لیزینوپریل + هیدروکلرتیازید
لیزینوپریل + هیدروکلرتیازید

نام ژنریک

Lisinopril/Hydrochlorothi

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet: Lisinopril 10mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg, Lisinopril 20mg + Hydrochlorothiazide 12.5mg, Lisinopril 20mg + Hydrochlorothiazide 25mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


بزرگسالان: شروع با دوز (10/12.5) يا (20/12.5) در روز و در صورت لزوم و با توجه به شرايط باليني بيمار يك يا هر دو جزء را مي توان افزايش داد.


دوز بالاي 80 ميلي گرم Lisinopril و 50 ميلي گرم Hydrochlorothiazide توصيه نمي‌شود.


توجه: جهت تكميل اطلاعات به تك نگاره هاي اجزاي تركيب مراجعه
شود.

موارد قابل توجه

-

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مهار کننده ACE- مدر تيازيدي.


طبقه‌بندي درماني: ضد فشار خون- مدر، كاهنده فشار خون.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C (در سه ماهه دوم و سوم رده D)- رده B.


نام‌هاي تجاري: Apo - Lisinopril/HCTZ

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com