گادودیامید (امنی اسکن)
Gadodiamide (Omniscan)
گادودیامید (امنی اسکن)

نام ژنریک

Gadodiamide

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 287 mg/ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


بزرگسالان:


تصوير برداري از بدن:


کليه: mmol/kg (0.1 mL/kg) 05/0 به صورت وريدي، امنيت دوز بيشتر اثبات نشده است.


تصوير برداري از قفسه سينه (غير از قلب)، داخل شکم و لگن:
0.1 mmol/kg (0.2 mL/kg) به صورت وريدي، امنيت دوز بيشتر اثبات نشده است.


تصوير برداري از سيستم اعصاب مرکزي: 0.1 mmol/kg (0.2 mL/kg) به صورت وريدي، در صورت نياز مي‌توان دوز بعدي را مي‌توان 20 دقيقه بعد به ميزان 0.2 mmol/kg (0.4 mL/kg) به صورت وريدي تجويز نمود.


اطفال بزرگتر از 2 سال


تصوير برداري از بدن: کليه: 0.05 mmol/kg (0.1 mL/kg) به صورت وريدي، امنيت دوز بيشتر اثبات نشده است.


تصوير برداري از قفسه سينه (غير از قلب)، داخل شکم و لگن:
0.1 mmol/kg (0.2 mL/kg) به صورت وريدي، امنيت دوز بيشتر اثبات نشده است.


تصوير برداري از سيستم اعصاب مرکزي: 0.1 mmol/kg (0.2 mL/kg) به صورت وريدي، در صورت نياز مي‌توان دوز بعدي را مي‌توان 20 دقيقه بعد به ميزان 0.2 mmol/kg (0.4 mL/kg) به صورت وريدي تجويز نمود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: به منظور مصرف داخل نخاعي ساخته نشده است، ممکن است باعث بروز عوارض حساسيتي شود بهتر است بيمار در حين تزريق به دقت مانيتور شود، ممکن است باعث (Nephrogenic systemic fibrosis (NSF در افراد مبتلا به نارسايي حاد يا مزمن کليوي شود.


در اين افراد جز در موارد بسيار ضروري استفاده نشود، در بيماران مبتلا به آسم، آلرژي، نارسايي کبدي، هموگلوبينوپاتي‌هايي مانند داسي شکل و هموليتيک آنمي و تشنج با احتياط استفاده شود.

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: سردرد، اضطراب و سرگيجه.


قلبي ـ عروقي: درد قلبي، آريتمي.


چشم، دهان: وزوز گوش، رينيت تاري ديد.


دستگاه گوارش: درد شکمي، بي‌اشتهايي، اسهال، تهوع ، استفراغ.


ادراري: عفونت کليه و مجاري ادراري.


عضلاني اسکلتي: آرترالژي، درد کمر، درد استخوان.


تنفسي: تنگي نفس.


پوست: آکنه، راش.


ساير عوارض: واکنش‌هاي آنافيلاکتوييد، درماتوپاتي فيبروزان نفروژنيک ( NFD ) و فيبروز سيستميک نفروژنيک ( NSF).


مسموميت و درمان


موردي از مسموميت گزارش نشده است.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


اين دارو ممکن است احتمال بروز عوارض حساسيتي با Aldesleukin را افزايش دهد.


بيمار را از جهت بروز اين عوارض بررسي کنيد .

مکانیزم اثر

تداخل دارويي


اين دارو ممکن است احتمال بروز عوارض حساسيتي با Aldesleukin را افزايش دهد.


بيمار را از جهت بروز اين عوارض بررسي کنيد .

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: دارو به صورت وريدي تزريق مي‌شود.


پخش: حجم توزيع حدوداً ml/kg 139-261 است و از غشايي مغزي خوني ( BBB) عبور نمي‌کند. نيمه‌عمر پخش 1 تا 6 دقيقه است.


متابوليسم: گزارش نشده است.


دفع: دفع از کليه صورت مي‌گيرد و نيمه‌ عمر حدود 62 تا 94 دقيقه است.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماده حاجب حاوي گودالينيوم، ماده پارامگنتيک.


