ابکسانترون
Mitoxantrone for Injection Concentrate (Novantrone)
ابکسانترون

نام ژنریک

Mitoxantrone HCl

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Injection: 2 mg/ml, 10ml

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


درمان اوليه لوسمي غيرلنفوسيتيك حاد در تركيب با ساير داروهاي تأييد شده براي اين بيماري.


بزرگسالان: براي اينداکشن (در شيمي‌درماني ترکيبي)، مقدار mg/m2 12 روزانه در روزهاي اول تا سوم انفوزيون وريدي، و mg/m2 100 سيتوزين آرابينوزيد از روزهاي اول تا هفتم به مدت هفت روز انفوزيون وريدي مداوم (طي 24 ساعت) مي‌شود. كامل ترين فرونشاني بيماري(remission) به دنبال دوره اوليه درمان (induction therapy) حاصل مي‌شود. در صورت كامل نبودن پاسخ ضد لوسميك، مي‌توان دوره دوم درمان را آغاز كرد؛ به مدت دو روز ميتوكسانترون و پنج روز سيتوزين با همان مقادير مصرف روزانه تجويز مي‌شود. در صورت بروز مسموميت خطرناك غيرخوني، تا رفع اين مسموميت نبايد دوره درمان شروع شود.


به‌صورت تركيبي در درمان اوليه درد ناشي از سرطان پروستات پيشرفته و مقاوم وابسته به هورمون.


بزرگسالان: هر 21 روز، مقدار mg/m2 14-12 طي 30-15 دقيقه انفوزيون وريدي مي‌شود.


کاهش ناتواني عصبي و فواصل عود مجدد در مولتيپل اسکلروزيس پيشرفته، مزمن و عود کننده.


بزرگسالان: هر سه ماه، مقدار mg/m2 12 طي 15-5 دقيقه انفوزيون وريدي مي‌شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: حساسيت مفرط به دارو.


موارد احتياط: سابقه تماس با آنتراسيكلينها يا ساير داروهاي کارديوتوکسيک. مصرف اين دارو در بارداري ممنوع مي‌باشد مگر اينکه منافع استفاده از آن بر خطراتي که متوجه جنين است ارجح باشد.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


1- پيگيري دقيق و مكرر معيارهاي آزمايشگاهي خوني و شيميايي، از جمله آزمونهاي علمكرد كبد، شمارش دوره‌اي تعداد سلولهاي خوني با پيگيري دقيق وضعيت بيمار توصيه شده است.


2- بي‌ضرري مصرف دارو در ساير روشهاي مصرف جز تزريق وريدي ثابت نشده است. اين دارو نبايد از راه داخل نخاعي مصرف شود.


3- ميزان ejection fraction بطن چپ و علائم نارسايي قلبي پيش از شروع درمان بررسي شود.


4- بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس که دوز تجمعي دارو در آنها به mg/m2 100 مي‌رسد، از نظر شواهد سميت قلبي بايد بررسي شوند. حداکثر دوز تجمعي دارو در اين بيماران نبايد از mg/m2 140بيشتر شود.


5- زيادي اسيداوريك خون ممكن است در اثر تخريب سريع سلولهاي تومور عارض شود. غلظت اسيداوريك سرم پيگيري شود. پيش از شروع درمان با داروهاي ضد لوسمي، داروهاي كاهنده اسيداوريك خون تجويز شود.


6- افزايش گذراي AST و ALT 24-4 روز بعد از درمان با ميتوكسانترون بروز كرده است.


7- براي آماده كردن دارو، محلول را حداقل با 50 ميلي‌ليتر محلول كلرورسديم 9/0 درصد يا دكستروز پنج درصد رقيق كرده و به آهستگي و طي بيش از سه دقيقه به داخل لوله در حال جريان محلول كلرورسديم 9/0 درصد يا دكستروز پنج درصد تزريق مي‌كنند. محلول انفوزيون استفاده نشده بايد به‌طور مناسب از بين برود. براي انفوزيون نبايد با هپارين مخلوط شود؛ ممكن است رسوب تشكيل شود. در مورد سازگاري دارو اطلاعات دقيقي موجود نيست.


8- براي انفوزيون وريدي در مدت 15 تا 30 دقيقه محلول را رقيق کنيد.


9- در صورت نشت دارو از رگ به خارج، تزريق دارو قطع و از يك وريد ديگر شروع شود. اين دارو تاول‌زا نيست و واكنش‌هاي موضعي شديد با آن بسيار كم است.


10- 24 ساعت بعد از مصرف دارو ممكن است ادرار به رنگ آبي متمايل به سبز درآيد.


11- صلبيه ممكن است آبي‌رنگ شود. اين علامت مي‌تواند ناشي از ساپرس شدن مغز استخوان باشد.


12- بعد از نفوذ به ظرف محتوي دارو، ميتوکسانترون رقيق نشده حداکثر 7 روز در دماي اتاق يا 14 روز در يخچال نگه‌داري شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


1- پس از 24 ساعت از شروع درمان، ادرار ممکن است به رنگ آبي مايل به سبز و اسکلرا آبي رنگ شود.


2- ريزش مو ممکن است اتفاق بيفتد.


3- علائم و نشانه‌هاي سركوب فعاليت مغز استخوان (تب، گلودرد، كبودشدن آسان، يا خونريزي شديد) را فوراً به پزشك اطلاع دهيد.


4- از حاملگي طي مصرف اين دارو خودداري كنيد. در صورت احتمال حاملگي به پزشك اطلاع دهيد.


5- براي به حداقل رساندن نفروپاتي ناشي از اسيداوريك مايعات زياد مصرف كنيد.


مصرف در كودكان: بي‌ضروري و اثربخشي دارو ثابت نشده است.


مصرف در شيردهي: ترشح ميتوكسانترون در شير مادر مشخص نيست. به ‌دليل احتمال واكنش‌هاي جانبي وخيم در نوزادان، بايد شيردهي قبل از مصرف دارو قطع شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: حملات تشنجي، تب، سردرد.


قلبي ـ عروقي: CHF، آريتمي، تاكيكاردي.


چشم، گوش، حلق و بيني: التهاب ملتحمه چشم، سينوزيت،
temporary blue color to sclera


دستگاه گوارش: خونريزي، درد شكمي، اسهال، تهوع، موكوزيت، استفراغ، التهاب مخاط دهان.


ادراري ـ تناسلي: نارسايي كليوي، آمنوره، اختلال قاعدگي، عفونت ادراري.


خون: سركوب فعاليت مغز استخوان.


كبد: يرقان.


تنفسي:تنگي نفس، سرفه، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني.


پوست: پتشي، آلوپسي، اكيموز.


ساير عوارض: سپسيس، عفونتهاي قارچي.

مکانیزم اثر

عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: حملات تشنجي، تب، سردرد.


قلبي ـ عروقي: CHF، آريتمي، تاكيكاردي.


چشم، گوش، حلق و بيني: التهاب ملتحمه چشم، سينوزيت،
temporary blue color to sclera


دستگاه گوارش: خونريزي، درد شكمي، اسهال، تهوع، موكوزيت، استفراغ، التهاب مخاط دهان.


ادراري ـ تناسلي: نارسايي كليوي، آمنوره، اختلال قاعدگي، عفونت ادراري.


خون: سركوب فعاليت مغز استخوان.


كبد: يرقان.


تنفسي:تنگي نفس، سرفه، عفونت دستگاه تنفسي فوقاني.


پوست: پتشي، آلوپسي، اكيموز.


ساير عوارض: سپسيس، عفونتهاي قارچي.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


جذب: فقط انفوزيون وريدي مي‌شود.


پخش: 78 درصد به پروتئين پلاسما پيوند مي‌يابد و عمدتا در بافت تيروئيد، کبد، قلب و گلبولهاي قرمز تجمع مي‌يابد.


متابوليسم: توسط كبد متابوليزه مي‌شود.


دفع: دفع از طريق سيستمهاي كليوي و كبدي ـ صفراوي انجام مي‌شود؛ 11-6 درصد طي پنج روز از راه ادرار؛ 65 درصد به صورت تغيير نيافته و 35 درصد به صورت دو متابوليت غيرفعال و 25 درصد از راه مدفوع در مدت 5 روز دفع مي‌شود.

New Page 2
روش مصرف
شروع اثر
پيک اثر
مدت اثر
وريدي
نامشخص
نامشخص
نامشخصسایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتي‌بيوتيك، آنتي‌نئوپلاستيك.


طبقه‌بندي درماني: ضد نئوپلاسم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده D


نام‌هاي تجاري: Ebexantron


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ممکن است سطح AST، ALT، بيلي روبين و اسيد اوريک را افزايش دهد.


مسموميت و درمان


تظاهرات باليني: لكوپني شديد همراه با عفونت.


درمان: معيارهاي خوني پيگيري و درمان به‌ صورت علامتي انجام شود. درمان ضد ميكروبي ممكن است ضروري باشد.

Mitoxantrone for Injection Concentrate (Novantrone)

NOVANTRONE®
(mitoxantrone) for Injection Concentrate

WARNING

NOVANTRONE® (mitoxantrone for injection concentrate) should be administered under the supervision of a physician experienced in the use of cytotoxic chemotherapy agents.

NOVANTRONE® should be given slowly into a freely flowing intravenous infusion. It must never be given subcutaneously, intramuscularly, or intra-arterially. Severe local tissue damage may occur if there is extravasation during administration. (See ADVERSE REACTIONS, General, Cutaneous and DOSAGE AND ADMINISTRATION, Preparation and Administration Precautions).

NOT FOR INTRATHECAL USE. Severe injury with permanent sequelae can result from intrathecal administration. (See WARNINGS, General)

Except for the treatment of acute nonlymphocytic leukemia, NOVANTRONE® therapy generally should not be given to patients with baseline neutrophil counts of less than 1,500 cells/mm³. In order to monitor the occurrence of bone marrow suppression, primarily neutropenia, which may be severe and result in infection, it is recommended that frequent peripheral blood cell counts be performed on all patients receiving NOVANTRONE®.

Cardiotoxicity

Congestive heart failure (CHF), potentially fatal, may occur either during therapy with NOVANTRONE® or months to years after termination of therapy. Cardiotoxicity risk increases with cumulative NOVANTRONE dose and may occur whether or not cardiac risk factors are present. Presence or history of cardiovascular disease, radiotherapy to the mediastinal/pericardial area, previous therapy with other anthracyclines or anthracenediones, or use of other cardiotoxic drugs may increase this risk. In cancer patients, the risk of symptomatic CHF was estimated to be 2.6% for patients receiving up to a cumulative dose of 140 mg/m². To mitigate the cardiotoxicity risk with NOVANTRONE, prescribers should consider the following:

All Patients

 • All patients should be assessed for cardiac signs and symptoms by history, physical examination, and ECG prior to start of NOVANTRONE® therapy.
 • All patients should have baseline quantitative evaluation of left ventricular ejection fraction (LVEF) using appropriate methodology (ex. Echocardiogram, multi-gated radionuclide angiography (MUGA), MRI, etc.).

Multiple Sclerosis Patients

 • MS patients with a baseline LVEF below the lower limit of normal should not be treated with NOVANTRONE®.
 • MS patients should be assessed for cardiac signs and symptoms by history, physical examination and ECG prior to each dose.
 • MS patients should undergo quantitative reevaluation of LVEF prior to each dose using the same methodology that was used to assess baseline LVEF. Additional doses of NOVANTRONE® should not be administered to multiple sclerosis patients who have experienced either a drop in LVEF to below the lower limit of normal or a clinically significant reduction in LVEF during NOVANTRONE® therapy.
 • MS patients should not receive a cumulative NOVANTRONE dose greater than 140 mg/m².
 • MS patients should undergo yearly quantitative LVEF evaluation after stopping NOVANTRONE to monitor for late occurring cardiotoxicity.

Secondary Leukemia

NOVANTRONE® therapy in patients with MS and in patients with cancer increases the risk of developing secondary acute myeloid leukemia.

For additional information, see WARNINGS and DOSAGE AND ADMINISTRATION.

