متوپرولول
متوپرولول

نام ژنریک

Metoprolol succinate

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet, Extended Release: 23.75, 47.5, 95, 190 mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


درمان آنژين قلبي: 95 ميلي‌گرم به صورت خوراکي روزانه.


درمان نارسايي احتقاني قلب: ابتدا 75/23 ميلي‌گرم در روز در افرادي که شدت نارسايي قلبي آن بر اساس طبقه‌بندي جامعه قلب نيويورک (NYHA) بيش از II است از نصف اين دوز آغاز شود هر دو هفته دوز را مي‌توان دو برابر کرد و تا حداکثر 190 ميلي‌گرم افزايش داد.


درمان پرفشار خوني: 75/23 تا 95 ميلي‌گرم در روز آغاز شود. دوز را مي‌توان با فواصل هفتگي يا بيشتر تا رسيدن به اثر مطلوب افزايش داد حداکثر دوز 380 ميلي‌گرم افزايش داد. ميزان دوز در JNC 7 45 تا 90 ميلي‌گرم ذکر شده است.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهار کننده گيرنده بتا ـ آدرنرژيک.


طبقه‌بندي درماني: کاهنده فشار خون، درمان کمکي در آنفارکتوس حاد ميوکارد، ضد آنژين قلبي، درمان کمکي نارسايي احتقاني قلب.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D (در سه ماهه دوم و سوم) رده C (در سه ماهه اول)


نام‌هاي تجاري: Meto Hexal Succ

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com