طبقه‌بندي درماني: ماده حاجب جهت انجام MRI.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Omniscan


ملاحظات اختصاصي


1- دارو براي تزريق اينتراتکال توصيه نمي‌شود.


2- ممکن است در بيماران مبتلا به نارسايي مزمن کليه
(GFR <30 mL/minute) يا نارسايي حاد کليه با هر علتي باعث بروز فيبروز سيستميک نفروژنيک شود.


بنابراين تنها در شرايط بسيار ضروري از مواد حاجب داراي گادولينيوم در اين افراد استفاده شود.


3- ممکن است در بيمارن مبتلا به نارسايي مزمن کليوي باعث تشديد وخامت بيماري و آسيب به کليه شود.


اين آسيب ممکن است تا دو روز بعد از تزريق خود را نمايان سازد.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- در خصوص عوارض احتمالي (آنافيلاکتوييد) حين تزريق به بيمار آموزش دهيد.


2- به بيمار بياموزيد در صورت بروز درد شديد مفاصل، احساس خستگي بسيار شديد، بروز راش و تورم در بدن (فيبروز سيستميک نفروژنيک) علائم را به پزشک اطلاع دهد.


مصرف در سالمندان: ممکن عوارض کليوي افزايش يابد وضعيت کليوي مانيتور شود.


مصرف در كودكان: در کودکان اثربخشي و امنيت دارو در کودکان زير 2 سال اثبات نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح در شير مشخص نيست با احتياط استفاده نماييد.


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ممکن است با ايجاد مشکلات کليوي باعث افزايش کراتينين سرم شود.

Gadodiamide (Omniscan)

OMNISCAN™
(gadodiamide) Injection for Intravenous Use

WARNING

NOT FOR INTRATHECAL USE and NEPHROGENIC SYSTEMIC FIBROSIS (NSF)

NOT FOR INTRATHECAL USE: Inadvertent intrathecal use of OMNISCAN (gadodiamide) has caused convulsions, coma, sensory and motor neurologic deficits [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

NSF:

 • Gadolinium-based contrast agents (GBCAs) increase the risk for NSF among patients with impaired elimination of the drugs. Avoid use of GBCAs in these patients unless the diagnostic information is essential and not available with non-contrasted MRI or other modalities. NSF may result in fatal or debilitating fibrosis affecting the skin, muscle and internal organs.
 • Do not administer OMNISCAN (gadodiamide) to patients with:
  • chronic, severe kidney disease (GFR < 30 mL/min/1.73m²), or
  • acute kidney injury [see CONTRAINDICATIONS].
 • Screen patients for acute kidney injury and other conditions that may reduce renal function. For patients at risk for chronically reduced renal function (e.g., age > 60 years, hypertension or diabetes), estimate the glomerular filtration rate (GFR) through laboratory testing.
 • Do not exceed the recommended OMNISCAN (gadodiamide) dose and allow a sufficient period of time for elimination of the drug from the body prior to any readministration [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

DRUG DESCRIPTION

OMNISCAN (gadodiamide) Injection is the formulation of the gadolinium complex of diethylenetriamine pentaacetic acid bismethylamide, and is an injectable, nonionic extracellular enhancing agent for magnetic resonance imaging.

OMNISCAN (gadodiamide) is administered by intravenous injection. OMNISCAN (gadodiamide) is provided as a sterile, clear, colorless to slightly yellow, aqueous solution. Each 1 mL contains 287 mg gadodiamide and 12 mg caldiamide sodium in Water for Injection. The pH is adjusted between 5.5 and 7.0 with hydrochloric acid and/or sodium hydroxide. OMNISCAN (gadodiamide) contains no antimicrobial preservative. OMNISCAN (gadodiamide) is a 0.5 mol/L solution of aqua[5,8-bis(carboxymethyl)11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato (3-)-N5, N8, N11, O3, O5, O8, O11, O13] gadolinium hydrate, with a molecular weight of 573.66 (anhydrous), an empirical formula of C16H28GdN5O9•xH2O, and the following structural formula:

OMNISCAN™ (gadodiamide) Structural Formula Illustration

Pertinent physicochemical data for OMNISCAN (gadodiamide) are noted below:

PARAMETER

Osmolality (mOsmol/kg water) @ 37°C 789
Viscosity (cP) @ 20°C 2
@ 37°C 1.4
Density (g/mL) @ 25°C 1.14
Specific gravity @ 25°C 1.15

OMNISCAN (gadodiamide) has an osmolality approximately 2.8 times that of plasma at 37°C and is hypertonic under conditions of use.