DRUG DESCRIPTION

NOVANTRONE® (mitoxantrone hydrochloride) is a synthetic antineoplastic anthracenedione for intravenous use. The molecular formula is C22H28N4O6•2HCl and the molecular weight is 517.41. It is supplied as a concentrate that MUST BE DILUTED PRIOR TO INJECTION. The concentrate is a sterile, nonpyrogenic, dark blue aqueous solution containing mitoxantrone hydrochloride equivalent to 2 mg/mL mitoxantrone free base, with sodium chloride (0.80% w/v), sodium acetate (0.005% w/v), and acetic acid (0.046% w/v) as inactive ingredients. The solution has a pH of 3.0 to 4.5 and contains 0.14 mEq of sodium per mL. The product does not contain preservatives. The chemical name is 1,4-dihydroxy-5,8-bis[[2-[(2-hydroxyethyl) amino]ethyl]amino]-9,10anthracenedione dihydrochloride and the structural formula is:

NOVANTRONE® (mitoXANTRONE) Structural Formula Illustration

What are the possible side effects of mitoxantrone (Novantrone)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • signs of infection such as fever, chills, sore throat, flu symptoms, easy bruising or bleeding (nosebleeds, bleeding gums), loss of appetite, mouth sores, unusual weakness;
 • pain or burning when you urinate;
 • fast, slow, or uneven heart rate;
 • severe or ongoing nausea or diarrhea;
 • black, bloody, or tarry...

Read All Potential Side Effects and See Pictures of Novantrone »

What are the precautions when taking mitoxantrone for injection concentrate (Novantrone)?

Before using mitoxantrone, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: blood/bleeding disorders (e.g., anemia, low blood cell counts), heart disease (e.g., congestive heart failure, irregular heartbeat), liver disease, radiation treatment, recent/current infection.

Do not have immunizations/vaccinations without the consent of your doctor, and avoid contact with people who have recently received oral polio vaccine or flu vaccine inhaled through the nose. Wash your hands well to prevent...

Read All Potential Precautions of Novantrone »

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

INDICATIONS

NOVANTRONE is indicated for reducing neurologic disability and/or the frequency of clinical relapses in patients with secondary (chronic) progressive, progressive relapsing, or worsening relapsing-remitting multiple sclerosis (i.e., patients whose neurologic status is significantly abnormal between relapses). NOVANTRONE is not indicated in the treatment of patients with primary progressive multiple sclerosis.

The clinical patterns of multiple sclerosis in the studies were characterized as follows: secondary progressive and progressive relapsing disease were characterized by gradual increasing disability with or without superimposed clinical relapses, and worsening relapsing-remitting disease was characterized by clinical relapses resulting in a step-wise worsening of disability.

NOVANTRONE in combination with corticosteroids is indicated as initial chemotherapy for the treatment of patients with pain related to advanced hormone-refractory prostate cancer.

NOVANTRONE in combination with other approved drug(s) is indicated in the initial therapy of acute nonlymphocytic leukemia (ANLL) in adults. This category includes myelogenous, promyelocytic, monocytic, and erythroid acute leukemias.

DOSAGE AND ADMINISTRATION

(See also WARNINGS)

Multiple Sclerosis

The recommended dosage of NOVANTRONE is 12 mg/m² given as a short (approximately 5 to 15 minutes) intravenous infusion every 3 months. Left ventricular ejection fraction (LVEF) should be evaluated by echocardiogram or MUGA prior to administration of the initial dose of NOVANTRONE and all subsequent doses. In addition, LVEF evaluations are recommended if signs or symptoms of congestive heart failure develop at any time during treatment with NOVANTRONE NOVANTRONE should not be administered to multiple sclerosis patients with an LVEF < 50%, with a clinically significant reduction in LVEF, or to those who have received a cumulative lifetime dose of ≥ 140 mg/m². Complete blood counts, including platelets, should be monitored prior to each course of NOVANTRONE and in the event that signs or symptoms of infection develop. NOVANTRONE generally should not be administered to multiple sclerosis patients with neutrophil counts less than 1500 cells/mm³. Liver function tests should also be monitored prior to each course. NOVANTRONE therapy in multiple sclerosis patients with abnormal liver function tests is not recommended because NOVANTRONE clearance is reduced by hepatic impairment and no laboratory measurement can predict drug clearance and dose adjustments.

Women with multiple sclerosis who are biologically capable of becoming pregnant, even if they are using birth control, should have a pregnancy test, and the results should be known, before receiving each dose of NOVANTRONE (see WARNINGS, Pregnancy).

Hormone-Refractory Prostate Cancer

Based on data from two Phase 3 comparative trials of NOVANTRONE plus corticosteroids versus corticosteroids alone, the recommended dosage of NOVANTRONE is 12 to 14 mg/m² given as a short intravenous infusion every 21 days.

Combination Initial Therapy for ANLL in Adults

For induction, the recommended dosage is 12 mg/m² of NOVANTRONE daily on Days 1-3 given as an intravenous infusion, and 100 mg/m² of cytarabine for 7 days given as a continuous 24-hour infusion on Days 1-7.

Most complete remissions will occur following the initial course of induction therapy. In the event of an incomplete antileukemic response, a second induction course may be given. NOVANTRONE should be given for 2 days and cytarabine for 5 days using the same daily dosage levels.

If severe or life-threatening nonhematologic toxicity is observed during the first induction course, the second induction course should be withheld until toxicity resolves.

Consolidation therapy which was used in two large randomized multicenter trials consisted of NOVANTRONE, 12 mg/m² given by intravenous infusion daily on Days 1 and 2 and cytarabine, 100 mg/m² for 5 days given as a continuous 24-hour infusion on Days 1-5. The first course was given approximately 6 weeks after the final induction course; the second was generally administered 4 weeks after the first. Severe myelosuppression occurred. (See CLINICAL PHARMACOLOGY)

Hepatic Impairment

For patients with hepatic impairment, there is at present no laboratory measurement that allows for dose adjustment recommendations. (See CLINICAL PHARMACOLOGY, Special Populations, Hepatic Impairment)

Preparation and Administration Precautions

NOVANTRONE CONCENTRATE MUST BE DILUTED PRIOR TO USE.

Parenteral drug products should be inspected visually for particulate matter and discoloration prior to administration whenever solution and container permit.

The dose of NOVANTRONE should be diluted to at least 50 mL with either 0.9% Sodium Chloride Injection (USP) or 5% Dextrose Injection (USP). NOVANTRONE may be further diluted into Dextrose 5% in Water, Normal Saline or Dextrose 5% with Normal Saline and used immediately. DO NOT FREEZE.

NOVANTRONE should not be mixed in the same infusion as heparin since a precipitate may form. Because specific compatibility data are not available, it is recommended that NOVANTRONE not be mixed in the same infusion with other drugs. The diluted solution should be introduced slowly into the tubing as a freely running intravenous infusion of 0.9% Sodium Chloride Injection (USP) or 5% Dextrose Injection (USP) over a period of not less than 3 minutes. Unused infusion solutions should be discarded immediately in an appropriate fashion. In the case of multidose use, after penetration of the stopper, the remaining portion of the undiluted NOVANTRONE concentrate should be stored not longer than 7 days between 15°-25°C (59°-77°F) or 14 days under refrigeration. DO NOT FREEZE. CONTAINS NO PRESERVATIVE.

Care in the administration of NOVANTRONE will reduce the chance of extravasation. NOVANTRONE should be administered into the tubing of a freely running intravenous infusion of 0.9% Sodium Chloride Injection, USP or 5% Dextrose Injection, USP. The tubing should be attached to a Butterfly needle or other suitable device and inserted preferably into a large vein. If possible, avoid veins over joints or in extremities with compromised venous or lymphatic drainage. Care should be taken to avoid extravasation at the infusion site and to avoid contact of NOVANTRONE with the skin, mucous membranes, or eyes. NOVANTRONE SHOULD NOT BE ADMINISTERED SUBCUTANEOUSLY. If any signs or symptoms of extravasation have occurred, including burning, pain, pruritis, erythema, swelling, blue discoloration, or ulceration, the injection or infusion should be immediately terminated and restarted in another vein. During intravenous administration of NOVANTRONE extravasation may occur with or without an accompanying stinging or burning sensation even if blood returns well on aspiration of the infusion needle. If it is known or suspected that subcutaneous extravasation has occurred, it is recommended that intermittent ice packs be placed over the area of extravasation and that the affected extremity be elevated. Because of the progressive nature of extravasation reactions, the area of injection should be frequently examined and surgery consultation obtained early if there is any sign of a local reaction.

Skin accidentally exposed to NOVANTRONE should be rinsed copiously with warm water and if the eyes are involved, standard irrigation techniques should be used immediately. The use of goggles, gloves, and protective gowns is recommended during preparation and administration of the drug.

Procedures for proper handling and disposal of anticancer drugs should be considered. Several guidelines on this subject have been published.1-4 There is no general agreement that all of the procedures recommended in the guidelines are necessary or appropriate.

HOW SUPPLIED

NOVANTRONE® (mitoxantrone for injection concentrate) is a sterile aqueous solution containing mitoxantrone hydrochloride at a concentration equivalent to 2 mg mitoxantrone free base per mL supplied in vials for multidose use as follows:

NDC 44087-1520-1 -20 mg/10 mL/multidose vial (2 mg/mL)

NOVANTRONE® (mitoxantrone for injection concentrate) should be stored between 15°-25°C (59°-77°F). DO NOT FREEZE.

REFERENCES

1. NIOSH Alert: Preventing occupational exposures to antineoplastic and other hazardous drugs in healthcare settings. 2004. U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute for Occupational Safety and Health, DHHS (NIOSH) Publication No. 2004-165.

2. OSHA Technical Manual, TED 1-0.15A, Section VI: Chapter 2. Controlling Occupational Exposure to Hazardous Drugs. OSHA, 1999. http://www.osha.gov/dts/osta/otm_vi_2.html.

3. American Society of Health-System Pharmacists. (2006) ASHP Guidelines on Handling Hazardous Drugs.

4. Polovich, M., White, J.M., & Kelleher, L.O. (eds.) 2005. Chemotherapy and biotherapy guidelines and recommendations for practice (2nd ed.) Pittsburgh, PA: Oncology Nursing Society.

Issue Date: March/2012. Manufactured for: EMD Serono, Inc. Rockland, MA 02370 USA

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

SIDE EFFECTS

Multiple Sclerosis

NOVANTRONE has been administered to 149 patients with multiple sclerosis in two randomized clinical trials, including 21 patients who received NOVANTRONE in combination with corticosteroids.

In Study 1, the proportion of patients who discontinued treatment due to an adverse event was 9.7% (n = 6) in the 12 mg/m² NOVANTRONE arm (leukopenia, depression, decreased LV function, bone pain and emesis, renal failure, and one discontinuation to prevent future complications from repeated urinary tract infections) compared to 3.1% (n = 2) in the placebo arm (hepatitis and myocardial infarction). The following clinical adverse experiences were significantly more frequent in the NOVANTRONE groups: nausea, alopecia, urinary tract infection, and menstrual disorders, including amenorrhea.

Table 4a summarizes clinical adverse events of all intensities occurring in ≥ 5% of patients in either dose group of NOVANTRONE and that were numerically greater on drug than on placebo in Study 1. The majority of these events were of mild to moderate intensity, and nausea was the only adverse event that occurred with severe intensity in more than one patient (three patients [5%] in the 12 mg/m² group). Of note, alopecia consisted of mild hair thinning.

Two of the 127 patients treated with NOVANTRONE in Study 1 had decreased LVEF to below 50% at some point during the 2 years of treatment. An additional patient receiving 12 mg/m² did not have LVEF measured, but had another echocardiographic measure of ventricular function (fractional shortening) that led to discontinuation from the study.

