همودیالیزیز محلول غلیظ
همودیالیزیز محلول غلیظ

نام ژنریک

Hemodialysis Concentrated

شکل دارویی

Solutions
محلول II محلول I محلول I


بدون دكستروز


4725 mEq4725 mEq4725 mEqNa+


35 mEq35 mEq35 mEqMg2+


35 mEq35 mEq87.5 mEqK+


87.5 mEq87.7 mEq87.5 mEqCa2+


3657 mEq3657.5 mEq3710 mEqCl-


1225 mEq1225 mEq1225 mEqAcetate


70gDextrose70g


1000 ml1000 ml1000 mlWater q.s

موارد مصرف

اين محلولها براي خارج كردن مواد اضافي و متابوليتها در بيماران مبتلا به اورمي كه با كليه مصنوعي دياليز مي شوند و همچنين در مسموميتهاي حاد مصرف مي شود.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

-

مکانیزم اثر

-

فارماكوكینتیك

-

نکات

1. قبل از مصرف محلول دياليز،بايد آن را با آب خالص رقيق نمود.


2. احتياطات لازم بهداشتي براي جلوگيري از آلودگي ميكربي محلول دياليز بايد صورت گيرد.

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com