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

CNS (Central Nervous System)

OMNISCAN (gadodiamide) is a gadolinium-based contrast agent indicated for intravenous use in MRI to visualize lesions with abnormal vascularity (or those thought to cause abnormalities in the blood-brain barrier) in the brain (intracranial lesions), spine, and associated tissues [see Clinical Studies].

Body (Intrathoracic [noncardiac], Intra-abdominal, Pelvic and Retroperitoneal Regions)

OMNISCAN (gadodiamide) is a gadolinium-based contrast agent indicated for intravenous use in MRI to facilitate the visualization of lesions with abnormal vascularity within the thoracic (noncardiac), abdominal, pelvic cavities, and the retroperitoneal space [see Clinical Studies].

DOSAGE AND ADMINISTRATION

CNS (Central Nervous System)

Adults: The recommended dose of OMNISCAN (gadodiamide) is 0.2 mL/kg (0.1 mmol/kg) administered as a bolus intravenous injection. Pediatric Patients (2-16 years): The recommended dose of OMNISCAN (gadodiamide) is 0.2 mL/kg (0.1 mmol/kg) administered as a bolus intravenous injection.

Body (Intrathoracic [noncardiac], Intra-abdominal, Pelvic and Retroperitoneal Regions)

Adult and Pediatric Patients (2-16 years of age): For imaging the kidney, the recommended dose of OMNISCAN (gadodiamide) is 0.1 mL/kg (0.05 mmol/kg). For imaging the intrathoracic (noncardiac), intra-abdominal, and pelvic cavities, the recommended dose of OMNISCAN (gadodiamide) is 0.2 mL/kg (0.1 mmol/kg).

Dosage Chart

BODY WEIGHT PEDIATRIC ADULTS
0.05 0.1 0.05 0.1
kg lb (mmol/kg) (mmol/kg)
VOLUME (mL) VOLUME (mL)
12 26 1.2 2.4 - -
14 31 1.4 2.8 - -
16 35 1.6 3.2 - -
18 40 1.8 3.6 - -
20 44 2 4 - -
22 48 2.2 4.4 - -
24 53 2.4 4.8 - -
26 57 2.6 5.2 - -
28 62 2.8 5.6 - -
30 66 3 6 - -
40 88 4 8 4 8
50 110 5 10 5 10
60 132 6 12 6 12
70 154 7 14 7 14
80 176 8 16 8 16
90 198 - - 9 18
100 220 - - 10 20
110 242 - - 11 22
120 264 - - 12 24
130* 286 - - 13 26
*The heaviest patient in clinical studies weighed 136 kg.

Dosing Guidelines

Inspect OMNISCAN (gadodiamide) visually for particulate matter and discoloration before administration, whenever solution and container permit. Do not use the solution if it is discolored or particulate matter is present. Draw OMNISCAN (gadodiamide) into the syringe and use immediately. Discard any unused portion of OMNISCAN (gadodiamide) Injection. To ensure complete delivery of the desired volume of contrast medium, follow the injection of OMNISCAN (gadodiamide) with a 5 mL flush of 0.9% sodium chloride, as provided in the Prefill Plus needle-free system. Complete the imaging procedure within 1 hour of administration of OMNISCAN (gadodiamide) .

HOW SUPPLIED

Dosage Forms And Strengths

Sterile aqueous solution for intravenous injection; 287 mg/mL.