Table 4a : Adverse Events of Any Intensity Occurring in ≥ 5% of Patients on Any Dose of NOVANTRONE and That Were Numerically Greater Than in the Placebo Group Study 1

Preferred Term Percent of Patients
Placebo
(N = 64)
5 mg/m² NOVANTRONE
(N = 65)
12 mg/m² NOVANTRONE
(N = 62)
Nausea 20 55 76
Alopecia 31 38 61
Menstrual disorder * 26 51 61
Amenorrhea * 3 28 43
Upper respiratory tract infection 52 51 53
Urinary tract infection 13 29 32
Stomatitis 8 15 19
Arrhythmia 8 6 18
Diarrhea 11 25 16
Urine abnormal 6 5 11
ECG abnormal 3 5 11
Constipation 6 14 10
Back pain 5 6 8
Sinusitis 2 3 6
Headache 5 6 6
* Percentage of female patients.

The proportion of patients experiencing any infection during Study 1 was 67% for the placebo group, 85% for the 5 mg/m² group, and 81% for the 12 mg/m² group. However, few of these infections required hospitalization: one placebo patient (tonsillitis), three 5 mg/m² patients (enteritis, urinary tract infection, viral infection), and four 12 mg/m² patients (tonsillitis, urinary tract infection [two], endometritis).

Table 4b summarizes laboratory abnormalities that occurred in ≥ 5% of patients in either NOVANTRONE dose group, and that were numerically more frequent than in the placebo group.

Table 4b : Laboratory Abnormalities Occurring in ≥ 5% of Patients* on Either Dose of NOVANTRONE and That Were More Frequent Than in the Placebo Group Study 1

Event Percent of Patients
Placebo
(N = 64)
5 mg/m² NOVANTRONE
(N = 65)
12 mg/m² NOVANTRONE
(N = 62)
Leukopenia a 0 9 19
Gamma-GT increased 3 3 15
SGOT increased 8 9 8
Granulocytopenia b 2 6 6
Anemia 2 9 6
SGPT increased 3 6 5
*Assessed using World Health Organization (WHO) toxicity criteria.
< 4000 cells/mm³
< 2000 cells/mm³

There was no difference among treatment groups in the incidence or severity of hemorrhagic events.

In Study 2, NOVANTRONE was administered once a month. Clinical adverse events most frequently reported in the NOVANTRONE group included amenorrhea (53% of female patients), alopecia (33% of patients), nausea (29% of patients), and asthenia (24% of patients). Tables 5a and 5b respectively summarize adverse events and laboratory abnormalities occurring in > 5% of patients in the NOVANTRONE group and numerically more frequent than in the control group.

Table 5a : Adverse Events of Any Intensity Occurring in > 5% of Patients* in the NOVANTRONE Group and Numerically More Frequent Than in the Control Group Study 2

Event Percent of Patients
MP
(n = 21)
N + MP
(n = 21)
Amenorrhea a 0 53
Alopecia 0 33
Nausea 0 29
Asthenia 0 24
Pharyngitis/throat infection 5 19
Gastralgia/stomach burn/epigastric pain 5 14
Aphthosis 0 10
Cutaneous mycosis 0 10
Rhinitis 0 10
Menorrhagia a 0 7
N = NOVANTRONE, MP = methylprednisolone
*Assessed using National Cancer Institute (NCI) common toxicity criteria.
a Percentage of female patients.

Table 5b : Laboratory Abnormalities Occurring in > 5% of Patients* in the NOVANTRONE Group and Numerically More Frequent Than in the Control Group Study 2

Event Percent of Patients
MP
(n = 21)
N + MP
(n = 21)
WBC low a 14 100
ANC low b 10 100
Lymphocytes low 43 95
Hemoglobin low 48 43
Platelets low c 0 33
SGOT high 5 15
SGPT high 10 15
Glucose high 5 10
Potassium low 0 10
N = NOVANTRONE, MP = methylprednisolone.
*Assessed using National Cancer Institute (NCI) common toxicity criteria.
a < 4000 cells/mm3
b
< 1500 cells/mm3
c
< 100,000 cells/mm3

Leukopenia and neutropenia were reported in the N +MP group (see Table 5b).

Neutropenia occurred within 3 weeks after NOVANTRONE administration and was always reversible. Only mild to moderate intensity infections were reported in 9 of 21 patients in the N +MP group and in 3 of 21 patients in the MP group; none of these required hospitalization. There was no difference among treatment groups in the incidence or severity of hemorrhagic events. There were no withdrawals from Study 2 for safety reasons.

Leukemia

NOVANTRONE has been studied in approximately 600 patients with acute nonlymphocytic leukemia (ANLL). Table 6 represents the adverse reaction experience in the large U.S. comparative study of mitoxantrone + cytarabine vs daunorubicin + cytarabine. Experience in the large international study was similar. A much wider experience in a variety of other tumor types revealed no additional important reactions other than cardiomyopathy (see WARNINGS). It should be appreciated that the listed adverse reaction categories include overlapping clinical symptoms related to the same condition, e.g., dyspnea, cough and pneumonia. In addition, the listed adverse reactions cannot all necessarily be attributed to chemotherapy as it is often impossible to distinguish effects of the drug and effects of the underlying disease. It is clear, however, that the combination of NOVANTRONE + cytarabine was responsible for nausea and vomiting, alopecia, mucositis/stomatitis, and myelosuppression.

Table 6 summarizes adverse reactions occurring in patients treated with NOVANTRONE + cytarabine in comparison with those who received daunorubicin + cytarabine for therapy of ANLL in a large multicenter randomized prospective U.S. trial.

Adverse reactions are presented as major categories and selected examples of clinically significant subcategories.

Table 6 : Adverse Events Occurring in ANLL Patients Receiving NOVANTRONE or Daunorubicin

Event Induction [% pts entering induction] Consolidation [% pts entering induction]
NOV
N = 102
DAUN
N = 102
NOV
N = 55
DAUN
N = 49
Cardiovascular 26 28 11 24
  CHF 5 6 0 0
  Arrhythmias 3 3 4 4
Bleeding 37 41 20 6
  GI 16 12 2 2
  Petechiae/ecchymoses 7 9 11 2
Gastrointestinal 88 85 58 51
  Nausea/vomiting 72 67 31 31
  Diarrhea 47 47 18 8
  Abdominal pain 15 9 9 4
  Mucositis/stomatitis 29 33 18 8
Hepatic 10 11 14 2
  Jaundice 3 8 7 0
Infections 66 73 60 43
  UTI 7 2 7 2
  Pneumonia 9 7 9 0
  Sepsis 34 36 31 18
  Fungal infections 15 13 9 6
Renal failure 8 6 0 2
Fever 78 71 24 18
Alopecia 37 40 22 16
Pulmonary 43 43 24 14
  Cough 13 9 9 2
  Dyspnea 18 20 6 0
CNS 30 30 34 35
  Seizures 4 4 2 8
  Headache 10 9 13 8
Eye 7 6 2 4
  Conjunctivitis 5 1 0 0
NOV = NOVANTRONE, DAUN = daunorubicin.

Hormone-Refractory Prostate Cancer

Detailed safety information is available for a total of 353 patients with hormone-refractory prostate cancer treated with NOVANTRONE, including 274 patients who received NOVANTRONE in combination with corticosteroids.

Table 7 summarizes adverse reactions of all grades occurring in ≥ 5% of patients in Trial CCI-NOV22.

Table 7 : Adverse Events of Any Intensity Occurring in ≥ 5% of Patients Trial CCI-NOV22

Event N + P
(n = 80)
%
P
(n = 81)
%
Nausea 61 35
Fatigue 39 14
Alopecia 29 0
Anorexia 25 6
Constipation 16 14
Dyspnea 11 5
Nail bed changes 11 0
Edema 10 4
Systemic infection 10 7
Mucositis 10 0
UTI 9 4
Emesis 9 5
Pain 8 9
Fever 6 3
Hemorrhage/bruise 6 1
Anemia 5 3
Cough 5 0
Decreased LVEF 5 0
Anxiety/depression 5 3
Dyspepsia 5 6
Skin infection 5 3
Blurred vision 3 5
N = NOVANTRONE, P = prednisone.

No nonhematologic adverse events of Grade 3/4 were seen in > 5% of patients.

Table 8 summarizes adverse events of all grades occurring in ≥ 5% of patients in Trial CALGB 9182.

Table 8 : Adverse Events of Any Intensity Occurring in ≥ 5 % of Patients Trial CALGB 9182

Event N + H
(n = 112)
H
(n = 113)
n % n %
Decreased WBC 96 87 4 4
Abnormal granulocytes/bands 88 79 3 3
Decreased hemoglobin 83 75 42 39
Abnormal lymphocytes count 78 72 27 25
Pain 45 41 44 39
Abnormal platelet count 43 39 8 7
Abnormal alkaline phosphatase 41 37 42 38
Malaise/fatigue 37 34 16 14
Hyperglycemia 33 31 32 30
Edema 31 30 15 14
Nausea 28 26 9 8
Anorexia 24 22 16 14
Abnormal BUN 24 22 22 20
Abnormal Transaminase 22 20 16 14
Alopecia 20 20 1 1
Abnormal Cardiac function 19 18 0 0
Infection 18 17 4 4
Weight loss 18 17 13 12
Dyspnea 16 15 9 8
Diarrhea 16 14 4 4
Fever in absence of infection 15 14 7 6
Weight gain 15 14 16 15
Abnormal creatinine 14 13 11 10
Other gastrointestinal 13 14 11 11
Vomiting 12 11 6 5
Other neurologic 11 11 5 5
Hypocalcemia 10 10 5 5
Hematuria 9 11 5 6
Hyponatremia 9 9 3 3
Sweats 9 9 2 2
Other liver 8 8 8 8
Stomatitis 8 8 1 1
Cardiac dysrhythmia 7 7 3 3
Hypokalemia 7 7 4 4
Neuro/constipation 7 7 2 2
Neuro/motor disorder 7 7 3 3
Neuro/mood disorder 6 6 2 2
Skin disorder 6 6 4 4
Cardiac ischemia 5 5 1 1
Chills 5 5 0 0
Hemorrhage 5 5 3 3
Myalgias/arthralgias 5 5 3 3
Other kidney/bladder 5 5 3 3
Other endocrine 5 6 3 4
Other pulmonary 5 5 3 3
Hypertension 4 4 5 5
Impotence/libido 4 7 2 3
Proteinuria 4 6 2 3
Sterility 3 5 2 3
N= NOVANTRONE, H= hydrocortisone

General

Allergic Reaction

Hypotension, urticaria, dyspnea, and rashes have been reported occasionally. Anaphylaxis/anaphylactoid reactions have been reported rarely.

Cutaneous

Extravasation at the infusion site has been reported, which may result in erythema, swelling, pain, burning, and/or blue discoloration of the skin. Extravasation can result in tissue necrosis with resultant need for debridement and skin grafting. Phlebitis has also been reported at the site of the infusion.

Hematologic

Topoisomerase II inhibitors, including NOVANTRONE, in combination with other antineoplastic agents or alone, have been associated with the development of acute leukemia (see WARNINGS).

Leukemia

Myelosuppression is rapid in onset and is consistent with the requirement to produce significant marrow hypoplasia in order to achieve a response in acute leukemia. The incidences of infection and bleeding seen in the U.S. trial are consistent with those reported for other standard induction regimens.

Hormone-Refractory Prostate Cancer

In a randomized study where dose escalation was required for neutrophil counts greater than 1000/mm³, Grade 4 neutropenia (ANC < 500 /mm³) was observed in 54% of patients treated with NOVANTRONE + low-dose prednisone. In a separate randomized trial where patients were treated with 14 mg/m², Grade 4 neutropenia in 23% of patients treated with NOVANTRONE + hydrocortisone was observed. Neutropenic fever/infection occurred in 11% and 10% of patients receiving NOVANTRONE + corticosteroids, respectively, on the two trials. Platelets < 50,000/mm³ were noted in 4% and 3% of patients receiving NOVANTRONE + corticosteroids on these trials, and there was one patient death on NOVANTRONE + hydrocortisone due to intracranial hemorrhage after a fall.

Gastrointestinal

Nausea and vomiting occurred acutely in most patients and may have contributed to reports of dehydration, but were generally mild to moderate and could be controlled through the use of antiemetics. Stomatitis/mucositis occurred within 1 week of therapy.

