ایزوسورباید دی نیترات
ایزوسورباید دی نیترات

نام ژنریک

Isosorbide mononitrate

شکل دارویی

اشكال دارويي:


Tablet, Extended Release: 50,60mg

موارد مصرف

موارد و مقدار مصرف


پيشگيري از حملات حاد آنژين، درمان بيماريهاي ايسکمي مزمن قلب


بزرگسالان:


قرص‌هاي عادي: 5 الي 20 ميلي‌گرم دو بار در روز با فاصله 7 ساعت (به عنوان مثال 8 صبح و 3 بعد از ظهر) به منظور کاهش پديده تولرانس سپس در 2 الي 3 روز مي‌توان به 10 ميلي‌گرم دو بار در روز افزايش داد(با رعايت فاصله زماني ذکر شده به منظور کاهش پديده تولرانس).


قرص‌هاي با رهش کنترل شده: دوز ابتدايي 30 الي 60 ميلي‌گرم تک دوز صبح‌ها مي‌توان دوز را تا حداکثر 240 ميلي‌گرم در روز با فواصل هر 3 روز افزايش داد.

موارد قابل توجه

-

مکانیزم اثر

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: نيترات.


طبقه‌بندي درماني: ضد آنژين، گشادکننده عروق.


طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده C


نام‌هاي تجاري: Elantan Long

برای این دارو، اطلاعات تخصصی یافت نشد .
توزیع کنندگان این دارو
شرکت های تولید کننده یا وارد کننده دارو

دارونـــما
نوآوری برای سلامت

طراحی و اجرا M.Ramezani
ارتباط با ما Info@darunama.com