Storage And Handling

OMNISCAN (gadodiamide) Injection is a sterile, clear, colorless to slightly yellow, aqueous solution containing 287 mg/mL of gadodiamide in rubber stoppered vials and polypropylene syringes. OMNSICAN is supplied in the following sizes:

5 mL fill in 10 mL vial, box of 10 (NDC 0407-0690-05)
10 mL vial, box of 10 (NDC 0407-0690-10)
15 mL fill in 20 mL vial, box of 10 (NDC 0407-0690-15)
20 mL vial, box of 10 (NDC 0407-0690-20)
50 mL vial, box of 10 (NDC 0407-0690-55)
10 mL fill in 20 mL prefilled syringe, box of 10 (NDC 0407-0690-12)
15 mL fill in 20 mL prefilled syringe, box of 10 (NDC 0407-0690-17)
20 mL prefilled syringe, box of 10 (NDC 0407-0690-22)

Prefill Plus™ needle-free system

OMNISCAN (gadodiamide) 15 mL, box of 10 (NDC 0407-0691-62)
Contains: OMNISCAN (gadodiamide) 15 mL fill in 20 mL Single Dose Prefilled Syringe and 5 mL 0.9% Sodium Chloride Injection, USP I.V. Flush Syringe

Prefill Plus™ needle-free system

OMNISCAN (gadodiamide) 20 mL, box of 10 (NDC 0407-0691-63)
Contains: OMNISCAN (gadodiamide) 20 mL fill in 20 mL Single Dose Prefilled Syringe and 5 mL 0.9% Sodium Chloride Injection, USP I.V. Flush Syringe

Protect OMNISCAN (gadodiamide) from strong daylight and direct exposure to sunlight. Do not freeze. Freezing can cause small cracks in the vials, which would compromise the sterility of the product. Do not use if the product is inadvertently frozen.

Store OMNISCAN (gadodiamide) at controlled room temperature 20°-25°C (68°-77°F); excursions permitted to 15°-30°C (59°-86°F) [see USP].

Distributed by GE Healthcare Inc., Princeton, NJ. Manufactured by GE Healthcare AS, Oslo, Norway. Revised: 12/2010

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Because clinical studies are conducted under widely varying conditions, adverse reaction rates observed in the clinical studies of a drug cannot be directly compared to rates in the clinical studies of another drug and may not reflect the rates observed in practice.

Clinical Studies Experience (Adults)

In clinical studies 1160 patients were exposed to OMNISCAN (gadodiamide) . The most frequent adverse reactions were nausea, headache, and dizziness that occurred in 3% or less of the patients. The majority of these reactions were of mild to moderate intensity.

The following adverse reactions occurred in 1% or less of patients:

Application Site Disorders: Injection site reaction.

Autonomic Nervous System Disorders: Vasodilation.

Body as a Whole-General Disorders: Anaphylactoid reactions (characterized by cardiovascular, respiratory, and cutaneous symptoms), fever, hot flushes, rigors, fatigue, malaise, pain, syncope.

Cardiovascular Disorders: Cardiac failure, rare arrhythmia and myocardial infarction resulting in death in patients with ischemic heart disease, flushing, chest pain, deep thrombophlebitis.

Central and Peripheral Nervous System Disorders: Convulsions including grand mal, ataxia, abnormal coordination, paresthesia, tremor, aggravated multiple sclerosis (characterized by sensory and motor disturbances), aggravated migraine.

Gastrointestinal System Disorders: Abdominal pain, diarrhea, eructation, dry mouth/vomiting, melena.

Hearing and Vestibular Disorders: Tinnitus.

Liver and Biliary System Disorders: Abnormal hepatic function.

Musculoskeletal System Disorders: Arthralgia, myalgia.

Respiratory System Disorders: Rhinitis, dyspnea.

Skin and Appendage Disorders: Pruritus, rash, erythematous rash, sweating increased, urticaria.

Special Senses, Other Disorders: Taste loss, taste perversion.

Urinary System Disorders: Acute reversible renal failure.

Vision Disorders: Abnormal vision.

Clinical Studies Experience (Pediatrics)

In the 97 pediatric patients in CNS studies with OMNISCAN [see Clinical Studies] and the 144 pediatric patients in published literature, the adverse reactions were similar to those reported in adults.

