مونتلوکاست
مونتلوکاست

نام ژنریک

Montelukast (as sodium)

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: 10mg


Tablet, Chewable: 5 mg


Granule: 4 mg/Sachet

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) آسم، رينيت آلرژيک فصلي، رينيت آلرژيک دائمي.


بزرگسالان: 10 ميلي‌گرم خوراکي يک بار در روز در هنگام غروب.


کودکان 6 تا 14 سال: 5 ميلي‌گرم (قرص‌هاي جويدني) خوراکي يک بار در روز در هنگام غروب.


کودکان 2 تا 5 سال: 4 ميلي‌گرم (قرص‌هاي جويدني) خوراکي يک بار در روز در هنگام غروب.


کودکان 12 تا 23 ماهه (فقط آسم) : يک پاکت 4 ميلي‌گرم حاوي گرانول دارو، خوراکي در هنگام غروب.


کودکان 6 تا 23 ماهه (فقط رينيت آلرژيک دائمي) : يک پاکت 4 ميلي‌گرم حاوي گرانول دارو، يک بار در روز در هنگام غروب.


ب) کهير ايديوپاتيک مزمن


بزرگسالان: روزانه 5 تا 20 ميلي‌گرم.


پ) پيشگيري از برونکواسپاسم ناشي از ورزش.


بزرگسالان و نوجوانان بالاتر از 15 سال: روزانه 10 ميلي‌گرم خوراکي.


کودکان 6 تا 14 سال: روزانه 5 ميلي‌گرم خوراکي.

موارد منع مصرف

تداخل دارويي


فنوباربيتال و ريفامپين ممکن است باعث افزايش متابوليسم مونته‌لوکاست شوند.

عوارض جانبی دارو

ملاحظات اختصاصي


1- اگرچه با شروع مونته‌لوکاست دوز کورتيکوستروئيدهاي استنشاقي کاهش‌ مي‌يابد.


با اين حال مونته‌لوکاست نبايد به‌طور ناگهاني جايگزين کورتيکوستروئيد خوراکي و يا استنشاقي شود.


2- در برونکواسپاسم ناشي از ورزش نبايد به صورت تک‌درماني مورد استفاده قرار گيرد.


3- مصرف دوزهاي بيشتر از 10 ميلي‌گرم روزانه باعث افزايش اثرات دارو نمي‌شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ممکن است باعث افزايش ALT و AST شود.

مکانیزم اثر

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


ممکن است باعث افزايش ALT و AST شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: در بيماران با سابقه حساسيت به دارو و يا هر يک از اجزاء فرمولاسيون، آسم مداوم، در فاز حمله آسم، حساسيت به آسپرين و NSAID'S.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: آنتاگونيست رسپتورهاي لکوترين.


طبقه‌بندي درماني: ضد آسم.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B


نام‌هاي تجاري: Singulair


نکات قابل توصيه به بيمار


1- به بيمار توصيه شود مصرف روزانه دارو علي‌رغم عدم وجود
نشانه‌هاي بيماري بايد ادامه يابد و در صورت عدم کنترل آسم اطلاع
دهد.


2- به بيمار اطلاع‌ دهيد اين دارو در موارد حاد بيماري و برونکواسپاسم ناشي از ورزش، اثربخشي مناسبي ندارد. بنابراين در صورت لزوم داروهاي مناسب را همراه داشته باشد.


3- به بيمار اطلاع دهيد در صورت افزايش موارد لزوم استفاده از برونکوديلاتورها، به پزشک مراجعه نمايد.


مصرف در سالمندان: تفاوتي در اثربخشي و ايمني اين دارو در سالمندان گزارش نشده است.


مصرف در كودكان: اثربخشي و ايمني اين دارو در کودکان زير يک سال مبتلا به آسم به اثبات نرسيده است.


مصرف در شيردهي: به دليل عدم مشخص بودن امکان ترشح دارو در شير، مصرف دارو در دوران شيردهي با احتياط انجام گيرد.


عوارض جانبي


اعصاب مرکزي: ضعف، گيجي، خستگي، تب و سردرد.


بيني: احتقان بيني


دستگاه گوارش: درد شکم، سوءهاضمه، گاستروآنتريت.


تنفسي: سرفه، آنفلوآنزا


پوست: بثورات جلدي


ساير عوارض: درد دندان، تروما.


مسموميت و درمان


اطلاعاتي در دسترس نيست. اقدامات حمايتي و خارج نمودن بقاياي جذب نشده دارو و در مجموع پايش باليني بيمار توصيه مي‌شود.

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com