Cardiovascular

Congestive heart failure, tachycardia, EKG changes including arrhythmias, chest pain, and asymptomatic decreases in left ventricular ejection fraction have occurred. (See WARNINGS)

Pulmonary

Interstitial pneumonitis has been reported in cancer patients receiving combination chemotherapy that included NOVANTRONE.

Read the Novantrone (mitoxantrone for injection concentrate) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

DRUG INTERACTIONS

Mitoxantrone and its metabolites are excreted in bile and urine, but it is not known whether the metabolic or excretory pathways are saturable, may be inhibited or induced, or if mitoxantrone and its metabolites undergo enterohepatic circulation. To date, post-marketing experience has not revealed any significant drug interactions in patients who have received NOVANTRONE for treatment of cancer. Information on drug interactions in patients with multiple sclerosis is limited.

Following concurrent administration of NOVANTRONE with corticosteroids, no evidence of drug interactions has been observed.

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

WARNINGS

WHEN NOVANTRONE IS USED IN HIGH DOSES ( > 14 mg/m²/d x 3 days) SUCH AS INDICATED FOR THE TREATMENT OF LEUKEMIA, SEVERE MYELOSUPPRESSION WILL OCCUR. THEREFORE, IT IS RECOMMENDED THAT NOVANTRONE BE ADMINISTERED ONLY BY PHYSICIANS EXPERIENCED IN THE CHEMOTHERAPY OF THIS DISEASE. LABORATORY AND SUPPORTIVE SERVICES MUST BE AVAILABLE FOR HEMATOLOGIC AND CHEMISTRY MONITORING AND ADJUNCTIVE THERAPIES, INCLUDING ANTIBIOTICS. BLOOD AND BLOOD PRODUCTS MUST BE AVAILABLE TO SUPPORT PATIENTS DURING THE EXPECTED PERIOD OF MEDULLARY HYPOPLASIA AND SEVERE MYELOSUPPRESSION. PARTICULAR CARE SHOULD BE GIVEN TO ASSURING FULL HEMATOLOGIC RECOVERY BEFORE UNDERTAKING CONSOLIDATION THERAPY (IF THIS TREATMENT IS USED) AND PATIENTS SHOULD BE MONITORED CLOSELY DURING THIS PHASE. NOVANTRONE ADMINISTERED AT ANY DOSE CAN CAUSE MYELOSUPPRESSION.

General

Patients with preexisting myelosuppression as the result of prior drug therapy should not receive NOVANTRONE unless it is felt that the possible benefit from such treatment warrants the risk of further medullary suppression.

The safety of NOVANTRONE (mitoxantrone for injection concentrate) in patients with hepatic insufficiency is not established (see CLINICAL PHARMACOLOGY).

Safety for use by routes other than intravenous administration has not been established.

NOVANTRONE is not indicated for subcutaneous, intramuscular, or intra-arterial injection. There have been reports of local/regional neuropathy, some irreversible, following intra-arterial injection.

NOVANTRONE must not be given by intrathecal injection. There have been reports of neuropathy and neurotoxicity, both central and peripheral, following intrathecal injection. These reports have included seizures leading to coma and severe neurologic sequelae, and paralysis with bowel and bladder dysfunction.

Topoisomerase II inhibitors, including NOVANTRONE, have been associated with the development of secondary acute myeloid leukemia and myelosuppression.

Cardiac Effects

Because of the possible danger of cardiac effects in patients previously treated with daunorubicin or doxorubicin, the benefit-to-risk ratio of NOVANTRONE therapy in such patients should be determined before starting therapy.

Functional cardiac changes including decreases in left ventricular ejection fraction (LVEF) and irreversible congestive heart failure can occur with NOVANTRONE. Cardiac toxicity may be more common in patients with prior treatment with anthracyclines, prior mediastinal radiotherapy, or with preexisting cardiovascular disease. Such patients should have regular cardiac monitoring of LVEF from the initiation of therapy. Cancer patients who received cumulative doses of 140 mg/m² either alone or in combination with other chemotherapeutic agents had a cumulative 2.6% probability of clinical congestive heart failure. In comparative oncology trials, the overall cumulative probability rate of moderate or severe decreases in LVEF at this dose was 13%.

Multiple Sclerosis

Changes in cardiac function may occur in patients with multiple sclerosis treated with NOVANTRONE. In one controlled trial (Study 1, see Clinical Trials, Multiple Sclerosis), two patients (2%) of 127 receiving NOVANTRONE, one receiving a 5 mg/m² dose and the other receiving the 12 mg/m² dose, had LVEF values that decreased to below 50%. An additional patient receiving 12 mg/m², who did not have LVEF measured, had a decrease in another echocardiographic measurement of ventricular function (fractional shortening) that led to discontinuation from the trial (see ADVERSE REACTIONS, Multiple Sclerosis). There were no reports of congestive heart failure in either controlled trial.

MS patients should be assessed for cardiac signs and symptoms by history, physical examination, ECG, and quantitative LVEF evaluation using appropriate methodology (ex. Echocardiogram, MUGA, MRI, etc.) prior to the start of NOVANTRONE therapy. MS patients with a baseline LVEF below the lower limit of normal should not be treated with NOVANTRONE. Subsequent LVEF and ECG evaluations are recommended if signs or symptoms of congestive heart failure develop and prior to every dose administered to MS patients. NOVANTRONE should not be administered to MS patients who experience a reduction in LVEF to below the lower limit of normal, to those who experience a clinically significant reduction in LVEF, or to those who have received a cumulative lifetime dose of 140 mg/m². MS patients should have yearly quantitative LVEF evaluation after stopping NOVANTRONE to monitor for late-occurring cardiotoxicity.

Leukemia

Acute congestive heart failure may occasionally occur in patients treated with NOVANTRONE for ANLL. In first-line comparative trials of NOVANTRONE + cytarabine vs daunorubicin + cytarabine in adult patients with previously untreated ANLL, therapy was associated with congestive heart failure in 6.5% of patients on each arm. A causal relationship between drug therapy and cardiac effects is difficult to establish in this setting since myocardial function is frequently depressed by the anemia, fever and infection, and hemorrhage that often accompany the underlying disease.

Hormone-Refractory Prostate Cancer

Functional cardiac changes such as decreases in LVEF and congestive heart failure may occur in patients with hormone-refractory prostate cancer treated with NOVANTRONE. In a randomized comparative trial of NOVANTRONE plus low-dose prednisone vs low-dose prednisone, 7 of 128 patients (5.5 %) treated with NOVANTRONE had a cardiac event defined as any decrease in LVEF below the normal range, congestive heart failure (n = 3), or myocardial ischemia. Two patients had a prior history of cardiac disease. The total NOVANTRONE dose administered to patients with cardiac effects ranged from > 48 to 212 mg/m².

Among 112 patients evaluable for safety on the NOVANTRONE + hydrocortisone arm of the CALGB trial, 18 patients (19%) had a reduction in cardiac function, 5 patients (5%) had cardiac ischemia, and 2 patients (2%) experienced pulmonary edema. The range of total NOVANTRONE doses administered to these patients is not available.

Pregnancy

NOVANTRONE may cause fetal harm when administered to a pregnant woman. Women of childbearing potential should be advised to avoid becoming pregnant. Mitoxantrone is considered a potential human teratogen because of its mechanism of action and the developmental effects demonstrated by related agents. Treatment of pregnant rats during the organogenesis period of gestation was associated with fetal growth retardation at doses > 0.1 mg/kg/day (0.01 times the recommended human dose on a mg/m² basis). When pregnant rabbits were treated during organogenesis, an increased incidence of premature delivery was observed at doses > 0.1 mg/kg/day (0.01 times the recommended human dose on a mg/m² basis). No teratogenic effects were observed in these studies, but the maximum doses tested were well below the recommended human dose (0.02 and 0.05 times in rats and rabbits, respectively, on a mg/m² basis). There are no adequate and well-controlled studies in pregnant women. Women with multiple sclerosis who are biologically capable of becoming pregnant should have a pregnancy test prior to each dose, and the results should be known prior to administration of the drug. If this drug is used during pregnancy or if the patient becomes pregnant while taking this drug, the patient should be apprised of the potential risk to the fetus.

Secondary Leukemia

NOVANTRONE® therapy increases the risk of developing secondary leukemia in patients with cancer and in patients with multiple sclerosis.

In a study of patients with prostate cancer, acute myeloid leukemia occurred in 1% (5/487) of mitoxantrone-treated patients versus no cases in the control group (0/496) not receiving mitoxantrone at 4.7 years followup.

In a prospective, open-label, tolerability and safety monitoring study of NOVANTRONE® treated MS patients followed for up to five years (median of 2.8 years), leukemia occurred in 0.6% (3/509) of patients. Publications describe leukemia risks of 0.25% to 2.8% in cohorts of patients with MS treated with NOVANTRONE® and followed for varying periods of time. This leukemia risk exceeds the risk of leukemia in the general population. The most commonly reported types were acute promyelocytic leukemia and acute myelocytic leukemia.

In 1774 patients with breast cancer who received NOVANTRONE concomitantly with other cytotoxic agents and radiotherapy, the cumulative risk of developing treatment-related acute myeloid leukemia was estimated as 1.1% and 1.6% at 5 and 10 years, respectively. The second largest report involved 449 patients with breast cancer treated with NOVANTRONE, usually in combination with radiotherapy and/or other cytotoxic agents. In this study, the cumulative probability of developing secondary leukemia was estimated to be 2.2% at 4 years.

Secondary acute myeloid leukemia has also been reported in cancer patients treated with anthracyclines. NOVANTRONE is an anthracenedione, a related drug. The occurrence of secondary leukemia is more common when anthracyclines are given in combination with DNA-damaging antineoplastic agents, when patients have been heavily pretreated with cytotoxic drugs, or when doses of anthracyclines have been escalated.

Symptoms of acute leukemia may include excessive bruising, bleeding, and recurrent infections.

PRECAUTIONS

General

Therapy with NOVANTRONE should be accompanied by close and frequent monitoring of hematologic and chemical laboratory parameters, as well as frequent patient observation.

Systemic infections should be treated concomitantly with or just prior to commencing therapy with NOVANTRONE.

Information for Patients

See FDA-approved patient labeling (Medication Guide).

Inform patients of the availability of a Medication Guide and instruct them to read the Medication Guide prior to initiating treatment with Novantrone and prior to each infusion. Review the Novantrone Medication Guide with every patient prior to initiation of treatment and periodically during treatment. Instruct patients that Novantrone should be taken only as prescribed.

Advise patients that Novantrone can cause myelosuppression and inform patients of the signs and symptoms of myelosuppression. Advise patients that Novantrone can cause congestive heart failure that may lead to death even in people who have never had heart problems before, and inform patients of the signs and symptoms of congestive heart failure. Advise patients receiving Novantrone to treat multiple sclerosis that they should receive cardiac monitoring prior to each Novantrone dose and yearly after stopping Novantrone.

NOVANTRONE may impart a blue-green color to the urine for 24 hours after administration, and patients should be advised to expect this during therapy. Bluish discoloration of the sclera may also occur.

Laboratory Tests

A complete blood count, including platelets, should be obtained prior to each course of NOVANTRONE and in the event that signs and symptoms of infection develop. Liver function tests should also be performed prior to each course of therapy. NOVANTRONE therapy in multiple sclerosis patients with abnormal liver function tests is not recommended because NOVANTRONE clearance is reduced by hepatic impairment and no laboratory measurement can predict drug clearance and dose adjustments.

In leukemia treatment, hyperuricemia may occur as a result of rapid lysis of tumor cells by NOVANTRONE. Serum uric acid levels should be monitored and hypouricemic therapy instituted prior to the initiation of antileukemic therapy.

Women with multiple sclerosis who are biologically capable of becoming pregnant, even if they are using birth control, should have a pregnancy test, and the results should be known, before receiving each dose of NOVANTRONE (see WARNINGS, Pregnancy).