Postmarketing Experience

Because postmarketing reactions are reported voluntarily from a population of uncertain size, it is not always possible to reliably estimate their frequency or establish a causal relationship to drug exposure.

The following adverse reactions have been identified during the postmarketing use of OMNISCAN (gadodiamide) :

Nervous System Disorders: Inadvertent intrathecal use causes seizures, coma, paresthesia, paresis.

General Disorders: Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF) [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Read the Omniscan (gadodiamide) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Specific drug interaction studies have not been conducted.

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

Included as part of the PRECAUTIONS section.

PRECAUTIONS

Not for Intrathecal Use

Inadvertent intrathecal use of OMNISCAN (gadodiamide) has occurred and caused convulsions, coma, sensory and motor neurologic deficits.

Nephrogenic Systemic Fibrosis

Gadolinium-based contrast agents (GBCAs) increase the risk for nephrogenic systemic fibrosis (NSF) among patients with impaired elimination of the drugs. Avoid use of GBCAs among these patients unless the diagnostic information is essential and not available with non-contrast enhanced MRI or other modalities. The GBCA-associated NSF risk appears highest for patients with chronic, severe kidney disease (GFR < 30 mL/min/1.73m²) as well as patients with acute kidney injury. Do not administer OMNISCAN (gadodiamide) to these patients. The risk appears lower for patients with chronic, moderate kidney disease (GFR 30-59 mL/min/1.73m²) and little, if any, for patients with chronic, mild kidney disease (GFR 60-89 mL/min/1.73m²). NSF may result in fatal or debilitating fibrosis affecting the skin, muscle and internal organs. Report any diagnosis of NSF following OMNISCAN (gadodiamide) administration to GE Healthcare (1-800-654-0118) or FDA (1-800-FDA-1088 or www.fda.gov/medwatch).

Screen patients for acute kidney injury and other conditions that may reduce renal function. Features of acute kidney injury consist of rapid (over hours to days) and usually reversible decrease in kidney function, commonly in the setting of surgery, severe infection, injury or drug-induced kidney toxicity. Serum creatinine levels and estimated GFR may not reliably assess renal function in the setting of acute kidney injury. For patients at risk for chronically reduced renal function (e.g., age > 60 years, diabetes mellitus or chronic hypertension), estimate the GFR through laboratory testing.

Among the factors that may increase the risk for NSF are repeated or higher than recommended doses of a GBCA and the degree of renal impairment at the time of exposure. Record the specific GBCA and the dose administered to a patient. When administering OMNISCAN (gadodiamide) , do not exceed the recommended dose and allow a sufficient period of time for elimination of the drug prior to any readministration [see BOXED WARNING, CONTRAINDICATIONS, CLINICAL PHARMACOLOGY and DOSAGE AND ADMINISTRATION].

Hypersensitivity Reactions

Anaphylactoid and anaphylactic reactions, with cardiovascular, respiratory and/or cutaneous manifestations, resulting in death have occurred. If such a reaction occurs, stop OMNISCAN (gadodiamide) Injection and immediately begin appropriate therapy. Observe patients closely, particularly those with a history of drug reactions, asthma, allergy or other hypersensitivity disorders, during and up to several hours after OMNISCAN (gadodiamide) Injection.

Acute Renal Failure

In patients with renal insufficiency, acute renal failure requiring dialysis or worsening renal function have occurred, mostly within 48 hours of OMNISCAN (gadodiamide) Injection. The risk of renal failure may increase with increasing dose of gadolinium contrast. Use the lowest necessary dose of contrast and evaluate renal function in patients with renal insufficiency. Acute renal failure was observed in < 1% of patients in OMNISCAN clinical studies [see ADVERSE REACTIONS]. OMNISCAN (gadodiamide) is cleared by glomerular filtration. Hemodialysis also enhances OMNISCAN (gadodiamide) clearance [see Use In Specific Populations].

