ویتامین ب 6
ویتامین ب 6

نام ژنریک

Magnesium / Pyridoxine (v

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: (48 /5) mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


كمبود منيزيم به صورت مجزا يا همراه با كمبود الكتروليتها يا ويتامين‌هاي ديگر.


بزرگسالان: روزانه 6 قرص (mmol 12 يا mg 300 منيزيم) در 2 تا 3 دوز منقسم همراه غذا استفاده مي‌شود.


كودكان 6 ساله و بزرگتر: روزانه 6-4 قرص در 2 تا 3 دوز منقسم همراه غذا مصرف مي‌شود.


كودكان زير 6 سال: روزانه مقدار mg/kg 30-10 منيزيم در 2 تا 3 دوز منقسم مصرف مي‌شود.


نكته: مدت معمول درمان حدود 1 ماه است.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


مصرف همزمان فرآورده‌هاي كلسيم و فسفر با اين تركيب باعث كاهش جذب گوارشي منيزيم مي‌شود. اين فرآورده‌ها نبايد با هم استفاده شوند.


اين تركيب جذب گوارشي تتراسايكلين‌ها را كاهش مي‌دهد. بنابراين، بين مصرف اين داروها بايد حداقل 3 ساعت فاصله باشد.


مصرف اين دارو با آن دسته از فرآورده‌هاي لوودوپا كه فاقد مهاركننده دكربوكسيلاز محيطي هستند، باعث كاهش اثر لوودوپا خواهد شد؛ زيرا پيريدوكسين فعاليت دكربوكسيلاز و در نتيجه تجزيه محيطي لوودوپا را افزايش مي‌دهد.


مصرف اين فرآورده با كينيدين، به دليل قليايي نمودن ادرار و كاهش
ترشح كليوي كينيدين، ممكن است باعث افزايش خطر مسموميت با اين دارو شود.

عوارض جانبی دارو

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ضد اسپاسم

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


دستگاه گوارش: اسهال، درد شكمي.


پوست: واكنش‌هاي پوستي.


ساير عوارض: واكنش‌هاي آلرژيك.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: در صورت طبيعي بودن عملكرد كليه، مصرف بيش از حد منيزيم به ندرت باعث سميت مي‌شود. در صورت نارسايي عملكرد كليه، مسموميت ناشي از منيزيم ممكن است رخ دهد. علايم سميت عبارتند از: افت فشار خون، تهوع، استفراغ، ضعف CNS، كاهش رفلكسها،‌ اختلالات ECG، ضعف تنفسي، كوما، ايست قلبي،‌ فلج تنفسي و سندرم آنوريك.


درمان: قطع مصرف دارو اولين اقدام مي‌باشد. در موارد شديد، درمان با كلسيم وريدي بايد صورت گيرد.


مصرف در كودكان: مصرف در كودكان زير 6 سال توصيه نمي‌شود.


مصرف در شيردهي: با توجه به ترشح منيزيم در شير، مصرف اين فرآورده در شيردهي توصيه نمي‌شود.


مصرف در بارداري: اثرات تراتوژنيك يا سميت جنيني با مصرف منيزيم مشاهده نشده است. تنها در صورت لزوم بايد مصرف شود.


توجه: براي كسب اطلاعات بيشتر، به تك نگاره هاي Magnesium Sulfate و Vitamin B6 مراجعه نماييد.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


دستگاه گوارش: اسهال، درد شكمي.


پوست: واكنش‌هاي پوستي.


ساير عوارض: واكنش‌هاي آلرژيك.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: در صورت طبيعي بودن عملكرد كليه، مصرف بيش از حد منيزيم به ندرت باعث سميت مي‌شود. در صورت نارسايي عملكرد كليه، مسموميت ناشي از منيزيم ممكن است رخ دهد. علايم سميت عبارتند از: افت فشار خون، تهوع، استفراغ، ضعف CNS، كاهش رفلكسها،‌ اختلالات ECG، ضعف تنفسي، كوما، ايست قلبي،‌ فلج تنفسي و سندرم آنوريك.


درمان: قطع مصرف دارو اولين اقدام مي‌باشد. در موارد شديد، درمان با كلسيم وريدي بايد صورت گيرد.


مصرف در كودكان: مصرف در كودكان زير 6 سال توصيه نمي‌شود.


مصرف در شيردهي: با توجه به ترشح منيزيم در شير، مصرف اين فرآورده در شيردهي توصيه نمي‌شود.


مصرف در بارداري: اثرات تراتوژنيك يا سميت جنيني با مصرف منيزيم مشاهده نشده است. تنها در صورت لزوم بايد مصرف شود.


توجه: براي كسب اطلاعات بيشتر، به تك نگاره هاي Magnesium Sulfate و Vitamin B6 مراجعه نماييد.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت به دارو يا اجزاي فرمولاسيون (مثل سوكروز، كائولين، تالك و تيتانيوم دي‌اكسيد)، نارسايي شديد كليوي (كليرانس كراتينين كمتر از ml/min 30).


موارد احتياط: نارسايي كليوي، ديابت (به دليل وجود سوكروز در قرص‌ها)، كودكان زير 6 سال، دوران شيردهي.

نکات

طبقه‌بندي مصرف در بارداري: مطالعه نشده است.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: ماده معدني، الكتروليت ـ ويتامين.


طبقه‌بندي درماني : رفع كمبود منيزيم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده A


موارد و مقدار مصرف


درمان كمكي در اختلالات گوارشي كه با اسپاسم عضلات صاف مشخص مي‌شوند.


بزرگسالان و كودكان بزرگتر از 10 سال: يك قرص سه بار در روز ترجيحاً 20 دقيقه قبل از غذا مصرف مي‌شود.


موارد منع مصرف و احتياط


1- موارد منع مصرف: پورفيري.


2- موارد احتياط: بارداري، شيردهي، انسداد فلجي روده.


نام‌هاي تجاري: Colofac, Colofac Retard


طبقه‌بندي درماني: ضد اسپاسم.


نام‌هاي تجاري: Magne-B6


Mebeverine HCl

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com