Carcinogenesis, Mutagenesis, Impairment of Fertility

Carcinogenesis

Intravenous treatment of rats and mice, once every 21 days for 24 months, with NOVANTRONE resulted in an increased incidence of fibroma and external auditory canal tumors in rats at a dose of 0.03 mg/kg (0.02 fold the recommended human dose, on a mg/m² basis), and hepatocellular adenoma in male mice at a dose of 0.1 mg/kg (0.03 fold the recommended human dose, on a mg/m² basis). Intravenous treatment of rats, once every 21 days for 12 months with NOVANTRONE resulted in an increased incidence of external auditory canal tumors in rats at a dose of 0.3 mg/kg (0.15 fold the recommended human dose, on a mg/m² basis).

Mutagenesis

NOVANTRONE was clastogenic in the in vivo rat bone marrow assay. NOVANTRONE was also clastogenic in two in vitro assays; it induced DNA damage in primary rat hepatocytes and sister chromatid exchanges in Chinese hamster ovary cells. NOVANTRONE was mutagenic in bacterial and mammalian test systems (Ames/Salmonella and E. coli and L5178Y TK+/-mouse lymphoma).

Special Populations

Hepatic Impairment

Patients with multiple sclerosis who have hepatic impairment should ordinarily not be treated with NOVANTRONE. NOVANTRONE should be administered with caution to other patients with hepatic impairment. In patients with severe hepatic impairment, the AUC is more than three times greater than the value observed in patients with normal hepatic function.

Pregnancy

Pregnancy Category D (see WARNINGS).

Nursing Mothers

NOVANTRONE is excreted in human milk and significant concentrations (18 ng/mL) have been reported for 28 days after the last administration. Because of the potential for serious adverse reactions in infants from NOVANTRONE, breast feeding should be discontinued before starting treatment.

Pediatric Use

Safety and effectiveness in pediatric patients have not been established.

Geriatric Use

Multiple Sclerosis: Clinical studies of Novantrone did not include sufficient numbers of patients aged 65 and over to determine whether they respond differently from younger patients. Other reported clinical experience has not identified differences in responses between the elderly and younger patients.

Hormone-Refractory Prostate Cancer: One hundred forty-six patients aged 65 and over and 52 younger patients ( < 65 years) have been treated with Novantrone in controlled clinical studies. These studies did not include sufficient numbers of younger patients to determine whether they respond differently from older patients. However, greater sensitivity of some older individuals cannot be ruled out.

Acute Nonlymphocytic Leukemia: Although definitive studies with Novantrone have not been performed in geriatric patients with ANLL, toxicity may be more frequent in the elderly. Elderly patients are more likely to have age-related comorbidities due to disease or disease therapy.

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

OVERDOSE

There is no known specific antidote for NOVANTRONE. Accidental overdoses have been reported. Four patients receiving 140-180 mg/m² as a single bolus injection died as a result of severe leukopenia with infection. Hematologic support and antimicrobial therapy may be required during prolonged periods of severe myelosuppression.

Although patients with severe renal failure have not been studied, NOVANTRONE is extensively tissue bound and it is unlikely that the therapeutic effect or toxicity would be mitigated by peritoneal or hemodialysis.

CONTRAINDICATIONS

NOVANTRONE is contraindicated in patients who have demonstrated prior hypersensitivity to it.

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

CLINICAL PHARMACOLOGY

Mechanism of Action

Mitoxantrone, a DNA-reactive agent that intercalates into deoxyribonucleic acid (DNA) through hydrogen bonding, causes crosslinks and strand breaks. Mitoxantrone also interferes with ribonucleic acid (RNA) and is a potent inhibitor of topoisomerase II, an enzyme responsible for uncoiling and repairing damaged DNA. It has a cytocidal effect on both proliferating and nonproliferating cultured human cells, suggesting lack of cell cycle phase specificity.

NOVANTRONE® has been shown in vitro to inhibit B cell, T cell, and macrophage proliferation and impair antigen presentation, as well as the secretion of interferon gamma, TNFα, and IL-2.

Pharmacokinetics

Pharmacokinetics of mitoxantrone in patients following a single intravenous administration of NOVANTRONE® can be characterized by a three-compartment model. The mean alpha half-life of mitoxantrone is 6 to 12 minutes, the mean beta half-life is 1.1 to 3.1 hours and the mean gamma (terminal or elimination) half-life is 23 to 215 hours (median approximately 75 hours). Pharmacokinetic studies have not been performed in humans receiving multiple daily dosing. Distribution to tissues is extensive: steady-state volume of distribution exceeds 1,000 L/m². Tissue concentrations of mitoxantrone appear to exceed those in the blood during the terminal elimination phase. In the healthy monkey, distribution to brain, spinal cord, eye, and spinal fluid is low.

In patients administered 15-90 mg/m² of NOVANTRONE intravenously, there is a linear relationship between dose and the area under the concentration-time curve (AUC).

Mitoxantrone is 78% bound to plasma proteins in the observed concentration range of 26455 ng/mL. This binding is independent of concentration and is not affected by the presence of phenytoin, doxorubicin, methotrexate, prednisone, prednisolone, heparin, or aspirin.

Metabolism and Elimination

Mitoxantrone is excreted in urine and feces as either unchanged drug or as inactive metabolites. In human studies, 11% and 25% of the dose were recovered in urine and feces, respectively, as either parent drug or metabolite during the 5-day period following drug administration. Of the material recovered in urine, 65% was unchanged drug. The remaining 35% was composed of monocarboxylic and dicarboxylic acid derivatives and their glucuronide conjugates. The pathways leading to the metabolism of NOVANTRONE have not been elucidated.

Special Populations

Gender

The effect of gender on mitoxantrone pharmacokinetics is unknown.

Geriatric In elderly patients with breast cancer, the systemic mitoxantrone clearance was 21.3 L/hr/m², compared with 28.3 L/hr/m² and 16.2 L/hr/m² for non-elderly patients with nasopharyngeal carcinoma and malignant lymphoma, respectively.

Pediatric

Mitoxantrone pharmacokinetics in the pediatric population are unknown.

Race

The effect of race on mitoxantrone pharmacokinetics is unknown.

Renal Impairment

Mitoxantrone pharmacokinetics in patients with renal impairment are unknown.

Hepatic Impairment

Mitoxantrone clearance is reduced by hepatic impairment. Patients with severe hepatic dysfunction (bilirubin > 3.4 mg/dL) have an AUC more than three times greater than that of patients with normal hepatic function receiving the same dose. Patients with multiple sclerosis who have hepatic impairment should ordinarily not be treated with NOVANTRONE. Other patients with hepatic impairment should be treated with caution and dosage adjustment may be required.

Drug Interactions

In vitro drug interaction studies have demonstrated that mitoxantrone did not inhibit CYP450 1A2, 2A6, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, and 3A4 across a broad concentration range. The results of in vitro induction studies are inconclusive, but suggest that mitoxantrone may be a weak inducer of CYP450 2E1 activity.

Pharmacokinetic studies of the interaction of NOVANTRONE with concomitantly administered medications in humans have not been performed. The pathways leading to the metabolism of NOVANTRONE have not been elucidated. To date, post-marketing experience has not revealed any significant drug interactions in patients who have received NOVANTRONE for treatment of cancer. Information on drug interactions in patients with multiple sclerosis is limited.

Clinical Trials

Multiple Sclerosis

The safety and efficacy of NOVANTRONE in multiple sclerosis were assessed in two randomized, multicenter clinical studies.

One randomized, controlled study (Study 1) was conducted in patients with secondary progressive or progressive relapsing multiple sclerosis. Patients in this study demonstrated significant neurological disability based on the Kurtzke Expanded Disability Status Scale (EDSS). The EDSS is an ordinal scale with 0.5 point increments ranging from 0.0 to 10.0 (increasing score indicates worsening) and based largely on ambulatory impairment in its middle range (EDSS 4.5 to 7.5 points). Patients in this study had experienced a mean deterioration in EDSS of about 1.6 points over the 18 months prior to enrollment.

Patients were randomized to receive placebo, 5 mg/m² NOVANTRONE, or 12 mg/m² NOVANTRONE administered IV every 3 months for 2 years. High-dose methylprednisolone was administered to treat relapses. The intent-to-treat analysis cohort consisted of 188 patients; 149 completed the 2-year study. Patients were evaluated every 3 months, and clinical outcome was determined after 24 months. In addition, a subset of patients was assessed with magnetic resonance imaging (MRI) at baseline, Month 12, and Month 24. Neurologic assessments and MRI reviews were performed by evaluators blinded to study drug and clinical outcome, although the diagnosis of relapse and the decision to treat relapses with steroids were made by unblinded treating physicians. A multivariate analysis of five clinical variables (EDSS, Ambulation Index [AI], number of relapses requiring treatment with steroids, months to first relapse needing treatment with steroids, and Standard Neurological Status [SNS]) was used to determine primary efficacy. The AI is an ordinal scale ranging from 0 to 9 in one point increments to define progressive ambulatory impairment. The SNS provides an overall measure of neurologic impairment and disability, with scores ranging from 0 (normal neurologic examination) to 99 (worst possible score).

Results of Study 1 are summarized in Table 1.

Table 1 : Efficacy Results at Month 24 Study 1

Primary Endpoints Treatment Groups p-value
Placebo
(N = 64)
NOVANTRONE Placebo vs 12 mg/m² NOVANTRONE
5 mg/m²
(N = 64)
12 mg/m²
(N = 60)
Primary efficacy multivariate analysis* - - - < 0.0001
EDSS change** (mean) 0.23 – 0.23 – 0.13 0.0194
Ambulation Index change** (mean) 0.77 0.41 0.30 0.0306
Mean number of relapses per patient requiring corticosteroid treatment (adjusted for discontinuation) 1.20 0.73 0.40 0.0002
Months to first relapse requiring corticosteroid treatment (median [1st quartile]) 14.2 [6.7] NR [6.9] NR [20.4] 0.0004
Standard Neurological Status change** (mean) 0.77 – 0.38 – 1.07 0.0269
MRI‡
- 5/32 (16%) 4/37 (11%) 0/31 0.022
Change in number of T2-weighted lesions, mean (n)** 1.94 (32) 0.68 (34) 0.29 (28) 0.027
NR = not reached within 24 months; MRI = magnetic resonance imaging.
* Wei-Lachin test.
** Month 24 value minus baseline.
‡ A subset of 110 patients was selected for MRI analysis. MRI results were not available for all patients at all time points.

A second randomized, controlled study (Study 2) evaluated NOVANTRONE in combination with methylprednisolone (MP) and was conducted in patients with secondary progressive or worsening relapsing-remitting multiple sclerosis who had residual neurological deficit between relapses. All patients had experienced at least two relapses with sequelae or neurological deterioration within the previous 12 months. The average deterioration in EDSS was 2.2 points during the previous 12 months. During the screening period, patients were treated with two monthly doses of 1 g of IV MP and underwent monthly MRI scans. Only patients who developed at least one new Gdenhancing MRI lesion during the 2-month screening period were eligible for randomization. A total of 42 evaluable patients received monthly treatments of 1 g of IV MP alone (n = 21) or ~12 mg/m² of IV NOVANTRONE plus 1 g of IV MP (n = 21) (NOV + MP) for 6 months. Patients were evaluated monthly, and study outcome was determined after 6 months. The primary measure of effectiveness in this study was a comparison of the proportion of patients in each treatment group who developed no new Gd-enhancing MRI lesions at 6 months; these MRIs were assessed by a blinded panel. Additional outcomes were measured, including EDSS and number of relapses, but all clinical measures in this trial were assessed by an unblinded treating physician. Five patients, all in the MP alone arm, failed to complete the study due to lack of efficacy.

The results of this trial are displayed in Table 2.

Table 2 : Efficacy Results Study 2

Primary Endpoint MP alone
(N = 21)
NOV + MP
(N = 21)
p-value
Patients (%) without new Gd-enhancing lesions on MRIs (primary endpoint)* 5 (31%) 19 (90%) 0.001
EDSS change (Month 6 minus baseline)* (mean) -0.1 -1.1 0.013
Annualized relapse rate (mean per patient) 3.0 0.7 0.003
Patients (%) without relapses 7 (33%) 14 (67%) 0.031
MP = methylprednisolone; NOV + MP = NOVANTRONE plus methylprednisolone.
* Results at Month 6, not including data for 5 withdrawals in the MP alone group.