Impaired Visualization of Lesions Detectable with Non-contrast MRI

Paramagnetic contrast agents such as OMNISCAN (gadodiamide) might impair the visualization of lesions which are seen on the non-contrast MRI. This may be due to effects of the paramagnetic contrast agent, or imaging parameters. Exercise caution when OMNISCAN (gadodiamide) MRI scans are interpreted in the absence of a companion non-contrast MRI.

Laboratory Test Findings

Asymptomatic, transitory changes in serum iron have been observed. The clinical significance is unknown.

OMNISCAN (gadodiamide) interferes with serum calcium measurements with some colorimetric (complexometric) methods commonly used in hospitals, resulting in serum calcium concentrations lower than the true values. In patients with normal renal function, this effect lasts for 12-24 hours. In patients with decreased renal function, the interference with calcium measurements is expected to last during the prolonged elimination of OMNISCAN (gadodiamide) . After patients receive OMNISCAN (gadodiamide) , careful attention should be used in selecting the type of method used to measure calcium.

Nonclinical Toxicology

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Long term animal studies have not been performed to evaluate the carcinogenic potential of gadodiamide. The results of the following genotoxicity assays were negative: in vitro bacterial reverse mutation assay, in vitro Chinese Hamster Ovary (CHO)/Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyl Transferase (HGPT) forward mutation assay, in vitro CHO chromosome aberration assay, and the in vivo mouse micronucleus assay at intravenous doses of 27 mmol/kg (approximately 7 times the maximum human dose based on a body surface area comparison). Impairment of male or female fertility was not observed in rats after intravenous administration three times per week at the maximum dose tested of 1.0 mmol/kg (approximately 0.5 times the maximum human dose based on a body surface area comparison).

Use In Specific Populations

Pregnancy

Pregnancy Category C: OMNISCAN (gadodiamide) has been shown to have an adverse effect on embryo-fetal development in rabbits at dosages as low as 0.5 mmol/kg/day for 13 days during gestation (approximately 0.6 times the human dose based on a body surface area comparison). These adverse effects are observed as an increased incidence of flexed appendages and skeletal malformations which may be due to maternal toxicity since the body weight of the dams was reduced in response to OMNISCAN (gadodiamide) administration during pregnancy. In rat studies, fetal abnormalities were not observed at doses up to 2.5 mmol/kg/day for 10 days during gestation (1.3 times the maximum human dose based on a body surface area comparison); however, maternal toxicity was not achieved in these studies and a definitive conclusion about teratogenicity in rats at doses above 2.5 mmol/kg/day cannot be made. Adequate and well controlled studies in pregnant women have not been conducted. OMNISCAN (gadodiamide) should only be used during pregnancy if the potential benefit justifies the potential risk to the fetus.

Nursing Mothers

It is not known whether this drug is excreted in human milk. Because many drugs are excreted in human milk, exercise caution when administering OMNISCAN (gadodiamide) to a nursing woman.

Pediatric Use

The safety and efficacy of OMNISCAN (gadodiamide) at a single dose of 0.05 to 0.1 mmol/kg have been established in pediatric patients over 2 years of age based on adequate and well controlled studies of OMNISCAN (gadodiamide) in adults, a pediatric CNS imaging study, and safety data in the scientific literature. However, the safety and efficacy of doses greater than 0.1 mmol/kg and of repeated doses have not been studied in pediatric patients. Pharmacokinetics of OMNISCAN (gadodiamide) have not been studied in pediatrics. The glomerular filtration rate of neonates and infants is much lower than that of adults. The pharmacokinetics volume of distribution is also different. Therefore, the optimal dosing regimen and imaging times in patients under 2 years of age have not been established.

Geriatric Use

In clinical studies of OMNISCAN (gadodiamide) , 243 patients were between 65 and 80 years of age while 15 were over 80. No overall differences in safety or effectiveness were observed between these patients and younger patients. Other reported clinical experience has not identified differences in response between the elderly and younger patients, but greater sensitivity in the elderly cannot be ruled out. In general, dose selection for an elderly patient should be cautious, reflecting the greater frequency of decreased hepatic, renal or cardiac function, and of concomitant disease or other drug therapy. OMNISCAN (gadodiamide) is excreted by the kidney, and the risk of toxic reactions to OMNISCAN (gadodiamide) is greater in patients with impaired renal function [see WARNINGS AND PRECAUTIONS]. Because elderly patients are more likely to have decreased renal function, select dose carefully and assess eGFR by laboratory testing before OMNISCAN (gadodiamide) use.

