والریک
والریک

نام ژنریک

Valeric

شکل دارویی

Valeric:Syrup 120 ml


Valiflor:Tablet 600 mg


Valerian:Capsul 350 mg

موارد مصرف

فرآورده هاي حاوي والرين در تنش هاي عصبي ،اضطراب و بي خوابي بكار مي روند.

موارد منع مصرف

-

عوارض جانبی دارو

-

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

مصرف اين فرآورده ها موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرام بخش مي گردد.

مکانیزم اثر

مصرف اين فرآورده ها موجب تشديد اثر ساير داروهاي آرام بخش مي گردد.

فارماكوكینتیك

-

نکات

-

سایر اطلاعات

-

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com