ایپراتروپیوم بروماید (ایپراترکس)
ایپراتروپیوم بروماید (ایپراترکس)

نام ژنریک

Ipratropium Br/Salbutamol

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Inhaler: 20/100 mcg/dose


Nebulisation: 200mcg/1mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


الف) بيماري انسدادي مزمن ريه (COPD)


بزرگسالان: 2 پاف 4 بار در روز از اسپري به صورت استنشاقي استفاده شود. مي‌توان در صورت نياز ميزان مصرف را افزايش داد ولي بيشترين ميزان مصرف در 24 ساعت نبايد از 12 پاف بيشتر شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.


مسموميت و درمان


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.

موارد قابل توجه

-

تداخل دارویی

تداخل دارويي


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.

مکانیزم اثر

تداخل دارويي


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: تركيب يك آنتي كونيرژيك و يك آگونيست بتا آدرنرژيك.


طبقه‌بندي درماني: گشاد كننده نايژه.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Combivent, Duolin Respule


ملاحظات اختصاصي


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.


نكات قابل توصيه به بيمار


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.


مصرف در سالمندان: ميزان مصرف مانند بزرگسالان مي‌باشد.


مصرف در كودكان: به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه
شود.


مصرف در شيردهي: به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.


اثر بر آزمايشهاي تشخيصي


به داروهاي سالبوتامول و ايپراتروپيوم مراجعه شود.

توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com