Renal/Hepatic Impairment

Dose adjustments in renal or hepatic impairment have not been studied. Caution should be exercised in patients with impaired renal insufficiency [see WARNINGS AND PRECAUTIONS].

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

Clinical consequences of overdose with OMNISCAN (gadodiamide) have not been reported. The minimum lethal dose of intravenously administered OMNISCAN (gadodiamide) in rats and mice is greater than 20 mmol/kg (200 times the recommended human dose of 0.1 mmol/kg; 67 times the cumulative 0.3 mmol/kg dose). OMNISCAN (gadodiamide) is dialyzable.

CONTRAINDICATIONS

OMNISCAN (gadodiamide) is contraindicated in patients with:

 • chronic, severe kidney disease (glomerular filtration rate, GFR < 30 mL/min/1.73m²), or
 • acute kidney injury.

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Pharmacodynamics

In magnetic resonance imaging, visualization of normal and pathologic tissue depends in part on variations in the radiofrequency signal intensity. These variations occur due to: changes in proton density; alteration of the spin-lattice or longitudinal relaxation time (T1); and variation of the spin-spin or transverse relaxation time (T2). OMNISCAN (gadodiamide) is a paramagnetic agent with unpaired electron spins which generate a local magnetic field. As water protons move through this local magnetic field, the changes in magnetic field experienced by the protons reorient them with the main magnetic field more quickly than in the absence of a paramagnetic agent. By increasing the relaxation rate, OMNISCAN (gadodiamide) decreases both the T1 and T2 relaxation times in tissues where it is distributed. At clinical doses, the effect is primarily on the T1 relaxation time, and produces an increase in signal intensity. OMNISCAN (gadodiamide) does not cross the intact blood-brain barrier and, therefore, does not accumulate in normal brain or in lesions that do not have an abnormal blood-brain barrier (e.g., cysts, mature postoperative scars). However, disruption of the blood-brain barrier or abnormal vascularity allows accumulation of OMNISCAN (gadodiamide) in lesions such as neoplasms, abscesses, and subacute infarcts. The pharmacokinetic parameters of OMNISCAN (gadodiamide) in various lesions are not known. There is no detectable biotransformation or decomposition of gadodiamide.

Pharmacokinetics

The pharmacokinetics of intravenously administered gadodiamide in normal subjects conforms to an open, two-compartment model with mean distribution and elimination half-lives (reported as mean ± SD) of 3.7 ± 2.7 minutes and 77.8 ± 16 minutes, respectively. Gadodiamide is eliminated primarily in the urine with 95.4 ± 5.5% (mean ± SD) of the administered dose eliminated by 24 hours. The renal and plasma clearance rates of gadodiamide are nearly identical (1.7 and 1.8 mL/min/kg, respectively), and are similar to that of substances excreted primarily by glomerular filtration. The volume of distribution of gadodiamide (200 ± 61 mL/kg) is equivalent to that of extracellular water. Gadodiamide does not bind to human serum proteins in vitro . Pharmacokinetic and pharmacodynamic studies have not been systematically conducted to determine the optimal dose and imaging time in patients with abnormal renal function or renal failure, in the elderly, or in pediatric patients with immature renal function.

Clinical Studies

CNS (Central Nervous System)

OMNISCAN (gadodiamide) (0.1 mmol/kg) contrast enhancement in CNS MRI was evident in a study of 439 adults. In a study of sequential dosing, 57 adults received OMNISCAN (gadodiamide) 0.1 mmol/kg followed by 0.2 mmol/kg within 20 minutes (for cumulative dose of 0.3 mmol/kg). The MRIs were compared blindly. In 54/56 (96%) patients, OMNISCAN (gadodiamide) contrast enhancement was evident with both the 0.1 mmol/kg and cumulative 0.3 mmol/kg OMNISCAN (gadodiamide) doses relative to non-contrast MRI.