Advanced Hormone-Refractory Prostate Cancer

A multicenter Phase 2 trial of NOVANTRONE and low-dose prednisone (N + P) was conducted in 27 symptomatic patients with hormone-refractory prostate cancer. Using NPCP (National Prostate Cancer Project) criteria for disease response, there was one partial responder and 12 patients with stable disease. However, nine patients or 33% achieved a palliative response defined on the basis of reduction in analgesic use or pain intensity.

These findings led to the initiation of a randomized multicenter trial (CCI-NOV22) comparing the effectiveness of (N + P) to low-dose prednisone alone (P). Eligible patients were required to have metastatic or locally advanced disease that had progressed on standard hormonal therapy, a castrate serum testosterone level, and at least mild pain at study entry. NOVANTRONE was administered at a dose of 12 mg/m² by short IV infusion every 3 weeks. Prednisone was administered orally at a dose of 5 mg twice a day. Patients randomized to the prednisone arm were crossed over to the N + P arm if they progressed or if they were not improved after a minimum of 6 weeks of therapy with prednisone alone.

A total of 161 patients were randomized, 80 to the N + P arm and 81 to the P arm. The median NOVANTRONE dose administered was 12 mg/m² per cycle. The median cumulative NOVANTRONE dose administered was 73 mg/m² (range of 12 to 212 mg/m²).

A primary palliative response (defined as a 2-point decrease in pain intensity in a 6-point pain scale, associated with stable analgesic use, and lasting a minimum of 6 weeks) was achieved in 29% of patients randomized to N + P compared to 12% of patients randomized to P alone (p = 0.011). Two responders left the study after meeting primary response criterion for two consecutive cycles. For the purposes of this analysis, these two patients were assigned a response duration of zero days. A secondary palliative response was defined as a 50% or greater decrease in analgesic use, associated with stable pain intensity, and lasting a minimum of 6 weeks. An overall palliative response (defined as primary plus secondary responses) was achieved in 38% of patients randomized to N + P compared to 21% of patients randomized to P (p = 0.025).

The median duration of primary palliative response for patients randomized to N + P was 7.6 months compared to 2.1 months for patients randomized to P alone (p = 0.0009). The median duration of overall palliative response for patients randomized to N + P was 5.6 months compared to 1.9 months for patients randomized to P alone (p = 0.0004).

Time to progression was defined as a 1-point increase in pain intensity, or a > 25% increase in analgesic use, or evidence of disease progression on radiographic studies, or requirement for radiotherapy. The median time to progression for all patients randomized to N + P was 4.4 months compared to 2.3 months for all patients randomized to P alone (p = 0.0001). Median time to death was 11.3 months for all patients on the N + P arm compared to 10.8 months for all patients on P alone (p = 0.2324).

Forty-eight patients on the P arm crossed over to receive N + P. Of these, thirty patients had progressed on P, while 18 had stable disease on P. The median cycle of crossover was 5 cycles (range of 2 to 16 cycles). Time trends for pain intensity prior to crossover were significantly worse for patients who crossed over than for those who remained on P alone (p = 0.012). Nine patients (19%) demonstrated a palliative response on N + P after crossover. The median time to death for patients who crossed over to N + P was 12.7 months.

The clinical significance of a fall in prostate-specific antigen (PSA) concentrations after chemotherapy is unclear. On the CCI-NOV22 trial, a PSA fall of 50% or greater for two consecutive follow-up assessments after baseline was reported in 33% of all patients randomized to the N + P arm and 9% of all patients randomized to the P arm. These findings should be interpreted with caution since PSA responses were not defined prospectively. A number of patients were inevaluable for response, and there was an imbalance between treatment arms in the numbers of evaluable patients. In addition, PSA reduction did not correlate precisely with palliative response, the primary efficacy endpoint of this study. For example, among the 26 evaluable patients randomized to the N + P arm who had a ≥ 50% reduction in PSA, only 13 had a primary palliative response. Also, among 42 evaluable patients on this arm who did not have this reduction in PSA, 8 nonetheless had a primary palliative response.

Investigators at Cancer and Leukemia Group B (CALGB) conducted a Phase 3 comparative trial of NOVANTRONE plus hydrocortisone (N + H) versus hydrocortisone alone (H) in patients with hormone-refractory prostate cancer (CALGB 9182). Eligible patients were required to have metastatic disease that had progressed despite at least one hormonal therapy. Progression at study entry was defined on the basis of progressive symptoms, increases in measurable or osseous disease, or rising PSA levels. NOVANTRONE was administered intravenously at a dose of 14 mg/m2 every 21 days and hydrocortisone was administered orally at a daily dose of 40 mg. A total of 242 subjects were randomized, 119 to the N + H arm and 123 to the H arm. There were no differences in survival between the two arms, with a median of 11.1 months in the N + H arm and 12 months in the H arm (p = 0.3298).

Using NPCP criteria for response, partial responses were achieved in 10 patients (8.4%) randomized to the N + H arm compared with 2 patients (1.6%) randomized to the H arm (p = 0.018). The median time to progression, defined by NPCP criteria, for patients randomized to the N + H arm was 7.3 months compared to 4.1 months for patients randomized to H alone (p = 0.0654).

Approximately 60% of patients on each arm required analgesics at baseline. Analgesic use was measured in this study using a 5-point scale. The best percent change from baseline in mean analgesic use was -17% for 61 patients with available data on the N + H arm, compared with +17% for 61 patients on H alone (p = 0.014). A time trend analysis for analgesic use in individual patients also showed a trend favoring the N + H arm over H alone but was not statistically significant.

Pain intensity was measured using the Symptom Distress Scale (SDS) Pain Item 2 (a 5point scale). The best percent change from baseline in mean pain intensity was -14% for 37 patients with available data on the N + H arm, compared with +8% for 38 patients on H alone (p = 0.057). A time trend analysis for pain intensity in individual patients showed no difference between treatment arms.

Acute Nonlymphocytic Leukemia

In two large randomized multicenter trials, remission induction therapy for acute nonlymphocytic leukemia (ANLL) with NOVANTRONE 12 mg/m² daily for 3 days as a 10-minute intravenous infusion and cytarabine 100 mg/m² for 7 days given as a continuous 24-hour infusion was compared with daunorubicin 45 mg/m² daily by intravenous infusion for 3 days plus the same dose and schedule of cytarabine used with NOVANTRONE. Patients who had an incomplete antileukemic response received a second induction course in which NOVANTRONE or daunorubicin was administered for 2 days and cytarabine for 5 days using the same daily dosage schedule. Response rates and median survival information for both the U.S. and international multicenter trials are given in Table 3:

Table 3 : Response Rates, Time to Response, and Survival in U.S. and International Trials

Trial % Complete Response (CR) Median Time to CR (days) Survival (days)
NOV DAUN NOV DAUN NOV DAUN
U.S. 63 (62/98) 53 (54/102) 35 42 312 237
International 50 (56/112) 51 (62/123) 36 42 192 230
NOV = NOVANTRONE® + cytarabine
DAUN = daunorubicin + cytarabine

In these studies, two consolidation courses were administered to complete responders on each arm. Consolidation therapy consisted of the same drug and daily dosage used for remission induction, but only 5 days of cytarabine and 2 days of NOVANTRONE or daunorubicin were given. The first consolidation course was administered 6 weeks after the start of the final induction course if the patient achieved a complete remission. The second consolidation course was generally administered 4 weeks later. Full hematologic recovery was necessary for patients to receive consolidation therapy. For the U.S. trial, median granulocyte nadirs for patients receiving NOVANTRONE + cytarabine for consolidation courses 1 and 2 were 10/mm³ for both courses, and for those patients receiving daunorubicin + cytarabine nadirs were 170/mm³ and 260/mm³, respectively. Median platelet nadirs for patients who received NOVANTRONE + cytarabine for consolidation courses 1 and 2 were 17,000/mm³ and 14,000/mm³, respectively, and were 33,000/mm³ and 22,000/mm³ in courses 1 and 2 for those patients who received daunorubicin + cytarabine. The benefit of consolidation therapy in ANLL patients who achieve a complete remission remains controversial. However, in the only well-controlled prospective, randomized multicenter trials with NOVANTRONE in ANLL, consolidation therapy was given to all patients who achieved a complete remission. During consolidation in the U.S. study, two myelosuppression-related deaths occurred on the NOVANTRONE arm and one on the daunorubicin arm. However, in the international study there were eight deaths on the NOVANTRONE arm during consolidation which were related to the myelosuppression and none on the daunorubicin arm where less myelosuppression occurred.

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

PATIENT INFORMATION

MEDICATION GUIDE

NOVANTRONE®
(noe-VAN-trone)

mitoXANTRONE
(mito-xan-trone) for injection concentrate

Read this Medication Guide before you start receiving mitoXANTRONE and each time you receive mitoXANTRONE. There may be new information. This information does not take the place of talking to your doctor about your medical condition or your treatment.

What is the most important information I should know about mitoXANTRONE?

MitoXANTRONE can cause serious side effects, including:

 • decrease in the ability of your bone marrow to make blood cells (myelosuppression). Your doctor may do blood tests during treatment with mitoXANTRONE to check your blood cell counts. The symptoms of myelosuppression can include:
  • feeling tired
  • increased infections
  • bruising and bleeding easily
 • heart problems (congestive heart failure) that may lead to death even in people who have never had heart problems before. Heart failure can happen while you receive mitoXANTRONE, or months to years after you stop receiving mitoXANTRONE. Your risk of heart failure increases the more mitoXANTRONE you receive.
  Call your doctor or get medical help right away if you have any of these problems during or after treatment with mitoXANTRONE:
  • shortness of breath
  • swelling of your ankles or feet
  • sudden weight gain
  • fast heartbeat or pounding in your chest
 • Before receiving mitoXANTRONE for the first time, you should have the following tests done:
  • physical examination
  • a test to check your heart’s electrical activity (electrocardiogram)
  • a test to check your heart’s ability to pump blood
 • If you receive mitoXANTRONE to treat Multiple Sclerosis (MS), your doctor should also do the tests above:
  • before you receive each mitoXANTRONE dose
  • yearly after you stop receiving mitoXANTRONE treatment
 • acute myeloid leukemia (AML). Receiving mitoXANTRONE increases your risk of AML. AML is a cancer of the blood-forming cells of your bone marrow. Symptoms of AML can include:
  • feeling unusually tired and weak
  • increased infections
  • bruising and bleeding easily
  • fever
  • pain in your bones
  • trouble breathing
  • unexplained weight loss
  • night sweats
 • skin problems at your injection site. If mitoXANTRONE leaks out of your vein, skin problems can happen that may lead to serious skin damage (necrosis). Necrosis may need to be repaired surgically. Tell your doctor right away if you have any of the following problems at your injection site:
  • redness
  • swelling
  • pain
  • burning
  • skin turns a bluish color

What is mitoXANTRONE?

MitoXANTRONE is a prescription medicine used alone or with other medicines to treat people with:

MitoXANTRONE is not for people with primary progressive MS. It is not known if mitroXANTRONE is safe and effective in children.

Who should not receive mitoXANTRONE?

Do not receive mitoXANTRONE if you are allergic to mitoXANTRONE or any of the ingredients in mitoXATRONE. See the end of this Medication Guide for a complete list of ingredients in mitoXATRONE.

What should I tell my doctor before receiving mitoXANTRONE?

Before you receive mitoXANTRONE, tell your doctor if you have:

 • received mitoXANTRONE in the past
 • heart problems
 • liver problems
 • kidney problems
 • low blood cell counts
 • an infection
 • had radiation treatment in your chest area
 • any other medical conditions
 • are pregnant or plan to become pregnant. MitoXANTRONE may harm your unborn baby. Women who are able to become pregnant should use effective birth control (contraception) while using mitoXANTRONE and should have a pregnancy test, with known results, before receiving each dose of mitoXANTRONE. Talk to your doctor about using effective birth control while you receive mitoXANTRONE.
 • are breastfeeding or plan to breastfeed. MitoXANTRONE can pass into your breast milk and may harm your baby. Talk to your doctor about the best way to feed your baby if you receive mitoXANTRONE. Do not breastfeed while receiving mitoXANTRONE.

