هیالورونات سدیم
هیالورونات سدیم

نام ژنریک

Sodium Hyaluronate

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Vial: 40 mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


سندرم مثانه دردناك، سيستيت بينابيني


بزرگسالان: پس از تخليه كامل ادرار يك ويال (mg 40) داخل مثانه تزريق شده و حداقل به مدت 30 دقيقه باقي بماند. اين عمل به صورت هفتگي براي 12-4 هفته و سپس به صورت ماهيانه تا رفع كامل علائم تكرار مي‌شود.

موارد منع مصرف

عوارض جانبي


واكنش‌هاي حساسيتي

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

ملاحظات اختصاصي


1- دارو در دماي اتاق نگهداري شده و از يخ زدن آن جلوگيري شود.


2- مقادير باقيمانده در ويال قابل نگهداري نبوده و بلافاصله دور ريخته شود.


3- از به كار بردن اين دارو با وسائلي كه به كمك محلول‌هاي حاوي نمك آمونيوم استريل شده‌اند، خودداري شود.


4- در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبي، مصرف دارو قطع شود.


مصرف در كودكان: شواهد باليني از مصرف اين دارو در كودكان در دسترس نمي‌باشد.


مصرف در شيردهي: اطلاع دقيقي از ترشح دارو در شير در دست نيست. مصرف اين دارو در دوره شيردهي توصيه نمي‌شود.


مصرف در بارداري: اطلاع دقيقي از مصرف دارو در اين دوران در دسترس نيست و مصرف اين دارو در دوران بارداري توصيه نمي‌شود.

مکانیزم اثر

ملاحظات اختصاصي


1- دارو در دماي اتاق نگهداري شده و از يخ زدن آن جلوگيري شود.


2- مقادير باقيمانده در ويال قابل نگهداري نبوده و بلافاصله دور ريخته شود.


3- از به كار بردن اين دارو با وسائلي كه به كمك محلول‌هاي حاوي نمك آمونيوم استريل شده‌اند، خودداري شود.


4- در صورت مشاهده هرگونه عارضه جانبي، مصرف دارو قطع شود.


مصرف در كودكان: شواهد باليني از مصرف اين دارو در كودكان در دسترس نمي‌باشد.


مصرف در شيردهي: اطلاع دقيقي از ترشح دارو در شير در دست نيست. مصرف اين دارو در دوره شيردهي توصيه نمي‌شود.


مصرف در بارداري: اطلاع دقيقي از مصرف دارو در اين دوران در دسترس نيست و مصرف اين دارو در دوران بارداري توصيه نمي‌شود.

فارماكوكینتیك

موارد منع مصرف و احتياط


موارد منع مصرف: سابقه حساسيت به تركيبات دارو.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: مشتق هيالورونيك اسيد.


طبقه‌بندي درماني: جايگزين لايه GAG (گلايكوز آمينو گليكان).


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: گزارش نشده است.


نام‌هاي تجاري: Cystistat

جهت یافتن اطلاعات تخصصی این دارو یکی از موارد ذیل را انتخاب نمایید

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com