In comparison to the non-contrast MRI, increased numbers of brain and spine lesions were noted in 42% of patients who received OMNISCAN (gadodiamide) at any dose. In comparisons of 0.1 mmol/kg versus 0.3 mmol/kg, the results were comparable in 25/56 (45%); in 1/56 (2%) OMNISCAN (gadodiamide) 0.1 mmol/kg dose provided more diagnostic value and in 30/56 (54%) the cumulative OMNISCAN (gadodiamide) 0.3 mmol/kg dose provided more diagnostic value.

The usefulness of a single 0.3 mmol/kg bolus in comparison to the cumulative 0.3 mmol/kg (0.1 mmol/kg followed by 0.2 mmol/kg) has not been established.

OMNISCAN (gadodiamide) as a single 0.1 mmol/kg dose was evaluated in 97 pediatric patients with a mean age of 8.9 (2-18) years referred for CNS MRI. Postcontrast MRI provided added diagnostic information, diagnostic confidence, and new patient management information in 76%, 67%, and 52%, respectively, of pediatrics.

Body (Intrathoracic [noncardiac], Intra-abdominal, Pelvic and Retroperitoneal Regions)

OMNISCAN (gadodiamide) was evaluated in a controlled trial of 276 patients referred for body MRI. These patients had a mean age of 57 (9-88) years. Patients received 0.1 mmol/kg OMNISCAN (gadodiamide) for imaging the thorax (noncardiac), abdomen, and pelvic organs, or a dose of 0.05 mmol/kg for imaging the kidney. Pre- and post-OMNISCAN (gadodiamide) images were evaluated blindly for the degree of diagnostic value rated on a scale of “remarkably improved, improved, no change, worse, and cannot be determined.” The postcontrast results showed “remarkably improved” or “improved” diagnostic value in 90% of the thorax, liver, and pelvis patients, and in 95% of the kidney patients.

In a dose ranging study 258 patients referred for body MRI received OMNISCAN (gadodiamide) 0.025, 0.05, 0.1 mmol/kg. The lowest effective dose of OMNISCAN (gadodiamide) for the kidney was 0.05 mmol/kg.

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

Patients receiving OMNISCAN (gadodiamide) should be instructed to inform their physician if they:

 • are pregnant or breast feeding, or
 • have a history of renal and/or liver disease, convulsions, asthma or allergic respiratory disorders, or recent administration of gadolinium-based contrast.

GBCAs increase the risk for NSF among patients with impaired elimination of the drugs. To counsel patients at risk for NSF:

 • Describe the clinical manifestations of NSF
 • Describe procedures to screen for the detection of renal impairment

Instruct the patients to contact their physician if they develop signs or symptoms of NSF following OMNISCAN (gadodiamide) administration such as burning, itching, swelling, scaling, hardening and tightening of the skin; red or dark patches on the skin; stiffness in joints with trouble moving, bending or straightening the arms, hands, legs or feet; pain deep in the hip bones or ribs; or muscle weakness.

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

Patients receiving OMNISCAN (gadodiamide) should be instructed to inform their physician if they:

 • are pregnant or breast feeding, or
 • have a history of renal and/or liver disease, convulsions, asthma or allergic respiratory disorders, or recent administration of gadolinium-based contrast.

GBCAs increase the risk for NSF among patients with impaired elimination of the drugs. To counsel patients at risk for NSF:

 • Describe the clinical manifestations of NSF
 • Describe procedures to screen for the detection of renal impairment

Instruct the patients to contact their physician if they develop signs or symptoms of NSF following OMNISCAN (gadodiamide) administration such as burning, itching, swelling, scaling, hardening and tightening of the skin; red or dark patches on the skin; stiffness in joints with trouble moving, bending or straightening the arms, hands, legs or feet; pain deep in the hip bones or ribs; or muscle weakness.

Last reviewed on RxList: 2/11/2011
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com