Tell your doctor about all the medicines you take, including prescription and nonprescription medicines, vitamins, and herbal supplements.

Using mitoXANTRONE with certain other medicines may cause serious side effects.

Especially tell your doctor if you take or have taken:

 • medicines for cancer treatment called anthracyclines or anthracenediones
 • medicines that may affect your heart

Ask your doctor or pharmacist for a list of these medicines if you are not sure if you take or have taken any of these medicines.

Know the medicines you take. Keep a list of them to show your doctor and pharmacist when you get a new medicine.

How should I receive mitoXANTRONE?

 • MitoXANTRONE is given by slow infusion through a needle placed in a vein (intravenous infusion) in your arm.
 • Your doctor will tell you how often you will receive mitoXANTRONE.
 • If you receive mitoXANTRONE to treat MS, your doctor should check how well your heart is working before each mitoXANTRONE dose. Talk to your doctor if you have not had your heart tests done before your mitoXANTRONE dose.
 • Your doctor will do blood tests during your treatment with mitoXANTRONE to check your blood cell counts.
 • If you are a woman of childbearing age taking mitoXANTRONE to treat MS, your doctor should do a pregnancy test before each mitoXANTRONE dose, even if you are using birth control.
 • If you receive mitoXANTRONE to treat MS, there is a limit to the total amount of mitoXANTRONE you can receive during your lifetime. There is a higher risk of heart failure with increasing total lifetime doses of mitoXANTRONE.

What are the possible side effects of mitoXANTRONE?

MitoXANTRONE may cause serious side effects, including:

 • See “What is the most important information I should know about mitoXANTRONE?”

The most common side effects of mitoXANTRONE include:

 • blue-green colored urine for about 24 hours after receiving mitoXANTRONE. This color change is harmless.
 • bluish coloring of the whites of your eyes for about 24 hours after receiving mitoXANTRONE. This color change is harmless.
 • nausea
 • constipation
 • diarrhea
 • stomach pain
 • hair loss
 • fever and chills due to infections
 • cough and sore throat due to upper respiratory tract infection
 • mouth sores due to mouth infection
 • loss of your menstrual period

Tell your doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of mitoXANTRONE. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

General information about the safe and effective use of mitoXANTRONE.

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a Medication Guide.

This Medication Guide summarizes the most important information about mitoXANTRONE. If you would like more information, talk with your doctor. You can ask your pharmacist or doctor for information about mitoXANTRONE that is written for health professionals.

For more information, call 1-877-447-3243.

What are the ingredients in mitoXANTRONE?

Active ingredient: mitoXANTRONE hydrochloride Inactive ingredients: sodium chloride, sodium acetate, and acetic acid.

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration. Issued: March 2012

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

>

PATIENT INFORMATION

MEDICATION GUIDE

NOVANTRONE®
(noe-VAN-trone)

mitoXANTRONE
(mito-xan-trone) for injection concentrate

Read this Medication Guide before you start receiving mitoXANTRONE and each time you receive mitoXANTRONE. There may be new information. This information does not take the place of talking to your doctor about your medical condition or your treatment.

What is the most important information I should know about mitoXANTRONE?

MitoXANTRONE can cause serious side effects, including:

 • decrease in the ability of your bone marrow to make blood cells (myelosuppression). Your doctor may do blood tests during treatment with mitoXANTRONE to check your blood cell counts. The symptoms of myelosuppression can include:
  • feeling tired
  • increased infections
  • bruising and bleeding easily
 • heart problems (congestive heart failure) that may lead to death even in people who have never had heart problems before. Heart failure can happen while you receive mitoXANTRONE, or months to years after you stop receiving mitoXANTRONE. Your risk of heart failure increases the more mitoXANTRONE you receive.
  Call your doctor or get medical help right away if you have any of these problems during or after treatment with mitoXANTRONE:
  • shortness of breath
  • swelling of your ankles or feet
  • sudden weight gain
  • fast heartbeat or pounding in your chest
 • Before receiving mitoXANTRONE for the first time, you should have the following tests done:
  • physical examination
  • a test to check your heart’s electrical activity (electrocardiogram)
  • a test to check your heart’s ability to pump blood
 • If you receive mitoXANTRONE to treat Multiple Sclerosis (MS), your doctor should also do the tests above:
  • before you receive each mitoXANTRONE dose
  • yearly after you stop receiving mitoXANTRONE treatment
 • acute myeloid leukemia (AML). Receiving mitoXANTRONE increases your risk of AML. AML is a cancer of the blood-forming cells of your bone marrow. Symptoms of AML can include:
  • feeling unusually tired and weak
  • increased infections
  • bruising and bleeding easily
  • fever
  • pain in your bones
  • trouble breathing
  • unexplained weight loss
  • night sweats
 • skin problems at your injection site. If mitoXANTRONE leaks out of your vein, skin problems can happen that may lead to serious skin damage (necrosis). Necrosis may need to be repaired surgically. Tell your doctor right away if you have any of the following problems at your injection site:
  • redness
  • swelling
  • pain
  • burning
  • skin turns a bluish color

What is mitoXANTRONE?

MitoXANTRONE is a prescription medicine used alone or with other medicines to treat people with:

MitoXANTRONE is not for people with primary progressive MS. It is not known if mitroXANTRONE is safe and effective in children.

Who should not receive mitoXANTRONE?

Do not receive mitoXANTRONE if you are allergic to mitoXANTRONE or any of the ingredients in mitoXATRONE. See the end of this Medication Guide for a complete list of ingredients in mitoXATRONE.

What should I tell my doctor before receiving mitoXANTRONE?

Before you receive mitoXANTRONE, tell your doctor if you have:

 • received mitoXANTRONE in the past
 • heart problems
 • liver problems
 • kidney problems
 • low blood cell counts
 • an infection
 • had radiation treatment in your chest area
 • any other medical conditions
 • are pregnant or plan to become pregnant. MitoXANTRONE may harm your unborn baby. Women who are able to become pregnant should use effective birth control (contraception) while using mitoXANTRONE and should have a pregnancy test, with known results, before receiving each dose of mitoXANTRONE. Talk to your doctor about using effective birth control while you receive mitoXANTRONE.
 • are breastfeeding or plan to breastfeed. MitoXANTRONE can pass into your breast milk and may harm your baby. Talk to your doctor about the best way to feed your baby if you receive mitoXANTRONE. Do not breastfeed while receiving mitoXANTRONE.

Tell your doctor about all the medicines you take, including prescription and nonprescription medicines, vitamins, and herbal supplements.

Using mitoXANTRONE with certain other medicines may cause serious side effects.

Especially tell your doctor if you take or have taken:

 • medicines for cancer treatment called anthracyclines or anthracenediones
 • medicines that may affect your heart

Ask your doctor or pharmacist for a list of these medicines if you are not sure if you take or have taken any of these medicines.

Know the medicines you take. Keep a list of them to show your doctor and pharmacist when you get a new medicine.

How should I receive mitoXANTRONE?

 • MitoXANTRONE is given by slow infusion through a needle placed in a vein (intravenous infusion) in your arm.
 • Your doctor will tell you how often you will receive mitoXANTRONE.
 • If you receive mitoXANTRONE to treat MS, your doctor should check how well your heart is working before each mitoXANTRONE dose. Talk to your doctor if you have not had your heart tests done before your mitoXANTRONE dose.
 • Your doctor will do blood tests during your treatment with mitoXANTRONE to check your blood cell counts.
 • If you are a woman of childbearing age taking mitoXANTRONE to treat MS, your doctor should do a pregnancy test before each mitoXANTRONE dose, even if you are using birth control.
 • If you receive mitoXANTRONE to treat MS, there is a limit to the total amount of mitoXANTRONE you can receive during your lifetime. There is a higher risk of heart failure with increasing total lifetime doses of mitoXANTRONE.

What are the possible side effects of mitoXANTRONE?

MitoXANTRONE may cause serious side effects, including:

 • See “What is the most important information I should know about mitoXANTRONE?”

The most common side effects of mitoXANTRONE include:

 • blue-green colored urine for about 24 hours after receiving mitoXANTRONE. This color change is harmless.
 • bluish coloring of the whites of your eyes for about 24 hours after receiving mitoXANTRONE. This color change is harmless.
 • nausea
 • constipation
 • diarrhea
 • stomach pain
 • hair loss
 • fever and chills due to infections
 • cough and sore throat due to upper respiratory tract infection
 • mouth sores due to mouth infection
 • loss of your menstrual period

Tell your doctor if you have any side effect that bothers you or that does not go away.

These are not all the possible side effects of mitoXANTRONE. For more information, ask your doctor or pharmacist.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

General information about the safe and effective use of mitoXANTRONE.

Medicines are sometimes prescribed for purposes other than those listed in a Medication Guide.

This Medication Guide summarizes the most important information about mitoXANTRONE. If you would like more information, talk with your doctor. You can ask your pharmacist or doctor for information about mitoXANTRONE that is written for health professionals.

For more information, call 1-877-447-3243.

What are the ingredients in mitoXANTRONE?

Active ingredient: mitoXANTRONE hydrochloride Inactive ingredients: sodium chloride, sodium acetate, and acetic acid.

This Medication Guide has been approved by the U.S. Food and Drug Administration. Issued: March 2012

Last reviewed on RxList: 4/19/2012
This monograph has been modified to include the generic and brand name in many instances.

Disclaimer

Novantrone Consumer

IMPORTANT: HOW TO USE THIS INFORMATION: This is a summary and does NOT have all possible information about this product. This information does not assure that this product is safe, effective, or appropriate for you. This information is not individual medical advice and does not substitute for the advice of your health care professional. Always ask your health care professional for complete information about this product and your specific health needs.

MITOXANTRONE - INJECTION

(my-toe-ZAN-trone)

COMMON BRAND NAME(S): Novantrone

WARNING: Mitoxantrone must be given only by injection into a vein. Do not give by injection into a muscle, under the skin, or into the spinal cord. If this medication accidentally leaks into the skin/muscle around the injection site, it may cause severe damage. Tell your doctor immediately if you notice redness, pain, or swelling at or near the injection site.

This medication may infrequently result in serious (rarely fatal) heart problems (including heart failure). This effect may occur during treatment or months to years after treatment is completed. The risk of heart problems is affected by your dose, medical history (including previous heart disease, radiation treatment to the chest area, or if you have MS-multiple sclerosis), and previous use of this and other drugs (including doxorubicin or daunorubicin). Tell your doctor immediately if you notice symptoms such as irregular heartbeat, shortness of breath, sudden weight gain, or swelling ankles/feet.

Very rarely, people who are treated with this type of medication have developed new cancers (e.g., secondary leukemia). The risk may be increased when this medication is given with certain anti-cancer drugs or radiation treatment. Consult your doctor for more details.

Laboratory and/or medical tests (e.g., complete blood count, heart/liver function tests, ECG) should be performed before starting treatment and periodically to monitor your progress or check for side effects. Consult your doctor for more details.

USES: Mitoxantrone is used to treat leukemia and other cancers. It is also used to treat multiple sclerosis. It belongs to a class of drugs known as anthracenediones and works by slowing or stopping the growth of certain cells (including cancer cells and cells that affect the body's natural defenses).

HOW TO USE: Read the Medication Guide provided by your pharmacist before you start receiving mitoxantrone and each time you get a refill. If you have any questions, ask your doctor or pharmacist.

This medication is given by injection into a vein by a health care professional as directed by your doctor. Dosage is based on your medical condition, body size, and response to treatment.

If this medication touches your skin, immediately wash the area well with soap and water. If this medication gets in your eye, open the eyelid and flush with water for 15 minutes, then seek immediate medical attention.

Disclaimer

Novantrone Consumer (continued)

SIDE EFFECTS: See also Warning section.

Nausea, vomiting, diarrhea, headache, or unusual tiredness may occur. In some cases, your doctor may prescribe medication to prevent or relieve nausea and vomiting. Eating several small meals, not eating before treatment, or limiting activity may help lessen some of these effects. If these effects persist or worsen, tell your doctor or pharmacist promptly.

