing. If you develop a skin reaction, avoid prolonged sun exposure, tanning booths, and sunlamps. Use a sunscreen and wear protective clothing when outdoors.

A very serious allergic reaction to this drug is unlikely. However, get medical help right away if you notice any of the following symptoms of a serious allergic reaction: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Cosmegen (dactinomycin for injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before using dactinomycin, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

This medication should not be used if you have certain medical conditions. Before using this medicine, consult your doctor or pharmacist if you have: current infection with chickenpox or herpes zoster (shingles).

Tell your doctor your medical history, especially of: certain virus illnesses (herpes, chickenpox), liver problems, kidney problems, blood disorders (e.g., anemia, clotting problems), previous chemotherapy/radiation treatment.

Do not have immunizations/vaccinations without the consent of your doctor, and avoid contact with people who have recently received oral polio vaccine or flu vaccine inhaled through the nose.

Wash your hands well to prevent the spread of infections. Avoid contact with people who have illnesses that may spread to others (e.g., flu, chickenpox).

To lower your chance of getting cut, bruised, or injured, use caution with sharp objects like razors and nail cutters, and avoid activities such as contact sports.

Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are using this medication.

Caution is advised when using this drug in the elderly because they may be more sensitive to the effects of the drug, especially the effect on blood cell production (myelosuppression).

This drug is not recommended for use during pregnancy. It may harm the unborn baby. If you become pregnant or think you may be pregnant, tell your doctor immediately. To avoid pregnancy, both males and females using this drug should use reliable form(s) of birth control (e.g., birth control pills, condoms) during treatment. Consult your doctor for details and to discuss effective forms of birth control.

It is not known whether this medication passes into breast milk. However, it may have undesirable effects on a nursing infant. Therefore, breast-feeding while using this medication is not recommended. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Cosmegen Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Some products that may interact with this drug include: "blood thinners" (e.g., warfarin, enoxaparin), live vaccines (e.g., flu vaccine inhaled through the nose, typhoid/polio vaccine taken by mouth), salicylates/NSAIDs (e.g., aspirin, ibuprofen, naproxen, sodium salicylate).

Check all prescription and nonprescription medicine labels carefully since many contain pain relievers/fever reducers (NSAIDs such as ibuprofen, naproxen, and aspirin) that can increase your risk of bleeding. Low-dose aspirin should be continued if prescribed by your doctor for heart attack or stroke prevention (usually at dosages of 81-325 milligrams a day). Consult your doctor or pharmacist for more details.

This product can affect the results of certain lab tests (e.g., antibiotic drug levels), possibly causing false test results. Make sure laboratory personnel and all your doctors know you use this drug.

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center.

NOTES: Laboratory and/or medical tests (e.g., complete blood count, liver tests, kidney tests) should be performed periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

MISSED DOSE: For the best possible benefit, it is important to receive each scheduled dose of this medication as directed. If you miss a dose, contact your doctor to establish a new dosing schedule. Do not double the dose to catch up.

STORAGE: Not applicable. This medication is given in a clinic and will not be stored at home.

MEDICAL ALERT: Your condition can cause complications in a medical emergency. For information about enrolling in MedicAlert, call 1-800-854-1166 (USA) or 1-800-668-1507 (Canada).

Information last revised September 2010. Copyright(c) 2010 First Databank, Inc.

Cosmegen Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Cosmegen

Generic Name: dactinomycin (Pronunciation: DAK tin oh MYE sin)

What is dactinomycin (Cosmegen)?

Dactinomycin is a cancer medication that interferes with the growth and spread of cancer cells in the body.

Dactinomycin is used to treat different types of cancers that affect the kidneys, uterus, testicles, bones, muscles, joints, and soft tissues. Dactinomycin is also used to treat solid tumors.

Dactinomycin may also be used for purposes not listed in this medication guide.

What are the possible side effects of dactinomycin (Cosmegen)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • pain, swelling, burning, irritation, or skin changes where the injection was given;
 • fever, chills, body aches, diarrhea, flu symptoms, sores in your mouth and throat;
 • swelling or tenderness in your upper stomach, weight gain, dark urine, jaundice (yellowing of the skin or eyes);
 • feeling short of breath, urinating less than usual or not at all;
 • chest pain, dry cough, wheezing;
 • pale skin, feeling light-headed or short of breath, rapid heart rate, trouble concentrating;
 • easy bruising, unusual bleeding (nose, mouth, vagina, or rectum), purple or red pinpoint spots under your skin;
 • any wound that will not heal; or
 • redness or your skin or the inside of your mouth and throat (if you are also receiving radiation treatment).

Less serious side effects may include:

 • nausea, vomiting, stomach pain, loss of appetite;
 • tired feeling, muscle pain;
 • rectal pain or bleeding;
 • numbness or tingly feeling around your mouth, fast or slow heart rate, muscle tightness or contraction, overactive reflexes;
 • hair loss;
 • dry or cracked skin, chapped lips; or
 • acne, mild skin rash.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Cosmegen (dactinomycin for injection) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about dactinomycin (Cosmegen)?

Do not receive a "live" vaccine while using dactinomycin, and avoid coming into contact with anyone who has recently received a live vaccine. There is a chance that the virus could be passed on to you. Live vaccines include measles, mumps, rubella (MMR), Bacillus Calmette-Guérin (BCG), oral polio, rotavirus, smallpox, typhoid, yellow fever, varicella (chickenpox), H1N1 influenza, and nasal flu vaccine.

You should not receive dactinomycin if you are allergic to it, or if you have recently had chickenpox or herpes zoster (shingles).

To make sure you can safely use dactinomycin, tell your doctor if you have recently received radiation treatment for Wilms' tumor.

Tell your caregivers if you feel any burning, pain, or swelling around the IV needle when dactinomycin is injected.

Dactinomycin can lower blood cells that help your body fight infections. Your blood may need to be tested often. Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

Side Effects Centers

Cosmegen Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before receiving dactinomycin (Cosmegen)?

You should not receive dactinomycin if you are allergic to it, or if you have recently had chickenpox or herpes zoster (shingles).

To make sure you can safely take dactinomycin, tell your doctor if you have recently received radiation treatment for Wilms' tumor.

Using dactinomycin may increase your risk of developing other types of cancer, such as leukemia. Talk with your doctor about your specific risk.

FDA pregnancy category D. Do not use dactinomycin if you are pregnant. It could harm the unborn baby. Use effective birth control, and tell your doctor if you become pregnant during treatment.

It is not known whether dactinomycin passes into breast milk or if it could harm a nursing baby. You should not breast-feed while you are using dactinomycin.

How should I use dactinomycin (Cosmegen)?

Dactinomycin is injected into a vein through an IV. You will receive this injection in a clinic or hospital setting. Dactinomycin is usually given only on certain days during a treatment cycle. How often you receive this medication depends on the condition being treated.

Tell your caregivers if you feel any burning, pain, or swelling around the IV needle when dactinomycin is injected.

Dactinomycin can be harmful if it gets in your eyes, mouth, or nose, or on your skin. If skin contact occurs, rinse with plain water for at least 15 minutes.

Dactinomycin can lower blood cells that help your body fight infections. Your blood will need to be tested often. Your cancer treatments may be delayed based on the results of these tests. Visit your doctor regularly.

Side Effects Centers

Cosmegen Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Cosmegen)?

Call your doctor for instructions if you miss an appointment for your dactinomycin injection.

What happens if I overdose (Cosmegen)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose symptoms may include severe forms of some of the side effects listed in this medication guide.

What should I avoid while using dactinomycin (Cosmegen)?

Avoid getting this medicine on your clothes. Destroy any clothing the medicine has leaked onto if an accidental spill occurs.

Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

Do not receive a "live" vaccine while using dactinomycin, and avoid coming into contact with anyone who has recently received a live vaccine. There is a chance that the virus could be passed on to you. Live vaccines include measles, mumps, rubella (MMR), Bacillus Calmette-Guérin (BCG), oral polio, rotavirus, smallpox, typhoid, yellow fever, varicella (chickenpox), H1N1 influenza, and nasal flu vaccine.

What other drugs will affect dactinomycin (Cosmegen)?

There may be other drugs that can interact with dactinomycin. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist can provide more information about dactinomycin.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 2.01. Revision date: 4/13/2011.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com