Severe nausea, vomiting, or diarrhea may infrequently result in a loss of too much body water (dehydration). Contact your doctor promptly if you notice any symptoms of dehydration such as unusual decreased urination, unusual dry mouth/increased thirst, lack of tears, dizziness/lightheadedness, or pale/wrinkled skin.

Temporary hair thinning/loss may occur. Normal hair growth should return after treatment has ended.

This medication may cause your urine to turn blue-green. The white part of your eyes may also turn a bluish color. These effects are temporary, normal, and harmless.

Many people using this medication have serious side effects. However, your doctor has prescribed this drug because he or she has judged that the benefit to you is greater than the risk of side effects. Careful monitoring by your doctor may decrease your risk.

Tell your doctor right away if you have any serious side effects, including: menstrual changes (e.g., stopped periods), unusual bleeding/bruising (e.g., small red spots on the skin, black/bloody stools, bloody urine, vomit that looks like coffee grounds), numbness/tingling feelings, seizure.

This medication can lower the body's ability to fight an infection. Tell your doctor promptly if you develop any signs of an infection such as fever, chills, or persistent sore throat.

Pain or sores in the mouth and throat may occur. Brush your teeth gently/carefully, avoid using mouthwash that contains alcohol, and rinse your mouth frequently with cool water mixed with baking soda or salt. It may also be best to eat soft, moist foods.

A very serious allergic reaction to this drug is rare. However, get medical help right away if you notice any of the following symptoms of a serious allergic reaction: rash, itching/swelling (especially of the face/tongue/throat), severe dizziness, trouble breathing.

This is not a complete list of possible side effects. If you notice other effects not listed above, contact your doctor or pharmacist.

In the US -

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

In Canada - Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to Health Canada at 1-866-234-2345.

Read the Novantrone (mitoxantrone for injection concentrate) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

PRECAUTIONS: Before using mitoxantrone, tell your doctor or pharmacist if you are allergic to it; or if you have any other allergies. This product may contain inactive ingredients, which can cause allergic reactions or other problems. Talk to your pharmacist for more details.

Before using this medication, tell your doctor or pharmacist your medical history, especially of: blood/bleeding disorders (e.g., anemia, low blood cell counts), heart disease (e.g., congestive heart failure, irregular heartbeat), liver disease, radiation treatment, recent/current infection.

Do not have immunizations/vaccinations without the consent of your doctor, and avoid contact with people who have recently received oral polio vaccine or flu vaccine inhaled through the nose. Wash your hands well to prevent the spread of infections.

To lower your risk of getting cut, bruised, or injured, use caution with sharp objects like razors and nail cutters, and avoid activities such as contact sports.

Before having surgery, tell your doctor or dentist that you are using this medication.

This medication is not recommended for use during pregnancy. It may harm an unborn baby. Before you start treatment and during treatment with this medication, your doctor may direct you to have a pregnancy test. If you become pregnant or think you may be pregnant, tell your doctor immediately. To avoid pregnancy, both males and females using this drug should use reliable form(s) of birth control (e.g., birth control pills, condoms) during treatment. Consult your doctor for details and to discuss effective forms of birth control.

This medication passes into breast milk and could have undesirable effects on a nursing infant. Therefore, breast-feeding is not recommended while using this drug. Consult your doctor before breast-feeding.

Disclaimer

Novantrone Consumer (continued)

DRUG INTERACTIONS: Drug interactions may change how your medications work or increase your risk for serious side effects. This document does not contain all possible drug interactions. Keep a list of all the products you use (including prescription/nonprescription drugs and herbal products) and share it with your doctor and pharmacist. Do not start, stop, or change the dosage of any medicines without your doctor's approval.

Some products that may interact with this drug include: natalizumab, other anti-cancer drugs (especially anthracyclines such as doxorubicin).

OVERDOSE: If overdose is suspected, contact your local poison control center or emergency room immediately. US residents can call the US National Poison Hotline at 1-800-222-1222. Canada residents can call a provincial poison control center.

NOTES: Keep all regular medical and laboratory appointments.

MISSED DOSE: For the best possible benefit, it is important to receive each scheduled dose of this medication as directed. If you miss a dose, contact your doctor to establish a new dosing schedule.

STORAGE: Not applicable. This medication is given in a clinic and will not be stored at home.

MEDICAL ALERT: Your condition can cause complications in a medical emergency. For information about enrolling in MedicAlert, call 1-800-854-1166 (USA) or 1-800-668-1507 (Canada).

Information last revised April 2012. Copyright(c) 2012 First Databank, Inc.

Novantrone Patient Information Including Side Effects

Brand Names: Novantrone

Generic Name: mitoxantrone (Pronunciation: mye toe ZAN trone)

What is mitoxantrone (Novantrone)?

Mitoxantrone is a cancer medication that interferes with cancer cells and slows their growth and spread in the body. Mitoxantrone also affects the immune system.

Mitoxantrone is used to treat prostate cancer and certain types of leukemia.

Mitoxantrone is also used to treat the symptoms of relapsing multiple sclerosis. This medication will not cure multiple sclerosis.

Mitoxantrone may also be used for purposes not listed in this medication guide.

What are the possible side effects of mitoxantrone (Novantrone)?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

 • signs of infection such as fever, chills, sore throat, flu symptoms, easy bruising or bleeding (nosebleeds, bleeding gums), loss of appetite, mouth sores, unusual weakness;
 • pain or burning when you urinate;
 • fast, slow, or uneven heart rate;
 • severe or ongoing nausea or diarrhea;
 • black, bloody, or tarry stools;
 • coughing up blood or vomit that looks like coffee grounds; or
 • feeling short of breath, even with mild exertion;
 • swelling, rapid weight gain;
 • urinating more or less than usual;
 • chest pain or tightness, trouble breathing;
 • skin changes where the medicine was injected.

Less serious side effects may include:

 • mild nausea, mild diarrhea, constipation;
 • heartburn, stomach pain;
 • hair loss;
 • heavy menstrual bleeding;
 • missed menstrual periods;
 • runny nose;
 • tired feeling;
 • depressed mood; or
 • blue-green colored urine or a bluish color of the whites of the eyes for a few days after each dose.

This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

Read the Novantrone (mitoxantrone for injection concentrate) Side Effects Center for a complete guide to possible side effects »

What is the most important information I should know about mitoxantrone (Novantrone)?

You should not use this medication if you are allergic to mitoxantrone.

Before receiving this medication, tell your doctor if you have ever received it in the past, or if you have heart disease, congestive heart failure, a weak immune system, any type of infection, a bleeding or blood-clotting disorder; a blood cell disorder, liver disease, or if you have ever been treated with daunorubicin (Cerubidine, Daunoxome) or doxorubicin (Adriamycin, Rubex, Doxil).

Mitoxantrone can cause your urine to turn a blue-green color. You may also notice a bluish discoloration of the whites of your eyes. This side effect should last only a few days and is not harmful.

Mitoxantrone can lower blood cells that help your body fight infections. Your blood may need to be tested often. Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

Mitoxantrone can also cause serious heart damage. Your heart rate will need to be checked using an electrocardiograph or ECG (sometimes called an EKG) before, during, and after your treatment with mitoxantrone. Do not miss any scheduled appointments. The effects of mitoxantrone on your heart could be long-lasting.

You must remain under the care of a doctor while receiving mitoxantrone.

Side Effects Centers

Novantrone Patient Information including How Should I Take

What should I discuss with my healthcare provider before receiving mitoxantrone (Novantrone)?

You should not use this medication if you are allergic to mitoxantrone.

To make sure you can safely use mitoxantrone, tell your doctor if you have any of these other conditions:

 • prior treatment with mitoxantrone;
 • heart disease, congestive heart failure;
 • a weak immune system (bone marrow depression);
 • any type of infection;
 • a bleeding or blood-clotting disorder;
 • a blood cell disorder, such as anemia (decreased red blood cells) or decreased platelets;
 • liver disease; or
 • if you have ever been treated with daunorubicin (Cerubidine, Daunoxome) or doxorubicin (Adriamycin, Doxil).

FDA pregnancy category D. Do not use mitoxantrone if you are pregnant. It could harm the unborn baby. Use effective birth control, and tell your doctor if you become pregnant during treatment.

Your doctor may want you to have a pregnancy test to make sure you are not pregnant before you receive each injection of mitoxantrone.

Mitoxantrone can pass into breast milk and may harm a nursing baby. You should not breast-feed while using mitoxantrone.

Using mitoxantrone can sometimes increase your risk of developing secondary types of leukemia. Talk to your doctor about your individual risk.

How is mitoxantrone given (Novantrone)?

Mitoxantrone is injected into a vein through an IV. You will receive this injection in a clinic or hospital setting. Mitoxantrone injections are usually given once every 3 months for up to 3 years. Your dose of this medication will depend on why you are receiving it and whether it causes any harmful side effects.

Tell your caregivers if you have any burning, stinging, pain, itching, redness, bruising, or swelling around the IV needle when the medicine is injected.

Mitoxantrone may cause your urine to turn a blue-green color. You may also notice a bluish discoloration of the whites of your eyes. This side effect should last only a few days and is not harmful.

Mitoxantrone can lower blood cells that help your body fight infections. This can make it easier for you to bleed from an injury or get sick from being around others who are ill. Your blood may need to be tested often. You must remain under the care of a doctor while receiving mitoxantrone.

Contact your doctor at once if you develop signs of infection such as fever, chills, sore throat, flu symptoms, easy bruising or bleeding (nosebleeds, bleeding gums), loss of appetite, nausea and vomiting, mouth sores, or unusual weakness.

Mitoxantrone can also cause serious heart damage. Your heart rate will need to be checked using an electrocardiograph or ECG (sometimes called an EKG) before and during your treatment with mitoxantrone. This machine measures electrical activity of the heart. This will help your doctor determine how long you can safely receive mitoxantrone.

The effects of mitoxantrone on your heart could be long-lasting. Your doctor may want to keep checking your heart function at yearly visits even after your mitoxantrone treatment ends. Do not miss any scheduled appointments.

Side Effects Centers

Novantrone Patient Information including If I Miss a Dose

What happens if I miss a dose (Novantrone)?

Contact your doctor for instructions if you miss an appointment for your mitoxantrone injection.

What happens if I overdose (Novantrone)?

Seek emergency medical attention or call the Poison Help line at 1-800-222-1222.

Overdose can cause flu-like symptoms such as fever, chills, sore throat, unusual weakness, or ongoing nausea and vomiting.

What should I avoid while receiving mitoxantrone (Novantrone)?

Avoid being near people who are sick or have infections. Tell your doctor at once if you develop signs of infection.

What other drugs will affect mitoxantrone (Novantrone)?

There may be other drugs that can interact with mitoxantrone. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

Where can I get more information?

Your doctor or pharmacist can provide more information about mitoxantrone.


Remember, keep this and all other medicines out of the reach of children, never share your medicines with others, and use this medication only for the indication prescribed.

Every effort has been made to ensure that the information provided by Cerner Multum, Inc. ('Multum') is accurate, up-to-date, and complete, but no guarantee is made to that effect. Drug information contained herein may be time sensitive. Multum information has been compiled for use by healthcare practitioners and consumers in the United States and therefore Multum does not warrant that uses outside of the United States are appropriate, unless specifically indicated otherwise. Multum's drug information does not endorse drugs, diagnose patients or recommend therapy. Multum's drug information is an informational resource designed to assist licensed healthcare practitioners in caring for their patients and/or to serve consumers viewing this service as a supplement to, and not a substitute for, the expertise, skill, knowledge and judgment of healthcare practitioners. The absence of a warning for a given drug or drug combination in no way should be construed to indicate that the drug or drug combination is safe, effective or appropriate for any given patient. Multum does not assume any responsibility for any aspect of healthcare administered with the aid of information Multum provides. The information contained herein is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. If you have questions about the drugs you are taking, check with your doctor, nurse or pharmacist.

Copyright 1996-2012 Cerner Multum, Inc. Version: 5.03. Revision date: 1/6/2011.

Your use of the content provided in this service indicates that you have read,understood and agree to the End-User License Agreement,which can be accessed by clicking on this link.

Healthwise

Side Effects Centers

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com